Pressmeddelanden

Ekonomi

Nytt råd ska sätta skärgårdsfrågorna på kartan

17 november, 2022 - Södertörns högskola

Brist på kunskap om levnadsvillkor för ö- och skärgårdsbor riskerar leda till sämre förutsättningar för företagare och boende i dessa områden. Nu instiftas ett nytt regionalt råd för skärgårdsfrågor som ska stärka forskningen på området. − Sverige är troligtvis det land i världen som har flest öar. Trots detta är vi dåligt rustade kunskapsmässigt för […]

Shopping och köpbeteende – experter vid Stockholms universitet

17 november, 2022 - Stockholms universitet

I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit från en shoppingdag till en eller flera veckor av shopping. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteenden.

Romarrikets vägar lade grunden för nutida välstånd

15 november, 2022 - Göteborgs universitet

Trots att det är över 2 000 år sedan de antika romerska vägarna byggdes kan man se tydliga samband mellan vägarnas dragning och dagens välstånd. Det visar en studie från bland annat Handelshögskolan i Göteborg, där forskarna undersökt vägnätets betydelse för att ett område ska bevara sin rikedom genom seklerna – eller förlora den.

Ekonomiska intressen trumfar riskerna när det gäller farliga kemikalier

10 november, 2022 - Göteborgs universitet

Regleringen av farliga kemikalier i Europa formas av ekonomiska intressen. I en studie publicerad i Nature Communications, visar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola att framförallt kemikalier som inte ens används inom EU förbjuds eller begränsas – vilket ger ett sämre skydd än förväntat.

Rysslands dystra ekonomiska framtid

1 november, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Är den ryska ekonomin ”förvånansvärt motståndskraftig” mot sanktioner och västvärldens åtgärder? Det korta svaret är nej. I denna policy rapport diskuterar Maria Perrotta Berlin och Jesper Roine, forskare från Östekonomiska Institutet (SITE), Rysslands dystra ekonomiska framtid.

Linnéuniversitet och Ekonomihögskolan blir ackrediterade av AACSB

31 oktober, 2022 - Linnéuniversitetet

Idag kom beskedet. Efter sex års hårt och målmedvetet arbete från Ekonomihögskolan står det nu klart att Linnéuniversitetet får en internationell kvalitetsstämpel utifrån AACSB:s standard (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Ekonomihögskolan har sedan 2016 arbetat för att bli internationellt ackrediterade av AACSB, som är det största ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor. Ackrediteringen innebär […]

Experter: framtidens resande kräver en bred och djärv ansats 

25 oktober, 2022 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i omställningen till ett samhälle med hållbart resande. Men för att omställningen ska ske räcker det inte att bara göra mer av samma. Nya lösningar behöver knytas samman med etablerade. Det konstateras i en ny rapport riktad till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, som tagits fram av ett åttiotal experter genom initiativet Rådslaget. 

Internationell ekonomiutbildning i Gävle lockar flest studenter i Sverige

24 oktober, 2022 - Högskolan i Gävle

I Universitets- och högskolerådets senaste statistik sticker Högskolan i Gävles magisterprogram i företagsekonomi ut som Sveriges mest sökta masterutbildning.1281 studenter har sökt utbildningen till vårterminen 2023. – Den internationella prägeln, med ett lärarlag från många olika länder, är central i hela vårt forsknings- och utbildningsutbud. Vi har ett gott rykte som sprider sig och det […]