Informatörssida

På den här sidan samlar vi relevant information till er som arbetar med tjänsten. 

Expertsvars slutna facebookgrupp

Expertsvars twitterkonto @expertsvar

 

Manualer

För att besvara frågor respektive publicera pressmeddelanden på Expertsvar: Manual170228

För er som använder Mynewsdesk: Mynewsdeskpublicering2017

Pressmeddelanden

Flyttande småfåglar stiger till extrema höjder på dagen

7 maj, 2021 - Lunds universitet

Forskare har upptäckt att trastsångaren, en liten fågel som normalt flyttar på nätterna, flyger på extrema höjder på upp till 6300 meter de fåtalet gånger då den väljer att fortsätta att flyga på dagen under sin månadslånga flyttning från norra Europa till övervintringsområdena söder om Sahara. I en studie publicerad i Science presenterar forskarna sina […]

Så kan mobbning och fetma påverka flickors och pojkars psykiska hälsa

6 maj, 2021 - Uppsala universitet

Depressiva symtom är vanligare hos tonårsflickor än hos jämnåriga pojkar. Dock tycks pojkars psykiska hälsa påverkas mer om de lider av fetma. Oavsett kön är mobbning en betydligt större riskfaktor än övervikt för att utveckla depressiva symtom. De här slutsatserna drar forskare vid Uppsala universitet som i en enkätstudie följt ungdomar i sex år. Studien är publicerad i Journal of Public Health.

Stor studie kopplar demens till dålig njurfunktion

5 maj, 2021 - Karolinska Institutet

Äldre personer med njursjukdom har högre risk för demens, och risken ökar ju snabbare njurfunktionen minskar. Det visar en stor observationsstudie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Neurology. Resultaten betonar betydelsen av screening för demens hos personer med njursjukdom, enligt forskarna. – Vår studie understryker betydelsen av dålig njurfunktion som en underskattad […]

Kurs avbröts efter befarad smittspridning bland studenter

5 maj, 2021 - Umeå universitet

En veckokurs med läkar- och tandläkarstudenter vid Umeå universitet fick på onsdagen avbrytas och deltagarna skickas hem efter att två av studenterna testats positivt för covid-19. Kursen genomfördes i ett antal smågrupper, men det bedömdes ändå säkrast att avbryta för samtliga. Smittan har av allt att döma spridits vid en Valborgsfest som flera studenter hade deltagit.i

Fler pressmeddelanden

Vi som svarar