Expertsvar utlyser resebidrag till AAAS 2019 i Washington

Sök expertsvars resebidrag för att delta på  världens största vetenskapskonferens som samlar flera tusen forskare, journalister och beslutsfattare i ett tvärvetenskapligt idéutbyte och presentation av spjutspetsforskning. Nästa års AAAS-konferens äger rum i Washington i USA den 14-17 februari 2019. 

Expertsvar vill genom resebidragen göra det möjligt för fler journalister att bevaka forskningsfronten och stärka forskningsbevakningen i svenska medier. Bidraget ges till journalister som vill skaffa sig källor, fördjupa sin kunskap eller rapportera från den vetenskapliga konferensen.

Bakom medietjänsten Expertsvar står Sveriges alla universitet, de flesta högskolor och flera forskningsinstitut tillsammans med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Senast den 23 november ska ansökan ha inkommit till Vetenskapsrådet. Beslut om utdelning meddelas under december och namnen publiceras på www.expertsvar.se samt på www.vr.se

För att kunna söka ska du vara svensk yrkesverksam journalist. All information om ansökan finns när du loggar in på www.expertsvar.se. Om du inte är medlem på Expertsvar ansöker du via www.expertsvar.se

Läs mer om AAAS 2019 http://meetings.aaas.org/

I ansökan ska du bland annat ange vad du är speciellt intresserad av att bevaka på AAAS 2019. Berätta också varför du tycker att just du ska ha bidraget. Vid beslut läggs stor vikt vid svaren på dessa båda frågor.

Förutsättningar för att kunna söka:
* Du ska arbeta minst halvtid som journalist i Sverige, antingen som anställd eller frilans.
* Det ska finnas en publik/läsekrets som kan dra nytta av bevakningen.
* Du som redan erhållit Expertsvars resebidrag de senaste fem åren är inte berättigad att söka.

I urvalet kommer följande kriterier att vägas in:

– Könsfördelning

– Geografisk spridning

– Fördelning mellan medier, samt fördelning mellan ämnen (bevakningsområden).

Ansökan & sista ansökningsdag
Fyll i ansökningsblanketten som du får genom att logga in på www.expertsvar.se. Ansökan ska vara Vetenskapsrådet tillhanda senast den 23 nov (kan ändras). Märk ansökan, som skickas som mejl eller brev, med Resebidrag AAAS 2019.  Adresser står i blanketten.

Till blanketten

Motivering
Här beskriver du vad du arbetar med och vad du är speciellt intresserad av att bevaka på AAAS 2019. Vilka punkter i programmet vill du bevaka? Berätta också varför du tycker att just du ska ha bidraget.

En jury bedömer din ansökan efter hur väl du motiverar ett deltagande. Juryn består av Anna Norberg, styrelseledamot i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister, SMVJ, Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet samt redaktionen för Expertsvar på Vetenskapsrådet.

Beslut
Beslut meddelas sökanden per e-post och publiceras på Expertsvar och på Vetenskapsrådets webbplats under december.

Återrapportering
För dem som beviljas bidrag kommer återrapportering begäras in i form av en redogörelse för inslag/artiklar som deltagandet resulterat i.

FAKTA EXPERTSVAR
Expertsvar är journalistens genväg till forskarkompetensen. Genom Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer får du som är journalist tips på lämplig forskare och hur hen nås. Expertsvar täcker alla ämnen, från antennforskning till epigenetik, poetik och Östersjöns övergödning. Journalister kan även prenumerera på forskningsnyheter.

Bakom Expertsvar står Vetenskapsrådet i nära samarbete med alla universitet och de flesta högskolor, en rad forskningsinstitut och andra forskningsfinansiärer.

Journalister som vill bli medlemmar i Expertsvar ansöker via www.expertsvar.se.

FÖR MER INFORMATION OM RESEBIDRAGET OCH OM EXPERTSVAR
Gustav Löfgren, ansvarig för Expertsvar, telefon: 08–546 44 121, 073–355 38 59, e-post: expertsvar@vr.se