Tidskriften Cooperation and Conflict har getts ut i över 40 år med syftet att presentera forskning om internationella relationer. Tidskriften bygger på akademisk frihet och representerar ingen särskild metodologi eller teoribildning. Uppdraget är att tillgodose vetenskapsvärldens behov inom internationella studier och redaktörerna uppmuntrar särskilt bidrag som presenterar ny kunskap inte minst med ett nordiskt och europeiskt fokus.

– Att vi fick hit redaktörskapet till Sverige för första gången på 12 år är mycket glädjande för ämnet statsvetenskap här på Karlstads universitet, säger Lee Miles. Det är en mycket
välrenommerad tidskrift med en lång tradition av publicering av högkvalitativa artiklar om internationella relationer. Att vi i konkurrens med andra sökande fick förtroendet säger något om Karlstads universitets och särskilt ämnet statsvetenskaps rykte. Det här en fjäder i hatten för ämnet statsvetenskap i Karlstad och ger även tidskriften en hemvist där den kan utvecklas och blomma.

Redaktionellt ansvarig vid Karlstads universitet kommer Eamonn McCallion att vara. Han kommer ursprungligen från Nordrland där han var direktör för Community Relations In Schools. Detta är en organisation inom utbildningsväsendet som arbetar med utveckling av utbildning av personal och elever inom området ett integrerat samhälle.

För mer information kontakta Eamonn McCallion på 076 316 6130.

Carina Olsson
Kommunikatör
Avdelningen för kommunikation och samverkan
Karlstads universitet
054-700 10 00 vx
kau.se