Pressmeddelanden

Ekonomi

Crowdfunders – vilka är de och varför vill de bidra med finansiering?

13 januari, 2022 - Jönköping University

Vill du lyckas med en crowdfunding-kampanj? Då ska du försäkra dig om att du vet vilka dina intressenter är och vad som motiverar dem. Det rådet ger Nadia Arshad, ekonomie doktor vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Miljönyttan av ekologisk odling beror på det omgivande landskapet, enligt studie

13 januari, 2022 - Lunds universitet

Att odla ekologiskt i stället för konventionellt kan gynna den biologiska mångfalden, men spelar det någon roll var man odlar ekologiskt? Enligt en studie från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet och AgriFood Economics Centre vid Lunds universitet och SLU är svaret på frågan ja. Studien visar nämligen att ekologisk odling kan gynna […]

Hur kan konkurrenter samarbeta för hållbarhet?

6 december, 2021 - Umeå universitet

I en värld där allt högre krav ställs på hållbarhet tvingas konkurrerande företag att samarbeta för att nå upp till målen. Hur ser denna samverkan ut och vilka resultat uppnår man? Det studeras i en ny avhandling från Umeå universitet.

Gräsrötterna inom e-sport – mer än bara gamingutövare

23 november, 2021 - Jönköping University

Forskning från Jönköping University visar att lokala e-sportsaktivister har spelat en stor roll i att ”the city of Dreamhack” idag har en blomstrande e-sportarena. Brian McCauley, e-sportforskare vid Jönköping International Business School (JIBS), har studerat e-sport på gräsrotsnivå och kommit fram till att de lokala aktörererna är nyckelspelare inom denna snabbväxande bransch.

Presskonferens med Nobel- och ekonomipristagare

18 november, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Under Nobelveckan, måndag 6 december kl. 16.00, kommer Kungl. Vetenskapsakademien att anordna en digital presskonferens med tre av årets pristagare i fysik, kemi och ekonomi. Pristagarna kommer att sitta med via videolänk.

Moral och rationalitet – så formades debatten om allmännyttan

5 november, 2021 - Södertörns högskola

Sedan 1990-talet har kommunalt ägda hyresrätter i hög utsträckning privatiserats, särskilt tydligt märks detta i Stockholm. Bakom förändringen ligger politiska beslut som ofta förankras i moraliska och rationella skäl, visar en ny avhandling från Södertörns högskola. − Ofta är det ett förfördelat subjekt som lyfts fram i debatten, ett subjekt som ofta har invandrarbakgrund och […]

Att bli kvinnlig företagare i gulfstaterna

27 oktober, 2021 - Jönköping University

Hur etablerar sig kvinnliga företagare i gulfstaterna och hur får de sin verksamhet att växa i ett mansdominerat samhälle? Sumaya Hashim, forskare vid Jönköping International Business School (JIBS), har i sin doktorsavhandling undersökt företagande i de arabiska gulfstaterna och kvinnors upplevda erfarenheter i den kontexten.

Landsbygden glöms bort i e-handeln

21 oktober, 2021 - Lunds universitet

Vilken betydelse har e-handel för den som bor på landsbygden? Stor betydelse, menar logistikforskare vid LTH. Landsbygdens sämre tillgång till produkter och service gör att näthandeln fyller en viktig funktion. Men när allt fler e-handelstjänster anpassas för storstaden riskerar landsbygden att glömmas bort.

Ny forskning: Fem sätt att få säljare att sälja etiskt – intuition en nyckel

20 oktober, 2021 - Södertörns högskola

Lön, regelverk och utbildningar är verktyg chefer kan använda för att påverka medarbetares etiska beteende. Men ny forskning visar att även intuition spelar en minst lika viktig roll. I sin avhandling Business Basics: A Grounded theory for managing ethical behaviour in sales organizations har Benny Berggren studerat hur chefer faktiskt gör för att styra de anställdas […]

Hitta experten: Skogsforskning vid Stockholms universitet

19 oktober, 2021 - Stockholms universitet

Skogen är ständigt aktuell och ett viktigt område inom forskningen, bland annat för att hitta framtidens lösningar för material, mat och bränsle, men också när det gäller frågor om äganderätt och ekonomiska strukturer, nu och historiskt. Är du journalist och letar efter någon som kan kommentera eller förklara frågor som rör skogen? Välkommen att kontakta någon av Stockholms universitets experter.