Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Arbete mot diskriminering av äldre gav Barbro Westerholm Nordiska folkhälsopriset

6 juli, 2009 - Nordic School of Public Health NHV

Professor Barbro Westerholms betydelsefulla insatser för äldres hälsa och välbefinnande har belönas med Nordiska folkhälsopriset 2009. Det delades ut vid nordiska ministermötet om hälso- och socialpolitik på Island den 29 juni.
Det är arbetet inom ramen för ”Åldrande med hälsa” på europeisk nivå som särskilt uppmärksammats.

Gifta eller sambor löper mindre risk att få demens

3 juli, 2009 - Karolinska Institutet

Personer i medelåldern som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att utveckla demens och Alzheimers sjukdom senare i livet jämfört med de som är gifta eller sambor. Detta visas i en forskningsstudie ledd av Miia Kivipelto från Karolinska Institutet och presenterad i den ansedda tidskriften British Medical Journal på nätet, bmj.com.

Cancerdiagnosen kan påverka tonåringars utveckling positivt

30 juni, 2009 - Uppsala universitet

Tre av fyra tonåringar med cancer har 18 månader efter diagnosen god eller utmärkt livskvalitet, enligt en ny studie som letts av Louise von Essen vid Uppsala universitet. Detta tyder på att det trauma som sjukdomen innebär kan inverka positivt på den psykologiska utvecklingen hos många unga. Studien omfattar tonåringar som vårdats vid de barnonkologiska klinikerna i Uppsala, Umeå och Lund.

Fördomar om kön påverkar barns skolprestationer

23 juni, 2009 - Uppsala universitet

Stereotypa uppfattningar om kön kan delvis förklara varför pojkar och flickor presterar olika bra i matematik och naturvetenskap i skolan. Det visar en studie som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. Forskare i psykologi vid Uppsala universitet har tillsammans med internationella kollegor studerat fördomar hos nästan 300 000 människor i 34 länder och jämfört med skolresultat från samma länder.

Våga vara blyg

26 maj, 2009 - Örebro universitet

I en tid när vi ska visa framfötterna och kunna ta för oss värderas social kompetens och vassa armbågar högt, medan blyghet blir ett hinder. Människor som rodnar eller drar sig undan i sociala situationer passar inte in i bilden.
– Svår blyghet klassificeras som en sjukdom i ett samhälle där vi ska leva upp till allt från skönhetsideal till sociala ideal, säger Nejra Besic som skrivit en avhandling vid Örebro universitet.

Anabola steroider leder ofta till farligt missbruk av andra droger

25 maj, 2009 - Örebro universitet

Ungdomar som börjar använda anabola androgena steroider löper stor risk att fastna i ett allt mer omfattande och farligt missbruk av många andra preparat, läkemedel och droger. Det konstaterar forskaren Kurt Skårberg vid Örebro universitet, som skrivit en doktorsavhandling i medicin. Undersökningen slår också fast kopplingen mellan kriminalitet och anabola androgena steroider.

Schizofreni ökar inte risken för våldsbrott

20 maj, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-05-20] En ny studie från Karolinska Institutet visar att psykossjukdomen schizofreni bara marginellt ökar risken att begå våldsbrott. Överrepresentationen i brottsstatistiken förklaras istället nästan helt av samtidigt missbruk.

Så var det med den moralen…

8 maj, 2009 - Lunds universitet

När det väl kommer till kritan är vi inte så moraliska som vi tror. Ju närmare i tiden en händelse ligger desto mer vacklar våra moralbedömningar. Det visar forskaren Jens Agerström i en avhandling i psykologi från Lunds universitet.

Sjuksköterskors arbetstrivsel försämras efter privatisering

23 april, 2009 - Stockholms universitet

Privatisering av akutsjukhus slår olika mot olika yrkesgrupper. Sjuksköterskors arbetstrivsel försämras och deras vilja att säga upp sig ökar efter en privatisering. Däremot påverkas inte läkare och undersköterskor. Det visar en studie vid Stockholms universitet som nyligen publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Occupational and Organizational Psychology.