Pressmeddelanden

Ekonomi

Lundaprofessorer om Ekonomipristagaren Claudia Goldin: ”Har betytt mycket för mig”

10 oktober, 2023 - Lunds universitet

Årets Ekonomipristagare Claudia Goldin har besökt Lund och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet flera gånger. Hon har bland annat hållit i seminarier, deltagit i konferenser och suttit i rådgivande kommittén för Centrum för ekonomisk demografi. Sedan 2011 är hon hedersdoktor vid just Ekonomihögskolan. ”Betyder mycket” Maria Stanfors är prorektor och professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan. […]

Forskare vid Göteborgs universitet som kan kommentera Ekonomipriset

9 oktober, 2023 - Göteborgs universitet

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023 tilldelas Claudia Goldin för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall. Vid Göteborgs universitet kan nedanstående forskare kommentera Ekonomipriset: Sanna Bergvall, lektor i nationalekonomi. Forskar inom området arbetsmarknadsekonomi med fokus på jämställdhetsfrågor. Hon använder Claudia Goldins forskning som bakgrund och motivering till sin […]

Handelshögskolan lanserar nytt forskningscenter och professur med fokus på lycka

6 oktober, 2023 - Handelshögskolan i Stockholm

Lycka är en tillgång för både individ, organisation och samhälle. Nu lanserar Handelshögskolan i Stockholm Center for Wellbeing, Welfare and Happiness – ett nytt forskningscenter med ett tydligt mål: att göra Sverige till ett världsledande kunskapscenter med fokus på att främja välbefinnande och bidra till ett välmående samhälle. Handelshögskolan är dessutom först i världen med att inrätta en ny professur med särskilt fokus på lycka, välbefinnande och välfärd.

Unga lär sig för lite om ekonomi i skolan

28 september, 2023 - Karlstads universitet

Unga lär sig för lite om ekonomi i skolan. Kunskaper i ekonomi är en förutsättning för att kunna delta och leva i en demokrati på ett kvalificerat sätt. En ny avhandling undersöker vilka dessa särskilt viktiga kunskaper är och hur samhällskunskapslärare förbereds för att undervisa detta innehåll.

Forskare: Därför är AI:n så vaken på rasism

18 september, 2023 - Institutet för framtidsstudier

I en ny studie av politiska värderingar bland amerikanska anställda i den industri som just nu formar det digitaliserade samhället och dess framtid – techbranschen – fann forskarna en ”unik” dominans av vänsterliberalism och antietablissemangstänkande.

Smålandsmodellen är modellen för innovativa företag och organisationer

13 september, 2023 - Linnéuniversitetet

Förändringsarbete är lika viktigt som svårt för alla verksamheter. Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitet har ägnat sex år att ta reda på hur chefer, ledare och entreprenörer gör för att få till verklig förändring i företag och organisationer. Resultatet är Smålandsmodellen – ett konkret och praktiskt verktyg som kan bidra till ökad innovationsförmåga. […]

Från labb till marknad: Så här har grafen bidragit till samhället

29 augusti, 2023 - Chalmers tekniska högskola

I tio år har Chalmers koordinerat EU:s största forskningsprogram någonsin – Grafenflaggskeppet med en budget på 1 miljard euro. Nu summeras arbetet med att få den tunnaste formen av kol – grafen – att ta klivet från labbet till att göra nytta i samhället. Utöver en stor mängd nya produkter, patent och bolag bedöms forskningsprogrammet resultera i över 38 000 jobb i Europa fram till år 2030. 

Aktiestinsens anslag ska bidra till mer jämställda utbildningsval

21 juni, 2023 - Kungl. Vetenskapsakademien

Årets anslag från Aktiestinsens stiftelse på 1,8 miljoner kronor går till forskning vars syfte är att uppmuntra fler unga kvinnor att välja naturvetenskaps- och ingenjörsutbildningar. Med hjälp av ett storskaligt experiment där yrkesverksamma förebilder åker ut till grundskolor i Malmö vill Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, ta reda på vilka insatser som får störst effekt.

Forskare har kartlagt kunskapsluckorna för en övergång till förnybar energi

9 juni, 2023 - Göteborgs universitet

En grupp med över 60 internationella forskare har samarbetat intensivt under 18 månader för att identifiera kunskapsluckor och möjligheter för en övergång till förnybar energi i utvecklingsländer. Resultatet blev en forskningsagenda som kan vägleda såväl finansiärer som forskare var det finns störst behov av mer kunskap. Forskarnas genomgång har identifierat områden där det behövs mer […]

Forskningsprogram ska studera samhällseffekter av den västsvenska fordonsindustrins elektrifiering

8 juni, 2023 - Göteborgs universitet

Fordonsindustrin står för runt 40 000 arbetstillfällen i Västsverige. När branschen under kommande år gör stora satsningar för att ställa om till produktion av elektriska fordon innebär det en stor påverkan på regionen. Nu lanseras ett omfattande forskningsprogram som kommer att följa omställningen och dess effekter på invånare, kommuner, myndigheter och andra lokala aktörer. Fordonsindustrin […]