Expertsvar blir en tjänst på forskning.se!

Den 20 mars flyttar Expertsvar till forskning.se och får ny design, förbättrad navigering och tydligare struktur. Vårt uppdrag att hjälpa dig hitta forskare och forskning är detsamma!

När Expertsvar blir en del av webbplatsen forskning.se hittar du oss på www.forskning.se/journalist och via länk i menyn på forskning.se. När du skriver in Expertsvar i din webbläsare kommer du automatiskt att hamna rätt.

Precis som idag kommer Expertsvar efter flytten att innehålla pressmeddelanden om aktuell forskning samt våra uppskattade forskarlistor, det vill säga forskare som kan svara på frågor om samhällsaktuella ämnen. Frågetjänsten, som du når i inloggat läge, ger dig även i fortsättningen snabb hjälp att hitta forskare att intervjua.

Skapa nytt användarkonto
I samband med flytten förstärker vi säkerheten och uppdaterar vår personuppgiftshantering. Det innebär att du behöver skapa ett nytt användarkonto. Det innebär också att dina gamla frågor och svar inte kommer att finnas kvar efter den 20 mars. Finns det något du vill spara så gör det i förväg. Har du en aktiv fråga under flytten kommer vi att hjälpa dig så att frågan och svaren flyttas med in.

Här kan du från och med den 20 mars ansöka om ett nytt konto, godkänna användarvillkoren och logga in. Sedan är det ungefär som vanligt. Fast bättre!

Välkommen till nya journalisttjänsten på forskning.se!

PS.
Redan idag finns kopplingar mellan webbplatserna expertsvar.se och forskning.se. Båda har i uppdrag att göra forskning mer tillgänglig i samhället, finansieras med statliga medel och drivs av Vetenskapsrådet.