Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Små förändringar i vården kan öka tryggheten för barn som ska opereras

24 maj, 2022 - Linnéuniversitetet

Låt barnet hålla andningsmasken och själv bestämma vilket finger syremätaren ska sitta på. Lisbet Anderssons avhandling i vårdvetenskap ger svar på hur små insatser kan förbättra barnens upplevelse av operationsmiljön, utan att riskera patientsäkerheten. Varje år opereras omkring 100 000 barn i Sverige. För många av dem är det en situation förknippad med oro och en […]

Mikroorganismer i tarmen bidrar till naturligt skydd mot virusinfektioner

10 maj, 2022 - Umeå universitet

Forskare från universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg rapporterar om att tarmens bakterieflora är avgörande för naturlig resistens mot virusinfektioner. De visar att frisättning av membranblåsor från tarmens bakterieflora utlöser ett reaktionsförlopp, vilket skyddar även organ långt från tarmen mot virusinfektioner. Studien publiceras i tidskriften Immunity.

”Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk att bli mobbade”

27 april, 2022 - Jönköping University

Det tvååriga Forskningsprojektet ”Mobbning och relationen till psykisk hälsa för skolbarn; med särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar” presenterades på ett seminarium på Folkhälsomyndigheten 28 april. En av slutsatserna forskarna gör är att det är sex gånger högre risk för barn med funktionsnedsättningar och psykosomatiska symptom att utsättas för mobbning. Forskningsprojektet, som genomförts av Lilly […]

Världens första PT för intellektuellt funktionsnedsatta

25 april, 2022 - Högskolan i Gävle

– Gruppen intellektuellt funktionsnedsatta har en mycket sämre hälsa och nu har vi utbildat coacher speciellt för dem. Vi är unika i världen med att examinera idrottsvetare i anpassad fysisk aktivitet och nu tar vi ett steg till, säger Sven Blomqvist, lärare på det idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Gävle.

Forskning som gör det enklare att handla säkert och mer hållbart på nätet

20 april, 2022 - Karlstads universitet

Vilka hinder möter konsumenter på den digitala marknaden och hur kan dessa motverkas? Detta har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tittat närmare på i ett projekt med Konsumentverket. Resultat från forskningen sprids nu i en konsumentupplysningskampanj. 2020 fick Konsumentverket i uppdrag av Sveriges regering att identifiera och analysera hinder för väl […]

Lågutbildade föräldrar diskrimineras i skolvalet

4 april, 2022 - Uppsala universitet

Högutbildade föräldrar och föräldrar med svenska namn får ett bättre bemötande när de kontaktar skolor för att få information inför skolvalet. Det visar en ny studie där 3 430 grundskolor kontaktades via email, av en påhittade förälder som ville ha information och som själv uppgav sitt namn och yrke. Det här är ett av de största diskrimineringsexperiment som genomförts i Sverige.

Mobilapp lindrar posttraumatisk stress

1 april, 2022 - Uppsala universitet

Stöd från en mobilapp kan lindra posttraumatisk stress och nedstämdhet. En ny vetenskaplig studie från Uppsala universitets Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, gjord på 179 patienter, visar att en särskild PTSD-app, PTSD Coach, hjälper vuxna personer med psykisk ohälsa efter traumatiska händelser.

Att transformera rum och samhälle i Kiruna

22 mars, 2022 - Uppsala universitet

En ny avhandling i kulturantropologi om hur staten, kommunen och gruvbolag hanterat frågan kring lokal- och ursprungsbefolkningens behov av rum och rumslighet när man har planerat och genomför samhällsomvandlingen, som flytten av Kiruna innebär. En amerikansk forskare som har skrivit om ”Att transformera Kiruna: Produktionen av rum, samhälle och nedärvd ojämlikhet i de svenska malmfälten”

Risk att sociala medier skapar otydlighet vid akuta kriser

8 mars, 2022 - Umeå universitet

Vid en akut kris kan det vara svårt att veta exakt vad som hänt och hur man ska förhålla sig till det. Ibland är det inte brist på information som är det största problemet, utan att enorma informationsmängder på sociala medier skapar otydlighet. Vid sådana tillfällen är det extra viktigt att förhålla sig källkritisk, eftersom både användarnas beteenden och plattformarnas uppbyggnad bidrar till den

Lagom självbestämmande på jobbet är bäst, visar ny forskning av årets mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

2 mars, 2022 - Lunds universitet

Vilka framgångsfaktorer finns bakom lyckat teamwork? Vad är det som gör att en ny kreativ idé blir en riktig succé för ett företag? Och hur kan företag jobba med öppen innovation tillsammans med andra för att skapa värde? Det är några frågor som Berlinprofessorn Linus Dahlander söker svaret på. Den 11 maj besöker han Lund […]