Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Mångfaldsbarometern 2022: Så är svenskarnas attityder till mångfald

29 augusti, 2022 - Högskolan i Gävle

Inställningen till mångfald skiljer sig kraftigt åt mellan de politiska blocken, enligt enkätundersökningen Mångfaldsbarometern.
Andelen positiva till mångfald för det liberala/socialistiska/miljö blocket (C, S, V och MP) är 71 procent, medan siffran bland de konservativa/liberala (SD, M, KD och L) är 28 procent.

Seminarium om energieffektivisering

17 augusti, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

7 september hålls det sista seminariet i serien Den oundvikliga övergången till det elektriska samhället vid Vetenskapsakademien. Den här gången är temat energieffektivisering.

Sommarforskarlista 2022 från Karlstads universitet

17 juni, 2022 - Karlstads universitet

Här hittar du som journalist experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar. Valet 2022, säkerhetspolitik, relationer, folkhälsa, människors beteende, energi och miljö samt skola och pedagogik är några av de ämnen som tas upp.

Unga vuxna tonade ner riskerna med covid för att rättfärdiga kafébesök, enligt ny avhandling

14 juni, 2022 - Lunds universitet

Under covid-19-pandemin var många trevliga aktiviteter som restaurang- eller gymbesök förenade med betydande hälsorisker både för oss själva och för andra. För att delta i dessa aktiviteter underskattade vi systematiskt hälsoriskerna, enligt en ny doktorsavhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. De nya forskningsrönen visar att när försökspersonerna i den experimentella studien fick ett incitament – […]

Sms-coaching främjar bättre hälsa och hälsosamma beteenden

1 juni, 2022 - Karlstads universitet

Sms-coaching kan bidra till hälsosammare levnadsvanor och bättre mående. Det visar en studie där forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet studerat hur digitala tjänster kan komplettera fysiska möten och stärka en beteendeförändringsprocess tillsammans med Friskvården i Värmland.

Små förändringar i vården kan öka tryggheten för barn som ska opereras

24 maj, 2022 - Linnéuniversitetet

Låt barnet hålla andningsmasken och själv bestämma vilket finger syremätaren ska sitta på. Lisbet Anderssons avhandling i vårdvetenskap ger svar på hur små insatser kan förbättra barnens upplevelse av operationsmiljön, utan att riskera patientsäkerheten. Varje år opereras omkring 100 000 barn i Sverige. För många av dem är det en situation förknippad med oro och en […]

Mikroorganismer i tarmen bidrar till naturligt skydd mot virusinfektioner

10 maj, 2022 - Umeå universitet

Forskare från universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg rapporterar om att tarmens bakterieflora är avgörande för naturlig resistens mot virusinfektioner. De visar att frisättning av membranblåsor från tarmens bakterieflora utlöser ett reaktionsförlopp, vilket skyddar även organ långt från tarmen mot virusinfektioner. Studien publiceras i tidskriften Immunity.

”Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk att bli mobbade”

27 april, 2022 - Jönköping University

Det tvååriga Forskningsprojektet ”Mobbning och relationen till psykisk hälsa för skolbarn; med särskilt fokus på barn med funktionsnedsättningar” presenterades på ett seminarium på Folkhälsomyndigheten 28 april. En av slutsatserna forskarna gör är att det är sex gånger högre risk för barn med funktionsnedsättningar och psykosomatiska symptom att utsättas för mobbning. Forskningsprojektet, som genomförts av Lilly […]

Världens första PT för intellektuellt funktionsnedsatta

25 april, 2022 - Högskolan i Gävle

– Gruppen intellektuellt funktionsnedsatta har en mycket sämre hälsa och nu har vi utbildat coacher speciellt för dem. Vi är unika i världen med att examinera idrottsvetare i anpassad fysisk aktivitet och nu tar vi ett steg till, säger Sven Blomqvist, lärare på det idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Gävle.

Forskning som gör det enklare att handla säkert och mer hållbart på nätet

20 april, 2022 - Karlstads universitet

Vilka hinder möter konsumenter på den digitala marknaden och hur kan dessa motverkas? Detta har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tittat närmare på i ett projekt med Konsumentverket. Resultat från forskningen sprids nu i en konsumentupplysningskampanj. 2020 fick Konsumentverket i uppdrag av Sveriges regering att identifiera och analysera hinder för väl […]