Det är stora och viktiga frågor som diskuteras på många håll i världen, nu senast vid FAO:s expertmöte i Rom.

Men även i Sverige kommer dessa frågor högt på agendan. Närmast vid EU-konferensen Rural Areas Shaping the Future som hålls vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala den 28-29 oktober.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson tillsammans med EU-kommissionären Mariann Fischer Boel och SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse kommer att finnas på plats tillsammans med cirka 250 deltagare från hela Europa.

Eskil Erlandsson och Mariann Fischer Boel kommer också att hålla en presskonferens under torsdagen den 29 oktober.

Konferensen Rural Areas Shaping the Future för samman en bred grupp av aktörer och intressenter – forskare, organisationer, politiker och näringslivsrepresentanter – för att diskutera, värdera och utbyta kunskap.

Med dess bredd vad gäller deltagare och innehåll kommer konferensen att belysa dagsläget inom forskning och utveckling samt kopplingen till kraven på hållbar utveckling.

Jord- och skogsbruksnäringarnas betydelse för samhällets hållbara utveckling kan ge EU-ländernas landsbygdsområden ökade utvecklingsmöjligheter genom nya, livskraftiga företag och produktionssystem.

Sammanlagt 24 seminarier, uppdelade på tre teman; livsmedel, energi och landbygdsutveckling, kommer att hållas under Rural Areas Shaping the Future.

Media är mycket välkomna att närvara vid konferensen. Här bjuds möjligheter att ta del av senaste forskningen inom viktiga områden.

Anmäl via länk nedan. Läs hela programmet på www-conference.slu.se/ruralfuture09

Anmälan till konferensen för pressen https://www.akademikonferens.se/ruralfuture/media

Presskonferens

Jordbruksminister Eskil Erlandsson och EU-kommissionäreren Mariann Fischer Boel

Tid: Torsdagen den 29 oktober, kl 11.00-11.30, SLU, Undervisningshuset, Undervisningsplan 8, Uppsala.

Förhandsanmälan till Carin Wrange på e-post eller telefon. Medtag presslegitimation.

Marie Wickberg, Jordbruksdepartementet, 076-136 55 41

Mikael Jansson, SLU 018-67 14 56 mikael.jansson@ adm.slu.se

Carin Wrange, SLU, 070-247 84 22 carin.wrange@ adm.slu.se