Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Magbesvär kan även ha koppling till andra åkommor och övergrepp

11 juni, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-06-11]Personer med återkommande mag-/tarmbesvär har oftare flera åkommor samtidigt, söker mer vård och har sämre livskvalitet än magfriska. Mycket tyder även på att det för kvinnor kan finnas en koppling mellan magbesvär och eventuella övergrepp tidigare i livet. Det visar en doktorsavhandling av allmänläkaren Ture Ålander, som konstaterar att vården inte bara bör fokusera på patientens magbesvär – utan se hela människan.

”Kön påverkar domstolarnas bedömning av psykisk störning”

9 juni, 2008 - Stockholms universitet

I en ny avhandling vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har Jenny Yourstone jämfört kvinnliga och manliga förövare dömda för olika våldsbrott. En slutsats är att kvinnorna oftare än männen bedöms vara psykiskt störda. En annan är att en snedvridning i den rättsliga beslutsprocessen med avseende på kön inte kan uteslutas.

Nordiska folkhälsopriset 2008 går till Danuta Wasserman

3 juni, 2008 - Nordic School of Public Health NHV

Nordiska folkhälsopriset går i år till Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet. Hon får priset för sitt djupa engagemang med att förebygga psykisk ohälsa, i synnerhet dess tragiska följder i form av självmord.

Utan självkänsla är man hjälplöst ojämlik

2 juni, 2008 - Nordic School of Public Health NHV

Det finns ett klart samband mellan social integrering och ett gott meningsfullt liv. Men människor med psykiska problem som flyttar ut i samhället blir sällan upptagna i gemenskapen, vilket bygger upp en känsla av skam och utanförskap hos individen. Det visar en avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Tidig pubertet ingen anledning till oro

29 maj, 2008 - Örebro universitet

Hittills har man ansett att tidig pubertet hos flickor alltid ökar risken för en rad olika problem som missbruk, kriminalitet och övervikt. Men nu hävdar Örebroforskaren Therése Skoog att den bilden inte stämmer.
– De flesta tidigt utvecklade flickor mår bra, och det är bara under särskilda omständigheter som en tidig pubertet verkar få negativa konsekvenser.

Tidig pubertet ingen anledning till oro

29 maj, 2008 - Örebro universitet

Hittills har man ansett att tidig pubertet hos flickor alltid ökar risken för en rad olika problem som missbruk, kriminalitet och övervikt. Men nu hävdar Örebroforskaren Therése Skoog att den bilden inte stämmer.
– De flesta tidigt utvecklade flickor mår bra, och det är bara under särskilda omständigheter som en tidig pubertet verkar få negativa konsekvenser.

Att skapa bilder läker själen lika bra som samtalsterapi

15 maj, 2008 - Umeå universitet

I avhandlingen ”What do you see? Studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy” visar Karin Egberg Thyme via tre kliniska studier att bildskapande kan ha lika god effekt som samtalsterapi. Disputationen äger rum 22 maj.

Därför begär kvinnor lägre lön än män

15 maj, 2008 - Lunds universitet

Kvinnor begär betydligt lägre lön i löneförhandlingar än män – eftersom de förväntas göra det. Stereotypa föreställningar om könsskillnader påverkar kvinnors förhandlingsförmåga negativt. Det visar Una Gustafsson i sin avhandling i psykologi från Lund universitet.

Kvinnliga sexbrottslingar ofta psykiskt sjuka

14 maj, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-05-14] Kvinnor som begått sexualbrott lider av psykisk ohälsa och missbruk lika ofta som andra kvinnliga våldsbrottslingar. Det visar den största studien hittills av kvinnor som dömts för sexualbrott i Sverige.