Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Ledarskapsprogram inom sjukvården ger effekt

22 januari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-01-22] Intensivkurser och grupphandledning med coachning stärker chefer, läkare och läkarstudenter i rollen som ledare. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet som utvärderar två av de vanligaste metoderna för ledarskapsutveckling inom sjukvården.

”Gömda barn är osynliga i flera avseenden”

20 januari, 2009 - Nordic School of Public Health NHV

Flyktingbarn som söker asyl har ofta erfarenheter av krig, konflikter och kränkande övergrepp.
– De är också utsatta för påfrestningar kopplade till migrationsprocessen och osäkerheten kring deras framtid. Idag, när intresset förskjuts från flyktingar mot arbetskraftsinvandring, riskerar dessa barn att än mer osynliggöras säger Henry Ascher, docent vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
Som del i Solstickepriset arrangerar han den 28 januari ett vetenskapligt seminarium vid NHV.

Utåtriktad och avspänd personlighet kan skydda mot demens

20 januari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-01-20] Personer som lever ett aktivt och utåtriktat liv och inte oroar sig i onödan löper mindre risk att drabbas av demens på äldre dagar, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Resultaten, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Neurology, grundar sig på enkätsvar om personlighet och livssituation samt medicinska kontroller av försökspersonerna under sex års tid.

Gemensamma orsaker bakom schizofreni och bipolär sjukdom

16 januari, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-01-16] Sjukdomarna schizofreni och bipolär sjukdom har delvis samma genetiska orsaker, visar en studie från Karolinska Institutet som presenteras i den högt ansedda tidskriften The Lancet. Resultaten ger skäl att ifrågasätta den nuvarande klassificeringen av sjukdomarna som helt separata.

Kvinnor med sexuella trauman från barndomen stärks i självhjälpsgrupper

14 januari, 2009 - Nordic School of Public Health NHV

Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem. Vårdens kunskap om övergrepp i barndomen som tänkbar orsak till sjukdom är begränsad vilket kan ge felaktiga diagnoser.
– Utsatta kvinnors psykiska symptom kan minskas genom samtal i deltagarstyrda självhjälpsgrupper, säger GullBritt Rahm som disputerar vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, i Göteborg den 16 januari.

Ett intensivare mediebrus omkullkastar marknadsföringslogiken

7 januari, 2009 - Handelshögskolan i Stockholm

Kan du berätta hur många reklambudskap du sett eller hört sedan du vaknade i morse? Antagligen inte. Idag möts vi av reklambudskap överallt: i tidningar och butiker, på restauranger och sportarenor – till och med våra vänner är bärare av dessa budskap. I en färsk avhandling från Handelshögskolan i Stockholm undersöker Sara Rosengren hur detta brus påverkar marknadskommunikationens förutsättningar och uttryck.

Brist på återhämtning tredubblar risken för ohälsa hos kvinnor

9 december, 2008 - Stockholms universitet

Kvinnor som känner sig utmattade och sällan är utvilade när de kommer till jobbet har en 2,9 gånger högre risk att drabbas av fysisk ohälsa. Det visar en ny doktorsavhandling av Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog vid Previa och forskare på Stockholms universitet.

Gener bestämmer om sockerpiller fungerar

3 december, 2008 - Uppsala universitet

Det är ett välkänt faktum i läkemedelsprövningar att personer kan svara lika bra på placebo, sockerpiller, som på det aktiva läkemedlet. Däremot är det svårt att förklara varför bara vissa personer förbättras av sockerpillret. En grupp forskare vid universiteten i Uppsala och Göteborg har nu hittat genvarianter som kan påverka placeboeffekten och en mekanism i hjärnan som kännetecknar de som svarar på placebo.

Utbrändhet vanligare bland sjuksköterskor på vinstdrivet sjukhus

3 december, 2008 - Stockholms universitet

Nivåerna av utbrändhet bland sjuksköterskor är högre på det privat vinstdrivna sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna. Det visar en studie vid Stockholms universitet om utbrändhet bland sjuksköterskor vid tre akutsjukhus med olika driftsformer i Stockholmsregionen.