Logga in

Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av pressekreterare och forskningskommunikatörer ger dig snabbt tips på forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

Vi får ofta in frågor kring corona och därför har vi gjort en sammanställning över lärosätenas expertlistor. https://expertsvar.se/corona/

Pressmeddelanden

Myrarnas metanutsläpp mer komplexa än i klimatmodellerna

16 april, 2021 - Lunds universitet

Dagens klimatmodeller är trubbiga verktyg som inte beskriver myrars metanutsläpp på ett tillfredsställande sätt. Det slår en internationell forskargrupp fast i en ny studie. Istället för att bara ta hänsyn till temperaturförändringar måste fler faktorer lyftas in i modellerna. Med hjälp av klimat- och växthusgasdata från det globala nätverket Fluxnet – som består av cirka […]

Dna-kartläggningar kastar nytt ljus över jordbrukets spridning i Sydostasien

16 april, 2021 - Uppsala universitet

Två nya studier ifrågasätter den tidigare bilden av hur de austronesisktalande folkgrupperna spred jordbruket till och bortom öarna i Sydostasien. Det var inte alltid så att språk, levnadssätt, kultur och människor följdes åt som en enhet, menar forskarna från Uppsala universitet. Expansionen av de austronesisktalande folkgrupperna på öarna i Sydostasien och Stilla havet är en […]

Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten

16 april, 2021 - Umeå universitet

Bäckar och älvar avger stora mängder koldioxid till atmosfären, men en ny studie publicerad i Nature Geoscience ledd av forskare vid universiteten i Umeå och Lausanne visar att flödet kan vara större än vad man tidigare trott.

Ny typ av cell ökar kunskaperna om ALS

15 april, 2021 - Karolinska Institutet

Det behövs mer kunskap om orsakerna till den svåra muskelsjukdomen ALS. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet och KTH studerat en cell i hjärnans blodkärl som möjlig förklaring till sjukdomens varierande sjukdomsförlopp. Resultaten tyder på hittills okända samband mellan nerv- och kärlsystemet. Studien som publicerats i Nature Medicine kan få betydelse för tidigare […]

Fler pressmeddelanden