Logga in

Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av pressekreterare och forskningskommunikatörer ger dig snabbt tips på forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

Vi får ofta in frågor kring corona och därför har vi gjort en sammanställning över lärosätenas expertlistor. https://expertsvar.se/corona/

Expertsvar har stängt under 13-14 maj, pga Kristi Himmelsfärd och klämdag. Vilket innebär att inga nya frågor kan godkännas.

Pressmeddelanden

Internet-KBT effektivt mot tvångssyndrom hos barn och unga

11 maj, 2021 - Karolinska Institutet

Tvångssyndrom, OCD, bland barn och ungdomar riskerar att leda till psykisk ohälsa senare i livet. Samtidigt är väntetiden på behandling ofta lång. Enligt en studie från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Region Stockholm kan internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT), ge samma effekt som traditionell KBT. Studien som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA kan […]

Erfarenheter från den nya matchningstjänsten Krom visar på utmaningar med reformeringen av Arbetsförmedlingen

11 maj, 2021 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Rapportförfattarna analyserar utvecklingen i Krom under 2020 med hjälp av registerdata från Arbetsförmedlingen och intervjuer med arbetsförmedlare och handledare hos de externa leverantörerna. Rapportförfattarna bedömer att profileringsverktyget inte på ett tillräckligt bra sätt hanterar det faktum att de arbetssökandes jobbchanser minskar ju längre tid de har varit arbetslösa. Det får till följd att de arbetssökande som varit arbetslösa länge bedöms stå närmare arbetsmarknaden än vad de i själva verket gör.

Nytt sårvårdsmaterial skyddar mot resistenta bakterier

11 maj, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers har tagit fram ett nytt material som dödar bakterier och förhindrar infektioner i sår. Det handlar om en specialdesignad hydrogel som fungerar mot alla typer av bakterier, även de antibiotikaresistenta. Nu väcks hopp om att effektivt kunna bekämpa ett växande globalt problem.
Antibiotikaresistenta bakterier är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ett av de största hoten mot mänskligheten. För att hantera situationen behöver vi ändra vårt beteende för hur vi använder antibiotika – och utveckla ny hållbar medicinteknik.
– Vi har kunnat uppmäta god effektivitet hos hydrogelen när vi testat den på olika slags bakterier, även sådana som blivit resistenta mot antibiotika, säger Martin Andersson, forskningsledare för studien och professor på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

Så får rökare hjärtinfarkt – varningssignal i blodet flera år i förväg

11 maj, 2021 - Örebro universitet

En ny orsak till hjärtinfarkt hos rökare och personer med högt blodtryck har upptäckts. Forskare vid Örebro universitet har studerat en ny biomarkör, som går att finna i blodet många år innan infarkten. –  Det är en väldigt stark varningssignal om en framtida hjärtinfarkt, säger forskaren Liza Ljungberg.   Ett stort antal prover med blodplasma […]

Fler pressmeddelanden