Pressmeddelanden

Ekonomi

Nytt projekt ska få kvarteret Crossways Växjö att producera mer energi än vad det behöver

7 februari, 2022 - Linnéuniversitetet

Energimyndigheten har beviljat drygt en miljon kronor till ett samarbetsprojekt som ska resultera i ett förnybart energisystem. Involverade partners från akademin, kommun och näringslivet ska tillsammans undersöka hur bostadskvarteret Crossways Växjö i Bäckaslöv kan producerar mer förnybar primärenergi än vad det förbrukar, samtidigt som behovet av effekt från elnätet minimeras. Projektet är ett led i […]

Forskning för hållbar utveckling och ökat tjänstefokus inom tillverkningsindustrin  

2 februari, 2022 - Karlstads universitet

En modell för tjänstefiering i praktiken och en modell för samverkan mellan akademi och praktik. Det är några resultat från projektet ServzChall där forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, samverkat med företag inom tillverkningsindustrin för att utveckla ny kunskap inom tjänstefiering. För företagen har det inneburit en möjlighet att med stöd av forskning ta ett kliv framåt i sin tjänstefieringsresa.

Kostnaderna för TBE högre än tidigare beräkningar visat

27 januari, 2022 - Göteborgs universitet

Samhällets kostnader för sjukdom och död i den fästingburna virussjukdomen TBE är betydligt högre än tidigare beräkningar visat. Det är resultatet i en studie från Göteborgs universitet, som undersökt vårdbehov och sjukskrivningar för TBE-smittade personer 1, 3 och 5 år efter insjuknandet.

Crowdfunders – vilka är de och varför vill de bidra med finansiering?

13 januari, 2022 - Jönköping University

Vill du lyckas med en crowdfunding-kampanj? Då ska du försäkra dig om att du vet vilka dina intressenter är och vad som motiverar dem. Det rådet ger Nadia Arshad, ekonomie doktor vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Miljönyttan av ekologisk odling beror på det omgivande landskapet, enligt studie

13 januari, 2022 - Lunds universitet

Att odla ekologiskt i stället för konventionellt kan gynna den biologiska mångfalden, men spelar det någon roll var man odlar ekologiskt? Enligt en studie från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet och AgriFood Economics Centre vid Lunds universitet och SLU är svaret på frågan ja. Studien visar nämligen att ekologisk odling kan gynna […]

Hur kan konkurrenter samarbeta för hållbarhet?

6 december, 2021 - Umeå universitet

I en värld där allt högre krav ställs på hållbarhet tvingas konkurrerande företag att samarbeta för att nå upp till målen. Hur ser denna samverkan ut och vilka resultat uppnår man? Det studeras i en ny avhandling från Umeå universitet.

Gräsrötterna inom e-sport – mer än bara gamingutövare

23 november, 2021 - Jönköping University

Forskning från Jönköping University visar att lokala e-sportsaktivister har spelat en stor roll i att ”the city of Dreamhack” idag har en blomstrande e-sportarena. Brian McCauley, e-sportforskare vid Jönköping International Business School (JIBS), har studerat e-sport på gräsrotsnivå och kommit fram till att de lokala aktörererna är nyckelspelare inom denna snabbväxande bransch.

Presskonferens med Nobel- och ekonomipristagare

18 november, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Under Nobelveckan, måndag 6 december kl. 16.00, kommer Kungl. Vetenskapsakademien att anordna en digital presskonferens med tre av årets pristagare i fysik, kemi och ekonomi. Pristagarna kommer att sitta med via videolänk.

Moral och rationalitet – så formades debatten om allmännyttan

5 november, 2021 - Södertörns högskola

Sedan 1990-talet har kommunalt ägda hyresrätter i hög utsträckning privatiserats, särskilt tydligt märks detta i Stockholm. Bakom förändringen ligger politiska beslut som ofta förankras i moraliska och rationella skäl, visar en ny avhandling från Södertörns högskola. − Ofta är det ett förfördelat subjekt som lyfts fram i debatten, ett subjekt som ofta har invandrarbakgrund och […]