Pressmeddelanden

Ekonomi

Prisgurus bär stort ansvar för företagens strategi

8 oktober, 2008 - Malmö universitet

Att kunna sätta rätt pris på sina varor är en viktig strategifördel för företag, tvärtemot rådande uppfattning att marknadspriset sätter sig självt. Företagsekonomen Niklas Hallberg visar i sin avhandling att enskilda medarbetare, prisexperter, är en stark faktor för rätt prissättning. Får däremot säljarna bestämma blir det gärna för billigt.

Ekonomi i förändring – ny avhandling om transitionsekonomi

1 oktober, 2008 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Länderna i Östeuropa och forna Sovjetunionen har sedan Berlinmurens fall 1989 genomgått omfattande ekonomiska och politiska förändringar; transitioner från planekonomi till marknadsekonomi. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker nationalekonomen Monika Hjeds Löfmark två olika områden inom transitionsekonomi. Avhandlingen består av fyra vetenskapliga artiklar. Dessa rör dels rysk arbetsmarknad och dels sambandet mellan transition och terrorism.

Detta borde vårddebatten handla om

1 oktober, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Tretton forskare vid Handelshögskolan i Stockholm presenterar forskning i debattformat i boken ”Detta borde vårddebatten handla om”. Forskarna uppmanar läsaren att våga fundera över viktiga frågor och inte bara jämföra lösningar, som exempelvis offentlig kontra privat vård, samt mer ekonomisk styrning eller mer it, för att utveckla vården som ett värdeskapande system.

Effektivare vid Arbetsförmedlingen när personalen får bestämma

29 september, 2008 - Karlstads universitet

Förändringar och nya strategier genomförs lättare när medarbetarna själva beskriver sin verksamhet och utarbetar nya rutiner. Det visar en ny doktorsavhandling av Martin Fransson, Centrum för tjänsteforskning -CTF, vid Karlstads universitet. Han tar fasta på den krassa men fruktbara insikten att nya tänkesätt lättare uppstår hos den som skriver än hos den som läser en instruktion.

Så formades den svenska flygindustrin

23 september, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Vad låg bakom efterkrigstidens svenska flygsatsningar och hur kom flygindustrin att bli en hörnsten i det svenska försvaret? Dessa frågor besvarar Kristoffer Strandqvist, vid Handels-högskolan i Stockholm, i sin nyutkomna avhandling.

Vetenskapsluncher om polarområdet under hösten

22 september, 2008 - Umeå universitet

Hur mycket är Norrlands resurser egentligen värda? Vad är norrsken? Vilka arkeologiska fynd döljer sig i Västerbottensfjällen? Sorkfeber, är det Norrlands blödarfeber? I höst har Umeå universitets vetenskapsluncher polarområdet som tema.

Effektivare indrivning av fordringar inom EU kräver ökad kunskap

22 september, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Allt mer effektiva möjligheter för indrivning av fordringar i andra EU-stater har under senare år skapats. Dock ger fordringsägare ibland upp sina försök att driva in fordringar i andra stater på grund av otillräcklig kunskap inom området. Detta konstaterar Mikael Berglund i sin färska avhandling, ”Cross Border Enforcement of Claims in the EU – History, Present Time, and Future”, från Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

CSR-standard är ingen garanti för gott ansvarsarbete

19 september, 2008 - Malmö universitet

Varför anses vissa företag vara socialt ansvarsfulla och andra inte? Många företag använder CSR (Corporate Social Responsibility) i sin marknadsföring, och vill därför också ha ett enkelt, företagsvänligt sätt att använda begreppet. Men ekonomiforskaren Annette Cerne, Lunds universitet, menar att den förenklingen är förenad med risker – liksom att alltid låta konsumenterna bedöma vad som är ansvarsfullt.

Företags internationaliseringsprocess – pressträff

16 september, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Med start hösten 2010 kommer ett forskningsprojekt under ledning av professor Hans Jansson att undersöka företags internationaliseringsprocess i Blekinge och Småland.