Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Kvinnor med sexuella trauman från barndomen stärks i självhjälpsgrupper

14 januari, 2009 - Nordic School of Public Health NHV

Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem. Vårdens kunskap om övergrepp i barndomen som tänkbar orsak till sjukdom är begränsad vilket kan ge felaktiga diagnoser.
– Utsatta kvinnors psykiska symptom kan minskas genom samtal i deltagarstyrda självhjälpsgrupper, säger GullBritt Rahm som disputerar vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, i Göteborg den 16 januari.

Ett intensivare mediebrus omkullkastar marknadsföringslogiken

7 januari, 2009 - Handelshögskolan i Stockholm

Kan du berätta hur många reklambudskap du sett eller hört sedan du vaknade i morse? Antagligen inte. Idag möts vi av reklambudskap överallt: i tidningar och butiker, på restauranger och sportarenor – till och med våra vänner är bärare av dessa budskap. I en färsk avhandling från Handelshögskolan i Stockholm undersöker Sara Rosengren hur detta brus påverkar marknadskommunikationens förutsättningar och uttryck.

Brist på återhämtning tredubblar risken för ohälsa hos kvinnor

9 december, 2008 - Stockholms universitet

Kvinnor som känner sig utmattade och sällan är utvilade när de kommer till jobbet har en 2,9 gånger högre risk att drabbas av fysisk ohälsa. Det visar en ny doktorsavhandling av Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog vid Previa och forskare på Stockholms universitet.

Gener bestämmer om sockerpiller fungerar

3 december, 2008 - Uppsala universitet

Det är ett välkänt faktum i läkemedelsprövningar att personer kan svara lika bra på placebo, sockerpiller, som på det aktiva läkemedlet. Däremot är det svårt att förklara varför bara vissa personer förbättras av sockerpillret. En grupp forskare vid universiteten i Uppsala och Göteborg har nu hittat genvarianter som kan påverka placeboeffekten och en mekanism i hjärnan som kännetecknar de som svarar på placebo.

Utbrändhet vanligare bland sjuksköterskor på vinstdrivet sjukhus

3 december, 2008 - Stockholms universitet

Nivåerna av utbrändhet bland sjuksköterskor är högre på det privat vinstdrivna sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna. Det visar en studie vid Stockholms universitet om utbrändhet bland sjuksköterskor vid tre akutsjukhus med olika driftsformer i Stockholmsregionen.

Forskare framkallar illusion av kroppsbyte

3 december, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-12-03] Hjärnforskare vid Karolinska Institutet har fått försökspersoner att uppfatta dockors och andra människors kroppar som sin egna. I ett av experimenten bytte försökspersonerna kropp med andra personer och skakade hand med sig själva utan att illusionen bröts.

Scientists produce illusion of body-swapping

3 december, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESS RELEASE, 3 December 2008] Cognitive neuroscientists at the Swedish medical university Karolinska Institutet (KI) have succeeded in making subjects perceive the bodies of mannequins and other people as their own. In one of the experiments, subjects swapped bodies with other people and shook hands with themselves without illusion being broken.

Upplevd livsfara påverkar hälsan – även när det inte var ”så farligt”

27 november, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-11-27] Känslan av att vara i livsfara kan påverka vår psykiska hälsa under lång tid efteråt. Det gäller även om det visar sig att situationen objektivt sett inte var så allvarlig. Några enkla frågor i det akuta skedet vid en katastrof eller olycka, också till dem som blivit lindrigt skadade eller inte skadade alls, skulle kunna hjälpa vården att hitta dem som kan behöva extra stöd och uppföljning.

Psykisk sjukdom försämrar prognosen efter självmordsförsök

19 november, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-11-19] Personer som någon gång har genomfört ett självmordsförsök har en förhöjd risk att senare fullborda ett självmord. Risken är särskilt hög för personer med allvarlig psykisk sjukdom, visar en ny studie från Karolinska Institutet.

Traumatiserad riskerar schizofrenidiagnos

18 november, 2008 - Linköpings universitet

Symtom som överensstämmer med tecken på en annalkande psykos kan vara effekter av långvariga sexuella och fysiska övergrepp. En tidig diagnos på schizofreni kan bli ödesdiger för sådana patienter, enligt en ny avhandling vid Linköpings universitet.