Pressmeddelanden

Ekonomi

Folk sägs upp enligt historisk turordning

29 oktober, 2008 - Malmö universitet

Principen ”sist in, först ut” användes vid personalnedskärningar långt innan den blev lagfäst. Det visar Tobias Karlsson, ekonomisk-historiker vid Ekonomihögskolan i Lund, i en studie där han undersöker de stora personalnedskärningar som genomfördes i Svenska Tobaksmonopolet under mellankrigstiden.

Investmentbanker och NGO:s leker katt och råtta

28 oktober, 2008 - Stockholms universitet

I samband med kontroversiella eller tveksamma investeringar bevakas investmentbankerna allt oftare av obundna frivilliga organisationer – så kallade NGO:s. Men banker är tveksamma till att föra en öppen dialog med NGO:s. En stor del av kontakten mellan banker och organisationer sker därför bakom kulisserna. Det visar ny forskning av Rebecca Lawrence vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Små nätverk bra för små företag

20 oktober, 2008 - Linköpings universitet

Ensam är inte alltid stark. Många av Sveriges omkring 935 000 småföretag skulle klara sig bättre om de hade några kompisar att bilda nätverk med. I längden är strategiska samarbeten ett vinnande koncept, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Det orange kuvertet öppnas och granskas i ny avhandling i socialantropologi

20 oktober, 2008 - Stockholms universitet

Vad gör ett pensionssystem? På vilka sätt och med vilka teknologier fungerar ett nationellt pensionssystem som styrverktyg gentemot medborgarna? Hur reagerar medborgarna på denna styrning? Svaren ges i en ny avhandling i socialantropologi vid Stockholms universitet.

Brister i ledarskapet vid Riksrevisionens bildande

16 oktober, 2008 - Malmö universitet

Händelser och personalkritik under de fem åren kring Riksrevisionens bildande beskrivs i en ny avhandling. Studien pekar ut ledarskapet som en avgörande faktor bakom många av de problem som har kantat reformen.

Konsumenters förtroende för varumärken – skydd och skygglapp

16 oktober, 2008 - Stockholms universitet

Förtroende som en värdeskapare i relationen mellan konsumenter och varumärken är ingen garanti för ett långsiktigt ömsesidigt och givande förhållande. Konsumenters förtroenderelationer med varumärken kan leda till att de går miste om möjligheter, eller ignorerar många fördelar och erbjudanden från andra konkurrerande varumärken. Förtroenderelationer mellan konsumenter och varumärken leder inte enbart till att varumärket skyddar konsumenten, utan även till det omvända. Det visar Clara Gustafsson i en avhandling vid Företagsekonomiska institutionen, som läggs fram inom kort.

Riskkapitalism som medicin mot ekonomisk kris

14 oktober, 2008 - Malmö universitet

Affärsänglar, finns de? Jodå, men inte i lika stor utsträckning som den gängse uppfattningen antyder. I stället är den privata riskkapitalmarknaden i Sverige dominerad av personer som investerar mindre summor pengar – men som också bidrar med oerhört starkt engagemang i unga entreprenörsföretag. Inte minst i kristider är det viktigt att se värdet som investeringarna har för en stabilare ekonomi.

Många nedläggningar för nyföretagare

9 oktober, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Tre av fyra personer som försöker starta ett företag lägger ner det inom en period av sex år. 80 procent av de företag som trots allt överlever, omsätter mindre än en miljon kronor. Dessa unika resultat presenterar Handelshögskolan i Stockholm i den nya skriftserien Entreprenörskapsspegeln.