Stacy VanDeveer, professor i Global Governance and Human Security vid University of Massachusetts i Boston blir den sjätte gästprofessorn i klimatledarskap vid Uppsala universitet.

Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström och hans hustru Catherine Zennström till Uppsala universitet.

Stacy VanDeveer är professor i global governance and human security vid McCormack Graduate School of Policy and Global Studies vid University of Massachusetts Boston. Hans forskning har satt starka spår i frågor som rör global miljöpolitik och gränssnittet mellan vetenskap och politik. Ett av Stacy VanDeveers forskningsområden är EU:s miljö- och energipolitik och frågor om hur experter påverkar policyutvecklingen. Han har också bedrivit interdisciplinär forskning om klimatpolitik i USA. Han anlitas ofta som rådgivare i lokala, statliga och federala sammanhang i USA, exempelvis om möjligheterna att stärka klimatpolitiken.

– Precis som en rad händelser runt om i världen visar blir klimatförändringarna allt farligare. Därför behöver både den politik som bedrivs och våra lokala och nationella politiska ledare stärka klimatarbetet. Om Sverige, istället för att leda utvecklingen i klimatfrågan blir ett av de långsammare länderna, riskerar även EU:s och det globala klimatarbetet att tappa fart, eller till och med att misslyckas. Jag vill se ett starkare klimatledarskap, som tar itu med de problem som finns samtidigt som utsläppen minskas och samhället blir mer hållbart, säger professor Stacy VanDeveer.

Stacy VanDeveer ska delta i forskning, undervisning och extern samverkan som en del av den växande forskargruppen i klimatledarskap (CCL) vid Uppsala universitet.

– Gapet mellan klimatmål och utsläpp är stort och ytterligare forskning behövs om hur hinder mot klimatarbetet kan övervinnas i både politiken och samhället. Stacy VanDeveer har en unik internationell insikt i hur klimatfrågan och andra miljöproblem hanteras och är därför en glädjande förstärkning av vår forskargrupp. Med honom som gästprofessor kan vi fördjupa vår forskning och stärka vår kommunikation om de möjligheter som finns att nå samhällets miljömål snabbt, effektivt och rättvist, säger Mikael Karlsson, verksamhetsledare i klimatledarskap på Uppsala universitet och ansvarig för rekryteringen av Stacy VanDeveer.

För mer information:

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, e-post: mikael.karlsson@geo.uu.se, mobil: 070-316 27 22

Stacy VanDeveer, gästprofessor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, mobil: + 1 781 321 5880, e-post: stacy.vandeveer@umb.edu

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Presskontakt:
Elin Bäckström
Telefon:
070-425 09 83
Epost:
elin.backstrom@uu.se