Experter på Ryssland och Ukraina

Experter på Ryssland och Ukraina
Nedan följer lärosätenas forskare som kan kommentera kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Uppdaterad 19 juni 2023.

Blekinge Tekniska Högskola Expertlista Ukraina
Chalmers
Chalmers expertis i samband med kriget i Ukraina
Försvarshögskolan Försvarshögskolans experter på Ryssland, Ukraina och det säkerhetspolitiska läget
Göteborgs universitet Experter: Kriget i Ukraina
Högskolan Dalarna Experter om kriget i Ukraina
Högskolan i Skövde Experter inom informationssäkerhet, cyberhot och samhällets digitala infrastruktur
Jönköping University Forskare om Ukraina-kriget
Karlstad universitet Cyberattacker och cyberkrigföring – experter om kriget i Ukraina
Luleå tekniska universitet Expertlista – Ukraina
Linköpings universitet Forskare inom områden kopplade till Ukrainakrisen
Linnéuniversitetet Expertlista Ukrainakrisen
Lunds universitet Expertlista: Kriget i Ukraina, Ryssland och säkerhetspolitik
Malmö universitet Fokus: Kriget i Ukraina
Mittuniversitetet Kriget i Ukraina
Mälardalens universitet Kriget i Ukraina
Röda Korsets Högskola Expertlista för krig, migration och hälsa
Sveriges lantbruksuniversitet SLU-expertis inom områden relaterade till invasionen av Ukraina
Stockholms universitet Säkerhet, krig och konflikt – vem kan svara på vad?
Södertörns högskola Ukraina – aktuell forskning Perspekiv Öst (Sajt med samhällsrelevant forskning, bla kriget i Ukraina)
Umeå universitet Expertlista: kriget i Ukraina
Uppsala universitet Ukraina och Ryssland: Experter vid Uppsala universitet