Användarvillkor

Information om behandling av personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer +46 8 546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som kan nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer som ovan.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna samlas in för att förmedla kontakt mellan journalister och pressekreterare samt forskningskommunikatörer i syfte att erbjuda den tjänst som expertsvar.se tillhandahåller. Det rättsliga stödet för behandlingen av personuppgifter är samtycke.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Kontot skyddas av krypterad inloggning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.