Pressmeddelanden

Ekonomi

Arbetarrörelsens strejker handlade historiskt om löneökningar – inte rädsla för teknik, visar forskning

28 april, 2021 - Lunds universitet

I samband med arbetarrörelsens internationella högtidsdag den 1 maj, visar forskare i ekonomisk historia från Lund och Uppsala, hur orter med tidig tillgång till el i början av 1900-talet förändrades snabbt. Elektrifieringen ledde till fler strejker, men det var inte de som hotades av den nya tekniken som gick ut i konflikt. I stället rörde […]

Nytt forskningscentrum ska stärka innovation och entreprenörskap

22 april, 2021 - Göteborgs universitet

Innovationer är en viktig del av den samhällsekonomiska tillväxten. För att stärka forskningen inom området startar Göteborgs universitet därför en ny centrumbildning för så kallade kunskapsintensiva innovationsekosystem. Ekosystem för innovation kan utgöras av både fysiska mötesplatser för olika aktörer och av  arbetsformer som underlättar innovation inom och mellan företag och organisationer. Innovationsekosystem utgår från olika […]

Operation och semester – marknadsföringen bakom medicinsk turism

12 april, 2021 - Södertörns högskola

Tandvård, höftoperation, transplantation eller skönhetsingrepp. Att söka sig utomlands för vård är en växande marknad som det sällan pratas högt om i Sverige. Företagen som gjort en affärsidé av att koppla samman patienter i Europa med länder i till exempel Sydostasien har blivit fler. Och de säljer operationer och semester i ett och samma paketpris. […]

Mer komplext företagsklimat under 2000-talet

1 april, 2021 - Göteborgs universitet

Under 2000-talet har komplexiteten och tempot skruvats upp i det svenska näringslivet. I boken ”När molnen hopar sig – svensk företagsledning förr och nu” har managementforskaren Sten Jönsson djupintervjuat flera företagsledare om de stora förändringar som skett, för att ta reda på om hur svenskt management anpassat sig till de nya förutsättningarna. 1995 gav managementforskaren […]

Ny rapport om överdödligheten i Sverige under pandemiåret 2020

31 mars, 2021 - Institutet för Framtidsstudier

Den förväntade medellivslängden sjönk med 0,69 år för män och 0,40 år för kvinnor under 2020 jämfört med 2019, visar en ny rapport som kartlägger vilken påverkan covid-19-pandemin haft på medellivslängd och dödlighet för olika åldersgrupper och regioner i Sverige.

Bristfällig redovisning kan göra att framtida miljöskulder underskattas

25 mars, 2021 - Göteborgs universitet

Europeiska börsbolag inom energi- och gruvsektorn ger minst sagt sparsam information i sina årsredovisningar om de framtida miljörelaterade återställningskostnaderna. Forskare anser att det krävs tydligare riktlinjer då informationsglappet kan göra att framtida miljöskulder underskattas med följd att kommande generationer får stå för notan. – Jag tror att den framtida miljöskulden i form av återställningskostnader ofta […]

Dyrare flygbiljetter och politiska åtgärder – så måste flyget ställa om efter Covid-19

15 mars, 2021 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet 2020-03-15 Den pågående pandemin kan vara en möjlighet för flyget att ställa om, genom att successivt byta ut fossila bränslen mot syntetiska bränslen. Det visar Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet, genom modeller för framtidens flygtrafik 2022-2050. – Att ställa om flygtrafiken skulle bli en stor vinst för klimatet. Det som behövs är en […]

Forskare till Internationella kvinnodagen

2 mars, 2021 - Södertörns högskola

På Södertörns temasida för 8 mars hittar du forskare från flera olika ämnen som kan uttala sig om frågor som rör kvinnor, genus, jämställdhet, könsroller etc.

Miljonstöd till JU-forskning från Familjen Kamprads stiftelse

25 februari, 2021 - Jönköping University

Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse, som är till för att stötta forskning som ska förbättra äldres livskvalitet, har tillkännagivits. Forskare från Jönköping University är involverade i åtta av de 34 beviljade projekten. Totalt har 164 miljoner kronor beviljats till forskningsprojekt på ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner. Sofi Fristedt, docent vid Hälsohögskolan, JU, […]

Brist på stallgödsel begränsar ekologisk odling

18 februari, 2021 - Lunds universitet

I ekologisk produktion gödslar man framförallt med stallgödsel. En ny studie från AgriFood Economics Centre på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar att dagens brist på stallgödsel påverkar gårdars möjlighet att producera ekologiskt. Sverige har som mål att 30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt. I dag är 20 procent av jordbruksmaken ekologiskt odlad och ökningstakten […]