Felaktig avregistreringslänk!

Pressmeddelanden

Myrarnas metanutsläpp mer komplexa än i klimatmodellerna

16 april, 2021 - Lunds universitet

Dagens klimatmodeller är trubbiga verktyg som inte beskriver myrars metanutsläpp på ett tillfredsställande sätt. Det slår en internationell forskargrupp fast i en ny studie. Istället för att bara ta hänsyn till temperaturförändringar måste fler faktorer lyftas in i modellerna. Med hjälp av klimat- och växthusgasdata från det globala nätverket Fluxnet – som består av cirka […]

Dna-kartläggningar kastar nytt ljus över jordbrukets spridning i Sydostasien

16 april, 2021 - Uppsala universitet

Två nya studier ifrågasätter den tidigare bilden av hur de austronesisktalande folkgrupperna spred jordbruket till och bortom öarna i Sydostasien. Det var inte alltid så att språk, levnadssätt, kultur och människor följdes åt som en enhet, menar forskarna från Uppsala universitet. Expansionen av de austronesisktalande folkgrupperna på öarna i Sydostasien och Stilla havet är en […]

Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten

16 april, 2021 - Umeå universitet

Bäckar och älvar avger stora mängder koldioxid till atmosfären, men en ny studie publicerad i Nature Geoscience ledd av forskare vid universiteten i Umeå och Lausanne visar att flödet kan vara större än vad man tidigare trott.

Ny typ av cell ökar kunskaperna om ALS

15 april, 2021 - Karolinska Institutet

Det behövs mer kunskap om orsakerna till den svåra muskelsjukdomen ALS. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet och KTH studerat en cell i hjärnans blodkärl som möjlig förklaring till sjukdomens varierande sjukdomsförlopp. Resultaten tyder på hittills okända samband mellan nerv- och kärlsystemet. Studien som publicerats i Nature Medicine kan få betydelse för tidigare […]

Fler pressmeddelanden