Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Hur kommunicerar patienter som har diagnosen schizofreni?

23 februari, 2009 - Stockholms universitet

Negativa emotionella ansiktsuttryck är dominerande i samspelet med patienter som har diagnosen schizofreni. Detta har visats i tidigare forskning och bekräftas nu i en avhandling från Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Avhandlingen bygger på videoinspelade kliniska intervjuer gjorda av psykologer.

Årets Celsius- och Linnéföreläsningar om artificiell intelligens och ekosystem

10 februari, 2009 - Uppsala universitet

Torsdagen den 12 februari är det dags för 2009 års Celsius- Linnéföreläsning vid Uppsala universitet. Inbjudna talare är James H. Brown, professor i ekologi och Douglas Hofstadter, professor i kognitionsvetenskap och datavetenskap, båda framstående forskare inom sina respektive ämnesområden.

Förlossningspsykos vanligare hos äldre förstföderskor

10 februari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-02-10] Kvinnor som föder sitt första barn efter att de fyllt 35 år löper större risk än unga förstföderskor att drabbas av en psykos månaderna efter förlossningen. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i senaste numret av den öppna vetenskapliga tidskriften PLoS Medicine.

Avhandling belyser personlighetens grund i hjärnan

9 februari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-02-09] Introverta personer har större volym i delar av hjärnan som aktiveras när man tänker på andra personer, jämfört med extroverta personer. Detta och andra forskningsresultat kring personlighetens grund i hjärnan presenteras i en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Terapi hjälper barn och ungdomar med smärta

4 februari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-02-04] Barn och ungdomar med problem från långvarig smärta är betydligt vanligare än man tror. Men med en ny typ av terapi går det att både begränsa smärtupplevelserna och lära barn och ungdomar ett effektivt sätt att hantera och klara av att leva med smärtan, visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Ledarskapsprogram inom sjukvården ger effekt

22 januari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-01-22] Intensivkurser och grupphandledning med coachning stärker chefer, läkare och läkarstudenter i rollen som ledare. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet som utvärderar två av de vanligaste metoderna för ledarskapsutveckling inom sjukvården.

”Gömda barn är osynliga i flera avseenden”

20 januari, 2009 - Nordic School of Public Health NHV

Flyktingbarn som söker asyl har ofta erfarenheter av krig, konflikter och kränkande övergrepp.
– De är också utsatta för påfrestningar kopplade till migrationsprocessen och osäkerheten kring deras framtid. Idag, när intresset förskjuts från flyktingar mot arbetskraftsinvandring, riskerar dessa barn att än mer osynliggöras säger Henry Ascher, docent vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
Som del i Solstickepriset arrangerar han den 28 januari ett vetenskapligt seminarium vid NHV.

Utåtriktad och avspänd personlighet kan skydda mot demens

20 januari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-01-20] Personer som lever ett aktivt och utåtriktat liv och inte oroar sig i onödan löper mindre risk att drabbas av demens på äldre dagar, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Resultaten, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Neurology, grundar sig på enkätsvar om personlighet och livssituation samt medicinska kontroller av försökspersonerna under sex års tid.

Gemensamma orsaker bakom schizofreni och bipolär sjukdom

16 januari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-01-16] Sjukdomarna schizofreni och bipolär sjukdom har delvis samma genetiska orsaker, visar en studie från Karolinska Institutet som presenteras i den högt ansedda tidskriften The Lancet. Resultaten ger skäl att ifrågasätta den nuvarande klassificeringen av sjukdomarna som helt separata.