Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Ny studie förkastar idé om att du maximalt kan ha 150 kompisar

5 maj, 2021 - Institutet för Framtidsstudier

Ungefär 150 meningsfulla sociala kontakter, fler än så klarar människan inte av. Det så kallade ”Dunbars tal”, en idé från antropologin om en maxgräns för människans sociala förmåga har länge betraktats som en sanning. En ny studie visar dock att Dunbars tal inte stämmer.

Akademier vill ha ökat samarbete för att motarbeta desinformation

3 maj, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

I samband med Covid-19-pandemin har det blivit allt mer uppenbart vilket stort problem spridningen av falska nyheter, myter och konspirationsteorier är. I en ny rapport efterlyser nu ALLEA, en organisation för vetenskapsakademier i Europa, ökat samarbete för att motverka spridningen av desinformation och minska dess konsekvenser.

Expertgrupp vill se fler specialistmottagningar för långtidscovid

27 april, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Det finns stora kunskapsluckor när det gäller långdragna symtom efter Covid-19 i Sverige. En orsak är att det tagit lång tid att inrätta specialistmottagningar inom sjukvården, något som även försvårat för forskningen. Det menar Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19.

Billigare potensmedel gav färre självmord

15 april, 2021 - Uppsala universitet

När potensmedel blev billigare och användandet ökade markant sjönk antalet självmord för män mellan 50 och 60 år i Sverige. Det visar en ny studie med forskare från bland annat Uppsala universitet. – Det här ger ännu ett tecken på hur viktig möjligheten till fysisk intimitet och nära relationer kan vara genom livet, att de kan […]

Forskare om pandemirestriktioner: Öka efterlevnaden istället för att satsa på många restriktiva åtgärder

7 april, 2021 - Högskolan i Gävle

​Svar från 9500 invånare i 11 länder i en EU-finansierad studie, har gett forskarna en insikt i hur regeringar bör agera för att stoppa spridningen av viruset, t ex:
Att regeringar som har låga nivåer av förtroende bör anstränga sig mer för att övertyga medborgarna, särskilt män, om hur effektiva de föreslagna åtgärderna är.
Att bara använda evidensbaserad information i offentliga kampanjer

Varför idrottar flickor med utomeuropeisk bakgrund mindre än andra ungdomar?

25 mars, 2021 - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Sverige har en väl uppbyggd idrottsrörelse med ambitionen att det ska finnas plats för alla som vill delta, ändå deltar betydligt färre flickor med utländsk bakgrund. Tidigare forskning visar att etnicitet och socioekonomiska faktorer påverkar, men är det hela förklaringen? I en ny rapport, Idrott och hälsa bland flickor, har forskare från Ersta Sköndal Bräcke […]

Unik forskning: Hemarbetande under pandemin sover längre men är lika produktiva

22 mars, 2021 - Högskolan i Gävle

– Ja, de sover längre, producerar lika mycket och rör sig lika mycket som när de jobbar på kontoret, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
– Vi har jämfört samma personer och kunnat få bort det som stört tidigare forskning. Då man jämfört med personer med andra arbetsuppgifter, bättre utbildning, högre position, faktorer som så klart påverkar

Förbättrad information kan minska trängseln i kollektivtrafiken

18 mars, 2021 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Trängsel i kollektivtrafiken har blivit en viktig fråga under den pågående pandemin då kollektivtrafiken lyfts fram som en riskfylld miljö som kan bidra till smittspridning. En åtgärd kollektivtrafikmyndigheter kan vidta för att minska trängseln och öka resenärers trygghet och förtroende är att berätta när resenärer kan förvänta sig mer eller mindre trängsel. Forskare knutna till […]

”Långt efteråt ser och känner jag branden, den har förändrat mitt liv”

16 mars, 2021 - Högskolan i Gävle

– Med klimatförändringarna så kommer ju fler naturkatastrofer och de här bränderna förekommer nu mer och mer hos oss. Man kan tänka sig att vi kan få naturkatastrofflyktingar inom landet.

– Vi måste ta det på allvar, det räcker inte med att de överlever, Det är inte över, det är vad våra resultat visar, säger Igor Knez.

Förändrade arbets- och resmönster består efter pandemin

11 mars, 2021 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Arbetslivet och arbetsrelaterade resor förändras nu på ett sätt som troligen är bestående, också efter pandemin. Allt pekar på fortsatt distansarbete, färre pendlingsresor och färre tjänsteresor.