Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Erfarenhet är inte alltid en bra källa till kunskap

14 september, 2009 - Uppsala universitet

Erfarenhet kan vara en högst subjektiv och osäker kunskapskälla. I själva verket är många av våra ”erfarenheter” konstruerade av oss själva, baserade på vad vi vet men också på vad vi tror. Det här kan bidra till att förklara hur fördomar och felaktiga uppfattningar kan leva vidare både privat och yrkesmässigt, visar Ebba Elwin vid Uppsala universitet i en avhandling som granskas den 18 september.

Nya sätt att förhindra självmord

31 augusti, 2009 - Karolinska Institutet

Journalister är välkomna till ett seminarium under den internationella suicidpreventiva dagen om hur självmord kan förhindras. Stockholms läns landsting har numera en nollvision för självmord, ett mål som kräver nya samhällsinsatser och starkt engagemang från forskare, myndigheter och frivilligorganisationer.

Effekt av hjärntumör i barndomen kan drabba sent i livet

12 augusti, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-08-12] Barn som behandlats för tumörer i centrala nervsystemet (CNS) löper risk för eftersläpande hälsoeffekter ända upp i vuxen ålder. Det visar en omfattande studie från Karolinska Institutet, där man studerat nu levande patienter i Sverige, som nått vuxen ålder efter den CNS-tumör de hade i barndomen.

Barbro Westerholm gaines Nordic Public Health Prize for work to fight discrimination against the elderly

6 juli, 2009 - Nordic School of Public Health NHV

Professor Barbro Westerholm’s important work for the health and well-being of the elderly has been awarded the 2009 Nordic Public Health Prize. It was conferred at the meeting of Nordic ministers for Health and Social Policy in Iceland on June 29.
“I feel deeply honored and gratified because this places the focus on age issues,” says Barbro Westerholm.

Arbete mot diskriminering av äldre gav Barbro Westerholm Nordiska folkhälsopriset

6 juli, 2009 - Nordic School of Public Health NHV

Professor Barbro Westerholms betydelsefulla insatser för äldres hälsa och välbefinnande har belönas med Nordiska folkhälsopriset 2009. Det delades ut vid nordiska ministermötet om hälso- och socialpolitik på Island den 29 juni.
Det är arbetet inom ramen för ”Åldrande med hälsa” på europeisk nivå som särskilt uppmärksammats.

Gifta eller sambor löper mindre risk att få demens

3 juli, 2009 - Karolinska Institutet

Personer i medelåldern som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att utveckla demens och Alzheimers sjukdom senare i livet jämfört med de som är gifta eller sambor. Detta visas i en forskningsstudie ledd av Miia Kivipelto från Karolinska Institutet och presenterad i den ansedda tidskriften British Medical Journal på nätet, bmj.com.

Cancerdiagnosen kan påverka tonåringars utveckling positivt

30 juni, 2009 - Uppsala universitet

Tre av fyra tonåringar med cancer har 18 månader efter diagnosen god eller utmärkt livskvalitet, enligt en ny studie som letts av Louise von Essen vid Uppsala universitet. Detta tyder på att det trauma som sjukdomen innebär kan inverka positivt på den psykologiska utvecklingen hos många unga. Studien omfattar tonåringar som vårdats vid de barnonkologiska klinikerna i Uppsala, Umeå och Lund.

Fördomar om kön påverkar barns skolprestationer

23 juni, 2009 - Uppsala universitet

Stereotypa uppfattningar om kön kan delvis förklara varför pojkar och flickor presterar olika bra i matematik och naturvetenskap i skolan. Det visar en studie som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. Forskare i psykologi vid Uppsala universitet har tillsammans med internationella kollegor studerat fördomar hos nästan 300 000 människor i 34 länder och jämfört med skolresultat från samma länder.

Våga vara blyg

26 maj, 2009 - Örebro universitet

I en tid när vi ska visa framfötterna och kunna ta för oss värderas social kompetens och vassa armbågar högt, medan blyghet blir ett hinder. Människor som rodnar eller drar sig undan i sociala situationer passar inte in i bilden.
– Svår blyghet klassificeras som en sjukdom i ett samhälle där vi ska leva upp till allt från skönhetsideal till sociala ideal, säger Nejra Besic som skrivit en avhandling vid Örebro universitet.