Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Att transformera rum och samhälle i Kiruna

22 mars, 2022 - Uppsala universitet

En ny avhandling i kulturantropologi om hur staten, kommunen och gruvbolag hanterat frågan kring lokal- och ursprungsbefolkningens behov av rum och rumslighet när man har planerat och genomför samhällsomvandlingen, som flytten av Kiruna innebär. En amerikansk forskare som har skrivit om ”Att transformera Kiruna: Produktionen av rum, samhälle och nedärvd ojämlikhet i de svenska malmfälten”

Risk att sociala medier skapar otydlighet vid akuta kriser

8 mars, 2022 - Umeå universitet

Vid en akut kris kan det vara svårt att veta exakt vad som hänt och hur man ska förhålla sig till det. Ibland är det inte brist på information som är det största problemet, utan att enorma informationsmängder på sociala medier skapar otydlighet. Vid sådana tillfällen är det extra viktigt att förhålla sig källkritisk, eftersom både användarnas beteenden och plattformarnas uppbyggnad bidrar till den

Lagom självbestämmande på jobbet är bäst, visar ny forskning av årets mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

2 mars, 2022 - Lunds universitet

Vilka framgångsfaktorer finns bakom lyckat teamwork? Vad är det som gör att en ny kreativ idé blir en riktig succé för ett företag? Och hur kan företag jobba med öppen innovation tillsammans med andra för att skapa värde? Det är några frågor som Berlinprofessorn Linus Dahlander söker svaret på. Den 11 maj besöker han Lund […]

Fördjupad förståelse för hur högerextrema åsikter sprids på nätet

28 februari, 2022 - Umeå universitet

För att förhindra normaliseringen av högerextremism i samhället krävs en större kunskap om radikalhögerns utbredda mobilisering på nätet. En ny avhandling från Umeå universitet utforskar hur språkbruk, digitala miljöer och användare samspelar för att sprida högerextremt material.

Institutionsvård får långtgående konsekvenser för ungas familjerelationer

22 februari, 2022 - Linnéuniversitetet

I forskningsprojektet Att (åter)skapa familj har forskarna Sofia Enell, Linnéuniversitetet, och Monika Wilinska, Jönköping University, tittat på hur ungas relationer påverkas efter placering på låst institution. Projektet har resulterat i tre filmer som ger röst åt unga vuxnas och deras familjemedlemmars berättelser om förståelse av familj och relationer, under och efter placering i en låst […]

Den digitala tillgänglighetens hållbarhetspotential

17 februari, 2022 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

En förbättrad digital tillgänglighet kan minska behovet av resor och transporter. Men bara för att vi använder fler digitala tjänster innebär det inte att resandet minskar per automatik. Den digitala tillgängligheten erbjuder alternativ till fysisk mobilitet, men utan anpassade styrmedel och beteendepåverkande åtgärder kan resmönster från tiden före pandemin återigen bli det ”nya normala”.

Etiskt dilemma när åldringar tvekar inför att stänga av hjärtstartare

14 februari, 2022 - Högskolan i Gävle

Endast var tionde person överlever ett hjärtstillestånd och därför försöker man identifiera dem med förhöjd risk för hjärtstillestånd och förse dem med en inopererad hjärtstartare eller implanterbar defibrillator (ICD). I Sverige lever nu drygt 13000 personer med en ICD. – Jag har utrett och opererat ICD patienter under många år, men slogs av hur lite vi […]

Ny rapport om sociala tjänstehundar – om verksamheterna och om hundarnas välfärd

8 februari, 2022 - SLU

Sociala tjänstehundar och deras förare arbetar med ”hundunderstödda insatser” inom bl.a. skola, vård och omsorg. En ny rapport belyser dessa hundteams arbete och hur det kan påverka hundarnas välfärd, samt lyfter otydligheter i regelverk som kan påverka insatsen. Författarna ger även rekommendationer som de anser behöver införas för att kvalitetssäkra verksamheten och trygga hundarnas välfärd.

Lukt är betydelsefullt i nära romantiska relationer

8 februari, 2022 - Stockholms universitet

Luktsinnet och dofter betyder mycket i nära relationer. Den slutsatsen drar Anna Blomkvist i en ny avhandling i psykologi vid Stockholms universitet. Hon har på olika sätt undersökt hur både förmågan att känna lukter och doften av en partners kropp kan påverka romantiska relationer, såsom sexuellt välbefinnande och otrohet.

”En gåva till kommande generationer”

1 februari, 2022 - Uppsala universitet

Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskningsprogram Unga kvinnors psykiska hälsa har fått ta emot en privat donation på 10 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till att bygga upp en långsiktig studie av minst 5 000 kvinnor som ska följas från 15 års ålder och livet ut. Målet är att kunna svara på bland annat vad som bidrar till, och vad som skyddar mot, psykisk ohälsa.