Pressmeddelanden

Ekonomi

Deras modell visar mer exakt om USA:s ekonomi ligger på plus eller minus

20 september, 2022 - Örebro universitet

Växer USA:s ekonomi eller inte? Örebroforskaren Aubrey Poon har, tillsammans med kollegor, tagit fram en modell som visar en mer exakt utveckling av världens största ekonomi. Modellen har uppmärksammats av både New York Times och landets regering – som också har efterfrågat forskarnas beräkningar av USA:s BNP.

Vem gynnades av den sänkta bensinskatten i Sverige?

19 september, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Mot bakgrund av de snabbt stigande bensin- och dieselpriserna under 2022 har ett antal europeiska länder sänkt bränsleskatterna, ofta i form av tidsbestämda skattelättnader. I denna artikel analyserar SITE-forskarna Julius Andersson och Celina Tippmann skatteincidensen av den svenska skattesänkningen på bensin genom att jämföra prisutvecklingen på bensin i Sverige med den i Danmark, där bränsleskatten förblev oförändrad.

Ny forskningsstudie: Sänkningar av EU:s bränsleskatter kan öka Rysslands oljeinkomster

15 september, 2022 - Uppsala universitet

En sänkning av bensin- och dieselskatter på 0,20 euro per liter inom EU kan öka oljevinsten i Ryssland med mer än 8 miljoner euro per dag under de första ett till tre åren, enligt en modellstudie publicerad i Nature Energy. Resultaten innebär att andra policyåtgärder kan behövas för att EU ska kunna stödja hushållen utan att samtidigt motverka dess geopolitiska mål gentemot Ryssland.

Moraliska illusioner kan ändra vårt beteende

14 september, 2022 - Linköpings universitet

Precis som optiska illusioner kan lura ögat till en förvrängd bild av verkligheten, kan moraliska illusioner lura vårt beslutsfattande att bli mer själviskt. Det visar en doktorsavhandling från Linköpings universitet. Men resultaten visar också att vid demokratiska beslut är vi mer benägna att rösta med allas bästa i åtanke.

EU:s riktlinjer för upphandling under Covid-19-krisen kan leda till ökad korruption

2 september, 2022 - Linnéuniversitetet

Borde inte gemensamma bestämmelser för upphandling inom EU leda till ökad central styrning och bättre samordning? Jo, men riktlinjerna som infördes under Covid-19-krisen var samtidigt så flexibla att de även kan resultera i ökad korruption och minskad legitimitet. Det visar Brigitte Pircher, docent i statsvetenskap, i en ny forskningsartikel. När Covid-19-pandemin drog över världen tvingades […]

Vetenskapsakademien startar antropocenlaboratorium

21 juni, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Ett antropocenlaboratorium etableras nu vid Kungl. Vetenskapsakademien, The Anthropocene Biosphere Laboratory. Tanken är att samla forskare från olika vetenskapliga discipliner med en förståelse för människans roll i biosfären. Två av Wallenbergstiftelserna bidrar med sammanlagt 60 miljoner kronor till satsningen.

Sommarforskarlista 2022 från Karlstads universitet

17 juni, 2022 - Karlstads universitet

Här hittar du som journalist experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar. Valet 2022, säkerhetspolitik, relationer, folkhälsa, människors beteende, energi och miljö samt skola och pedagogik är några av de ämnen som tas upp.

Gemensam ny ekonomisk modell för att ställa om till ett hållbart samhälle

16 juni, 2022 - Örebro universitet

– Om vi ska ställa om till ett hållbart samhälle måste vi förändra det ekonomiska systemet. För att kunna göra det måste vi vara överens om grunderna och ha en gemensam modell att utgå från, säger Frans Prenkert, professor vid Örebro universitet. Det var målet för de 18 forskarna bakom en ny vetenskaplig artikel i […]