Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Ny rapport: Socialtjänstens brottsförebyggande arbete gör skillnad

27 juni, 2023 - Högskolan Väst

Hur viktig är den första reaktionen från samhället när en ung person blir polisanmäld för första gången på grund av misstanke om kriminalitet? Och att stöd erbjuds snabbt? I en ny rapport från Högskolan Väst konstateras att en tidig insats från socialtjänsten och/eller polis upplevs som positiv och rättvis av de unga och att tidiga stödinsatser medverkar till att de inte begår nya brott.

Aktiestinsens anslag ska bidra till mer jämställda utbildningsval

21 juni, 2023 - Kungl. Vetenskapsakademien

Årets anslag från Aktiestinsens stiftelse på 1,8 miljoner kronor går till forskning vars syfte är att uppmuntra fler unga kvinnor att välja naturvetenskaps- och ingenjörsutbildningar. Med hjälp av ett storskaligt experiment där yrkesverksamma förebilder åker ut till grundskolor i Malmö vill Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, ta reda på vilka insatser som får störst effekt.

Var femte överskuldsatt person har försökt ta sitt liv

15 juni, 2023 - Lunds universitet

En ny forskningsstudie från Lunds universitet visar att en av fem personer med stora skulder har försökt begå självmord en eller fler gånger. Vården måste börja ställa frågor om ekonomi när patienter söker vård för psykisk ohälsa. Det menar Henrik Levinsson som är en av forskarna bakom studien. Studien baserar sig på intervjuer med 641 […]

Sommarforskarlista 2023

13 juni, 2023 - Karlstads universitet

Har du frågor om till exempel kärlek och relationer, sömnsvårigheter, beteendeförändringar, solceller, barns rörelse och läsande, miljö och klimatpolitik kan du vända dig till de här forskarna på Karlstads universitet i sommar.

Högskolan i Halmstad värd för Nordic Health Promotion Research Conference

8 juni, 2023 - Högskolan i Halmstad

Den 14–16 juni bjuder Högskolan i Halmstad in till den tionde upplagan av Nordic Health Promotion Research Conference. Den nordiska konferensen samlar forskare från hela världen för att diskutera och dela kunskap om hälsofrämjande arbete och dess betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Årets tema är inspirerat av FN:s mål för hållbar utveckling. Nordic Health […]

Experter: Sommar och semester

2 juni, 2023 - Göteborgs universitet

Nu har vi arbetat om och uppdaterat vår populära expertlista om sommar och semester. Här hittar du som är journalist experter som kan svara på frågor om allt från hemester i tuffa ekonomiska tider till El Niño och andra väderfenomen. Listan kan komma att uppdateras, så för mest aktuella version se: Experter: Sommar och semester […]

Svenskarna upplever minskad innovationsförmåga efter pandemin enligt Svenskt innovationsindex

1 juni, 2023 - Karlstads universitet

Innovationsförmågan har minskat enligt den senaste mätningen av Svenskt innovationsindex där Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet låtit tusentals kunder ranka innovationsgraden hos svenska företag, organisationer och myndigheter. Ikea anses som Sveriges mest innovativa företag, men Lyko är bäst på digitalisering vilket är en viktig faktor för upplevd innovationsförmåga. Detta är fjärde gången som […]

Studerar förstelärares möjligheter att leda lärande

29 maj, 2023 - Umeå universitet

Förstelärare har en viktig funktion som ledare för kollegors lärande. De bidrar med att bygga trygga och inspirerande lärandekulturer. Deras roll som ledare tenderar dock att osynliggöras, och förstelärare undviker ofta att föra kritiska diskussioner om lärande och undervisning med sina lärarkollegor. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Även svagt trafikbuller orsakar sämre arbetsprestation

22 maj, 2023 - Chalmers tekniska högskola

I den snabbt ökande förtätningen av våra städer bygger vi i omedelbar närhet till vägar och trafikleder, mark som för bara ett decennium sedan ansågs otänkbar att bebygga. Att buller kan vara negativt för människors hälsa är känt, men ny forskning från Chalmers visar att koncentrationsförmågan kan påverkas betydligt av trafikbuller på så låg nivå […]