Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin

5 december, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare […]

Engångsmuggen ska bort – forskning ska reda ut hur

5 december, 2022 - Karlstads universitet

Från och med den 1 januari 2024 måste alla i Sverige som säljer mat eller dryck i engångsförpackningar erbjuda sina kunder återanvändbara förpackningar som ingår i ett rotationssystem. Hur det ska gå till ska forskare vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, titta närmare på i ett nytt projekt.

Minskad användning av övergreppsmaterial mot barn efter online KBT

1 december, 2022 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har för första gången utvärderat anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) över nätet för personer som tittar på bilder eller videor där barn utnyttjas sexuellt. Deltagarna, som rekryterades huvudsakligen via forum på den krypterade delen av internet som kallas Darknet, rapporterade att de tittade mindre på materialet efter behandlingen. Studien har publicerats i […]

Dialog avgörande vid flytt till aktivitetsbaserat kontor

28 november, 2022 - Högskolan i Gävle

– Vi har nu ett vetenskapligt stöd för hur man kan underlätta denna stora omställning, i stället för att göra saker på känn, säger Eva Bergsten, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle

”Ekokammare” skapar förutsättningar för radikalisering på nätet

24 november, 2022 - Göteborgs universitet

Digitala ”ekokammare” – det vill säga slutna digitala rum där bara en grupps åsikter förekommer – bidrar till polarisering och radikalisering. Forskare har analyserat 20 år av diskussioner på ett högerextremt nätforum och sett hur användare successivt socialiseras in i allt radikalare åsikter. Våld och terrordåd med koppling till högerextremism har ökat kraftigt i västvärlden […]

Ägarform kan påverka personalens välbefinnande i äldreboenden

21 november, 2022 - Högskolan i Gävle

Internationella studier visar att personalen i icke vinstdrivna äldreboenden tenderar att vara tryggare och mindre stressade.
– De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle.

Datorplatta gör förskolebarns lek mindre kreativ

21 november, 2022 - Uppsala universitet

Förskolebarns lek med datorplattor är mindre kreativ och fantasifull jämfört med deras lek med fysiska leksaker. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, och skillnaden är markant. Resultaten går emot det som ibland hävdas, att ny teknologi skulle göra barn mer kreativa. ”Våra resultat var tydliga men också överraskande med tanke på läroplanen”, säger forskaren.

Ny bok om förpackningar och matsvinn

16 november, 2022 - Karlstads universitet

En tredjedel av all mat som produceras idag slängs. Vad beror det på? Vad kan producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter göra för att minska svinnet? Vilken roll har förpackningar? Det är frågor som behandlas i den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” skriven av forskare vid Karlstads universitet.

Chefer och anställda tycker olika om distansarbete

14 november, 2022 - Högskolan i Gävle

Ny forskning visar att chefer upplever svårigheter i att få insyn i den psykosociala arbetsmiljön hos distansarbetare.
– Och då får de också svårt att hitta en bra väg att stötta medarbetare som arbetar på distans, säger Linda Widar som forskar om distansarbete och hälsa, vid Högskolan i Gävle.