Pressmeddelanden

Ekonomi

Horizon Europe beviljar projekt om AI för en säkrare trafikmiljö

18 mars, 2022 - Högskolan i Halmstad

Horizon Europe har beviljat forskningskonsortiet ROADVIEW (Robust Automated Driving in Extreme Weather) tio miljoner euro för att lösa utmanande problem med självkörande fordon med hjälp av AI. Projektet kommer utveckla robusta och kostnadseffektiva AI-baserade system för perception och beslutsfattande i fordon med förbättrad prestanda under svåra väderförhållanden. Högskolan i Halmstad ska samordna konsortiet med 15 partner under de kommande fyra åren.

Kvinnors hemarbete då och nu – hemindustriarbetet som aldrig försvann

9 mars, 2022 - Lunds universitet

Svensk industrialisering startade på många sätt i hemmet. Kvinnor som spann, vävde och sydde kläder, mellan dagliga jordbrukssysslor, matlagning och barnomsorg. Men sen flyttade väl allt industriarbete in i fabrikerna allt eftersom? ”Nej, det stämmer inte. Det är en vanlig missuppfattning”, säger ekonomhistorikern Malin Nilsson som forskar om betalt hemindustriarbete. Bilden: Betalt industriarbete från hemmet […]

Forskning ger ny bild av succémäklare: drivs av varma relationer

7 mars, 2022 - Högskolan i Gävle

En vanlig fördom om mäklare är att pengar är deras enda drivkraft. Men ny forskning visar att de högpresterande mäklarna drivs av förtroendet som skapas och de mår bra av att vara en människa som inger ett sådant förtroende, säger Martin Ahlenius.

Engagemang, kontakter och språkkunskaper ger snabbare integration på arbetsmarknaden

4 mars, 2022 - Jönköping University

Hur ska invandrare lättare få jobb i Sverige? Hur viktigt är språket och utbildningen? Och vad är egentligen en ”lyxinvandrare”? Det är några av de frågor som en grupp forskare vid Jönköping University besvarar i ett nytt spännande projekt. Att få ett jobb, med möjlighet att försörja sig själv och skapa nya sociala sammanhang, ses […]

Lagom självbestämmande på jobbet är bäst, visar ny forskning av årets mottagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

2 mars, 2022 - Lunds universitet

Vilka framgångsfaktorer finns bakom lyckat teamwork? Vad är det som gör att en ny kreativ idé blir en riktig succé för ett företag? Och hur kan företag jobba med öppen innovation tillsammans med andra för att skapa värde? Det är några frågor som Berlinprofessorn Linus Dahlander söker svaret på. Den 11 maj besöker han Lund […]

Experter om Vasaloppet, folkhälsa och träning

1 mars, 2022 - Högskolan Dalarna

Vasaloppet sätter fokus på träning, att leva ett aktivt liv och folkhälsa – det är områden som Högskolan Dalarna bedriver forskning på. Här finns kontaktuppgifter till våra experter som forskar och utvecklar så att människor ska kunna må och prestera bättre.

Naturresursernas förbannelse: ny forskning om export och skattepolitikens utveckling i Sverige, Norge och Latinamerika

23 februari, 2022 - Lunds universitet

Överdrivet fokus på att beskatta export av råvaror från ett land till ett annat kan få långsiktigt negativa konsekvenser för landets utveckling. Det är en av slutsatserna från ett nyligen avslutat projekt om hållbar utveckling och skattepolitik som har drivits av forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tillsammans med forskare från Latinamerika. I mitten av […]

Experter: Kriget i Ukraina

18 februari, 2022 - Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet finns forskare som kan kommentera och analysera olika aspekter av Ukrainakrisen. Bland annat handlar det om säkerhetspolitik, propaganda och ekonomi.

Enklare att göra hållbara affärsmodeller med nytt verktyg

15 februari, 2022 - Lunds universitet

Kan affärsmodeller bli lättare att förstå om de utvecklas kollektivt på arbetsplatsen? ”Ja”, menar innovationsforskaren vid LTH, Kajsa Ahlgren Ode, som har tagit fram ett verktyg för affärsmodellsinnovation. Syftet är att hjälpa företag, med särskilt fokus på energibolag, att göra sina affärsmodeller mer begripliga – en viktig pusselbit i deras omställning till ökat miljötänk. Omställningen […]

Större chans för tålmodiga personer att leva längre

15 februari, 2022 - Göteborgs universitet

Tålmodiga personer löper lägre risk att dö innan de fyllt 65 år och drabbas i genomsnitt av färre sjukhusinläggningar och diagnoser under sina vuxna liv än mer otåliga individer. Det visar en avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som analyserat ett unikt datamaterial där tusentals svenskar följts från 13-årsåldern in i pensionärslivet. Vilket skulle du […]