Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Ökad risk för tidig barndöd med schizofrena föräldrar

1 oktober, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-01] En ny studie från Karolinska Institutet visar att föräldrar med schizofreni i högre utsträckning än andra riskerar att förlora sitt barn under det första levnadsåret. Studien som publiceras i oktobernumret av British Journal of Psychiatry baseras på 2 miljoner svenska förlossningar mellan 1983 och 2002.

Länkar till livet viktigt vid obotlig sjukdom

17 september, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-17] En ny avhandling från Karolinska Institutet undersöker hur patienter och anhöriga hanterar den existentiella kris som framkallas av en obotlig cancersjukdom. Resultaten är värdefulla för personal som vårdar människor i livets slutskede.

Ny studie om överlevande från tsunamin

10 september, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-10]Människor som överlevde tsunaminkatastrofen eller förlorade nära och kära i vattenmassorna genomgick en komplex process av trauma, sorg och i bästa fall rehabilitering. Forskare från Karolinska Institutet och Högskolan i norska Stord och Haugesund publicerar nu en studie baserad på djupintervjuer med tsunamins offer.

Anställningsformen har betydelse för välbefinnandet

9 september, 2008 - Stockholms universitet

En ny doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet visar att anställningsform har betydelse för välbefinnandet. Dessutom samspelar villkoren för anställningsformen med personlig bakgrund och individuella upplevelser av arbetssituationen.

Nytt perspektiv på den psykoanalytiska formen av psykoterapi

4 september, 2008 - Umeå universitet

Terapi med en psykoanalytisk utgångspunkt ska inte beskrivas i medicinska termer, som en behandling, utan snarare som en etisk aktivitet som syftar till att öka livsvisdom och praktisk klokskap. Det kommer Hans Kaatari fram till i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 12 september.

105 miljoner till starka forskningsmiljöer vid LiU

18 juni, 2008 - Linköpings universitet

Två starka forskningsmiljöer vid LiU fick på onsdagen klartecken till en tioårig finansiering från Vetenskapsrådet och Formas, med totalt 105 miljoner kronor. De så kallade Linnéstöden delas ut till de 20 miljöer som av en internationell forskarpanel anser vara Sveriges vassaste.

Tinnitus kan behandlas genom vägledd självhjälp

17 juni, 2008 - Uppsala universitet

Nästan var femte svensk lider av tinnitus. Något medicinskt botemedel finns inte, men flera studier har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska de besvär tinnitus ibland leder till. Viktor Kaldo har studerat KBT-behandling genom så kallad vägledd självhjälp, en metod som enligt honom är både tidseffektiv och ger goda resultat. Han disputerade vid Uppsala universitet den 13 juni.

Samhällets inställning har liten betydelse för valet av sexpartner

16 juni, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-06-16]En unik ny studie från Karolinska institutet visar att samhällets attityder har liten betydelse för om människor väljer att ha sex med personer av samma eller motsatt kön. Istället är det ärftliga faktorer och individens unika erfarenheter som starkast påverkar valet av sexualpartner.

Magbesvär kan även ha koppling till andra åkommor och övergrepp

11 juni, 2008 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2008-06-11]Personer med återkommande mag-/tarmbesvär har oftare flera åkommor samtidigt, söker mer vård och har sämre livskvalitet än magfriska. Mycket tyder även på att det för kvinnor kan finnas en koppling mellan magbesvär och eventuella övergrepp tidigare i livet. Det visar en doktorsavhandling av allmänläkaren Ture Ålander, som konstaterar att vården inte bara bör fokusera på patientens magbesvär – utan se hela människan.

”Kön påverkar domstolarnas bedömning av psykisk störning”

9 juni, 2008 - Stockholms universitet

I en ny avhandling vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har Jenny Yourstone jämfört kvinnliga och manliga förövare dömda för olika våldsbrott. En slutsats är att kvinnorna oftare än männen bedöms vara psykiskt störda. En annan är att en snedvridning i den rättsliga beslutsprocessen med avseende på kön inte kan uteslutas.