Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Forskning för att behålla resenärers autonomi när bilen ersätts av kollektivtrafik

26 oktober, 2022 - Karlstads universitet

Kollektivtrafiken har en viktig funktion i ett hållbart och jämställt samhälle. För att accelerera omställningen till ett mer hållbart, energieffektivt resande behövs ny kunskap och forskning kring förutsättning för förändrat resande där fler väljer energieffektiva alternativ framför bilen. Om det handlar ett nytt samverkansprojekt vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet.

Så arbetar hjärnan när vi väljer att hjälpa andra i fara

25 oktober, 2022 - Karolinska Institutet

Hur beslutar sig människor för att hjälpa eller inte hjälpa andra som befinner sig i fara? Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att samma system i hjärnan som gör att vi själva kan undvika fara, aktiveras även vid osjälviska hjälpbeteenden riktade mot andra. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften eLife. – Våra fynd tyder på […]

Praktisk träning och emotionellt stöd stärker våldsutsatta föräldrar och barn

18 oktober, 2022 - Karlstads universitet

I sin doktorsavhandling i psykologi vid Karlstads universitet “Initial transfer of Project Support from the US to Sweden”, har Helena Draxler studerat insatsen Project Support närmare. Arbetssättet har använts i USA sedan början av 1980-talet för att stötta mammor och barn som blivit utsatta för våld och levde på skyddat boende. I barnens fall har de ofta bevittnat våldet mot mamman och även själva blivit utsatta.

”Västvärlden bör fortsätta ge moraliskt och politiskt stöd till protesterna i Iran”

17 oktober, 2022 - Linnéuniversitetet

Den 22-åriga Mahsa Aminis död, efter att ha burit sin slöja på fel sätt, var startskottet på en stor protestvåg i Iran. Barzoo Eliassi vid Linnéuniversitetet forskar bland annat om nationalstater i Mellanöstern, om hur de rättfärdigar könsförtryck och skapar etniska hierarkier. Han menar att händelserna i Iran visar att människor inte längre låter sig […]

Sociala medier viktiga redskap för proteströrelser i länder med begränsad yttrandefrihet

17 oktober, 2022 - Linnéuniversitetet

Veckorna efter den iranska kvinnan Mahsa Aminis dödsfall sprids hennes namn som en löpeld i sociala medier. Hon har blivit en symbol i kampen för kvinnors rättigheter, och för sociala mediers centrala roll i proteströrelser i länder med begränsad yttrandefrihet. Det menar Kristoffer Holt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Världen över visar människor sitt stöd […]

Ny forskning visar hur unga nyanlända kan må bättre i vardagen och skolan

14 oktober, 2022 - Högskolan i Halmstad

Vad krävs för att unga personer som nyligen har kommit till Sverige ska må bra? Det har Ulrika Lögdberg vid Högskolan i Halmstad undersökt i sin doktorsavhandling. Avhandlingen visar hur skolan kan vara en hälsofrämjande arena och hur viktigt det är att vara medveten om maktstrukturer i samhället. Hälsa skapas genom olika erfarenheter Ulrika Lögdberg […]

Kultur i lärarutbildningar som ett kitt för inkludering och social hållbarhet

11 oktober, 2022 - Högskolan i Halmstad

Den 13–14 oktober, är Högskolan i Halmstad värd för en nationell konferens om estetik och social hållbarhet. Omkring 60 forskare och lärare från Umeå i norr till Malmö i söder kommer till Högskolan för att utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området. Det är Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildningar (Neäl) som […]

Ny avhandling kritisk mot försvarets sätt att öva

3 oktober, 2022 - Högskolan Väst

I en ny avhandling från Högskolan Väst undersöker major Martin Schüler från Försvarshögskolan säkerhetsklimatet inom Försvarsmakten och hur organisationen tar hand om de erfarenheter som uppstår i samband med övningar. Resultaten visar bland annat att det finns brister i säkerhetsarbetet och att övningsmomenten sällan skapar ett lärande.

Fattigdomen osynliggörs när barnfamiljer får matkasse på nätet

26 september, 2022 - Högskolan i Gävle

”Giving People” är en av flera växande organisationer som anonymt hjälper barnfamiljer på nätet.
– Det finns en stor risk att denna barnfattigdom går under samhällets radar, säger Sven Trygged, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

Moraliska illusioner kan ändra vårt beteende

14 september, 2022 - Linköpings universitet

Precis som optiska illusioner kan lura ögat till en förvrängd bild av verkligheten, kan moraliska illusioner lura vårt beslutsfattande att bli mer själviskt. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Men resultaten visar också att vid demokratiska beslut är vi mer benägna att rösta med allas bästa i åtanke.