Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Förebyggande internet-KBT mot sexövergrepp på barn öppnar på svenska

28 februari, 2023 - Karolinska Institutet

Ett behandlingsprogram med anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för personer med sexuellt intresse för barn visade på goda resultat i en engelskspråkig pilotstudie. Nu öppnar det brottsförebyggande KBT-programmet även på svenska, tyska och portugisiska. Behandlingen, som har utvecklats av forskare och psykologer vid Karolinska Institutet, kommer att utvärderas inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete […]

Så kan parbildning minska klyftorna mellan studenter

23 februari, 2023 - Chalmers tekniska högskola

Universitetsvärlden är internationell, men brottas också med svårigheter att integrera studenter från olika länder. Nu pekar ny forskning från Chalmers på en metod som både minskar de akademiska och sociala klyftorna och dessutom ökar trivseln. Framgångsreceptet är att samarbeta i par – som läraren utser. Det finns gott om forskning som pekar på att integration […]

Döden på jobbet innebär 10 863 förlorade arbetsår

20 februari, 2023 - Högskolan i Gävle

De 543 dödsolyckorna innebär 10 863 förlorade arbetsår, vilket genererar en hög ekonomisk kostnad för det svenska samhället som han menar inte riktigt synliggörs i de få och ofta bristfälliga rapporter som finns, säger Mahmoud Rezagholi vid Högskolan i Gävle.

Detta spelar roll för hur kvinnor mentalt klarar bröstcancer

15 februari, 2023 - Lunds universitet

En av tio kvinnor får bröstcancer under sin levnad. De flesta överlever. Men den mentala återhämtningen varierar från person till person. En ny psykologiavhandling från Lunds universitet har undersökt den personliga förmågan att hantera krissituationer. Tre omständigheter visade sig vara särskilt viktiga. Psykologisk resiliens handlar om vår förmåga att hantera svårigheter och motgångar. Hur denna […]

Ojämlik tillgång till stöd för våldsutsatta barn

14 februari, 2023 - Linnéuniversitetet

När ett barn blivit utsatt för våld är både tillgången till stöd och innehållet i det väldigt ojämlikt. Det är också svårt för föräldrar att få kunskap om vilket stöd som finns. Många blir nekade hjälp av BUP och få vet att det finns något som heter Barnahus och att socialtjänsten kan hjälpa. Det är […]

Proffessionsstrategier för socialarbetares högre status

11 januari, 2023 - Linnéuniversitetet

Yrkesorganisationen Talentias arbete för att göra socialarbetare till ett legitimationsyrke i Finland startade för över 70 år sedan. Marcus Weckströms avhandling visar hur strategier som ideologi, politisk påverkan, internationalisering och kampanjer har gett framgångsrika resultat genom åren. Den är givande läsning för såväl socialarbetare som fackliga organisationer inom andra branscher. Marcus Weckström har arbetat 20 […]

Med rätt läxa blir skolarbetet mer rättvist

11 januari, 2023 - Malmö universitet

För att en läxa ska vara effektiv behöver läraren ha planerat stegen före, under och efter läxan. Alla elever har inte vårdnadshavare som är lämpade som hemmalärare.

“Det blir ett så normaliserat sätt att vara, att de inte tänker på det som sexuella trakasserier”

15 december, 2022 - Linnéuniversitetet

En ny forskningsstudie från Linnéuniversitetet om ungas syn på metoo och sexuella trakasserier visar att i stort sett alla elever är utsatta för sexuella trakasserier. Men, det är inte säkert att ungdomarna själva är medvetna om det. Liselotte Eek-Karlsson är lektor på institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet. I forskningsprojektet #Tystiklassen – ungas […]

Arga personer kan slippa plötsliga utbrott med hjälp av ny metod

14 december, 2022 - Örebro universitet

En månads behandling på internet kan göra så att arga personer kan hantera sin vrede mycket bättre. Det visar ny svensk forskning om svårkontrollerad ilska. – Vi såg en betydande effekt, säger Hugo Hesser, professor i psykologi vid Örebro universitet. Den vetenskapliga artikeln är publicerad i Journal of Consulting and Clinical Psychology. (Betalvägg) Studien är finansierad […]

Brister i arbetsmiljön bidrar till destruktiva ledarbeteenden

13 december, 2022 - Umeå universitet

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet har kartlagt förekomsten av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv. Resultaten visar att destruktivt ledarskap är relativt vanligt fenomen, var tredje medarbetare rapporterar att deras chef agerat destruktivt. Forskarna visar också att destruktivt ledarskap beror på en ogynnsam arbetsmiljö.