Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Proffessionsstrategier för socialarbetares högre status

11 januari, 2023 - Linnéuniversitetet

Yrkesorganisationen Talentias arbete för att göra socialarbetare till ett legitimationsyrke i Finland startade för över 70 år sedan. Marcus Weckströms avhandling visar hur strategier som ideologi, politisk påverkan, internationalisering och kampanjer har gett framgångsrika resultat genom åren. Den är givande läsning för såväl socialarbetare som fackliga organisationer inom andra branscher. Marcus Weckström har arbetat 20 […]

Med rätt läxa blir skolarbetet mer rättvist

11 januari, 2023 - Malmö universitet

För att en läxa ska vara effektiv behöver läraren ha planerat stegen före, under och efter läxan. Alla elever har inte vårdnadshavare som är lämpade som hemmalärare.

“Det blir ett så normaliserat sätt att vara, att de inte tänker på det som sexuella trakasserier”

15 december, 2022 - Linnéuniversitetet

En ny forskningsstudie från Linnéuniversitetet om ungas syn på metoo och sexuella trakasserier visar att i stort sett alla elever är utsatta för sexuella trakasserier. Men, det är inte säkert att ungdomarna själva är medvetna om det. Liselotte Eek-Karlsson är lektor på institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet. I forskningsprojektet #Tystiklassen – ungas […]

Arga personer kan slippa plötsliga utbrott med hjälp av ny metod

14 december, 2022 - Örebro universitet

En månads behandling på internet kan göra så att arga personer kan hantera sin vrede mycket bättre. Det visar ny svensk forskning om svårkontrollerad ilska. – Vi såg en betydande effekt, säger Hugo Hesser, professor i psykologi vid Örebro universitet. Den vetenskapliga artikeln är publicerad i Journal of Consulting and Clinical Psychology. (Betalvägg) Studien är finansierad […]

Brister i arbetsmiljön bidrar till destruktiva ledarbeteenden

13 december, 2022 - Umeå universitet

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet har kartlagt förekomsten av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv. Resultaten visar att destruktivt ledarskap är relativt vanligt fenomen, var tredje medarbetare rapporterar att deras chef agerat destruktivt. Forskarna visar också att destruktivt ledarskap beror på en ogynnsam arbetsmiljö.

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin

5 december, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare […]

Engångsmuggen ska bort – forskning ska reda ut hur

5 december, 2022 - Karlstads universitet

Från och med den 1 januari 2024 måste alla i Sverige som säljer mat eller dryck i engångsförpackningar erbjuda sina kunder återanvändbara förpackningar som ingår i ett rotationssystem. Hur det ska gå till ska forskare vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, titta närmare på i ett nytt projekt.

Minskad användning av övergreppsmaterial mot barn efter online KBT

1 december, 2022 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har för första gången utvärderat anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) över nätet för personer som tittar på bilder eller videor där barn utnyttjas sexuellt. Deltagarna, som rekryterades huvudsakligen via forum på den krypterade delen av internet som kallas Darknet, rapporterade att de tittade mindre på materialet efter behandlingen. Studien har publicerats i […]

Dialog avgörande vid flytt till aktivitetsbaserat kontor

28 november, 2022 - Högskolan i Gävle

– Vi har nu ett vetenskapligt stöd för hur man kan underlätta denna stora omställning, i stället för att göra saker på känn, säger Eva Bergsten, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle