Pressmeddelanden

Ekonomi

Föräldrarna viktiga förebilder vid val av högskoleutbildning

24 november, 2023 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Valet av utbildning tenderar att gå i arv. Det gäller särskilt teknik, ingenjörsvetenskap, medicin och ekonomi. Adam Altmejd studerar i en ny IFAU-rapport orsakssambanden mellan föräldrarnas och barnens val. Vi vet att barn ofta väljer samma yrke eller studerar samma ämne som sina föräldrar. Men orsakar föräldrarnas studieval barnens studieval eller påverkar andra faktorer både […]

Ny forskning om integration och migration presenteras i Göteborg

20 november, 2023 - Göteborgs universitet

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt runt om i världen så saknas fortfarande mycket kunskap kring migration och integration. 22-24 november samlas internationella och svenska forskare i Göteborg för att presentera ny forskning vid konferensen Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies (OMICS 2023). –Vi vill stimulera till samtal kring hur […]

Kartläggning av det nordiska matsvinnet

14 november, 2023 - Karlstads universitet

Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet har fått i uppdrag att identifiera initiativ och åtgärder som lett till att mindre mängd mat slängs i restaurang- och skolkök, inom handeln och i de nordiska hushållen. Resultatet ska presenteras i en rapport till det Nordiska Ministerrådet.

Delade elsparkcyklar – främst för nöje och inte så miljövänligt som tänkt, enligt ny forskning

11 oktober, 2023 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Delade elsparkcyklar har fått både kritik och beröm som ett miljövänligt komplement till kollektivtrafiken och därmed alternativ till bilen. Phil Flores disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som avslöjar att resor med delade elsparkcyklar- och elcyklar i huvudsak ersätter kollektivtrafik och gång, snarare än bilresor. Resultatet pekar på att många använder dessa fordon för […]

Lundaprofessorer om Ekonomipristagaren Claudia Goldin: ”Har betytt mycket för mig”

10 oktober, 2023 - Lunds universitet

Årets Ekonomipristagare Claudia Goldin har besökt Lund och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet flera gånger. Hon har bland annat hållit i seminarier, deltagit i konferenser och suttit i rådgivande kommittén för Centrum för ekonomisk demografi. Sedan 2011 är hon hedersdoktor vid just Ekonomihögskolan. ”Betyder mycket” Maria Stanfors är prorektor och professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan. […]

Forskare vid Göteborgs universitet som kan kommentera Ekonomipriset

9 oktober, 2023 - Göteborgs universitet

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023 tilldelas Claudia Goldin för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall. Vid Göteborgs universitet kan nedanstående forskare kommentera Ekonomipriset: Sanna Bergvall, lektor i nationalekonomi. Forskar inom området arbetsmarknadsekonomi med fokus på jämställdhetsfrågor. Hon använder Claudia Goldins forskning som bakgrund och motivering till sin […]

Handelshögskolan lanserar nytt forskningscenter och professur med fokus på lycka

6 oktober, 2023 - Handelshögskolan i Stockholm

Lycka är en tillgång för både individ, organisation och samhälle. Nu lanserar Handelshögskolan i Stockholm Center for Wellbeing, Welfare and Happiness – ett nytt forskningscenter med ett tydligt mål: att göra Sverige till ett världsledande kunskapscenter med fokus på att främja välbefinnande och bidra till ett välmående samhälle. Handelshögskolan är dessutom först i världen med att inrätta en ny professur med särskilt fokus på lycka, välbefinnande och välfärd.

Unga lär sig för lite om ekonomi i skolan

28 september, 2023 - Karlstads universitet

Unga lär sig för lite om ekonomi i skolan. Kunskaper i ekonomi är en förutsättning för att kunna delta och leva i en demokrati på ett kvalificerat sätt. En ny avhandling undersöker vilka dessa särskilt viktiga kunskaper är och hur samhällskunskapslärare förbereds för att undervisa detta innehåll.

Forskare: Därför är AI:n så vaken på rasism

18 september, 2023 - Institutet för framtidsstudier

I en ny studie av politiska värderingar bland amerikanska anställda i den industri som just nu formar det digitaliserade samhället och dess framtid – techbranschen – fann forskarna en ”unik” dominans av vänsterliberalism och antietablissemangstänkande.

Smålandsmodellen är modellen för innovativa företag och organisationer

13 september, 2023 - Linnéuniversitetet

Förändringsarbete är lika viktigt som svårt för alla verksamheter. Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitet har ägnat sex år att ta reda på hur chefer, ledare och entreprenörer gör för att få till verklig förändring i företag och organisationer. Resultatet är Smålandsmodellen – ett konkret och praktiskt verktyg som kan bidra till ökad innovationsförmåga. […]