Pressmeddelanden

Ekonomi

Geografisk informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar

14 augusti, 2008 - Formas

Geografisk informationsbehandling utvecklas snabbt och har fått en allt större betydelse inom flera områden. Idag används tekniken för samhällsplanering, miljöövervakning och för navigerings- och söktjänster på Internet. 2008 är Kartans år och Forskningsrådet Formas ger ut en ny och omarbetad version av boken Geografiska informationssystem, den mest spridda svenska läroboken i ämnet.

DÅLIGA OBLIGATIONER GER BRA AVKASTNING

1 augusti, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

I en färsk avhandling har forskaren Håkan Thorsell undersökt hur konkursrisken på företagsobligationer påverkar den förväntade avkastningen samt hur den svenska företagskapitalisering bestäms.

Lönar sig innovation?

8 juli, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Att forska fram innovativa läkemedel är ett högriskprojekt. Denna slutsats drar Ola Granström, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, i sin studie av läkemedel och dess produktcykler.

Projekt utmanar personalarbetet

1 juli, 2008 - Linköpings universitet

Allt fler företag väljer att organisera arbetet i tidsbegränsade projekt. Det ställer nya krav på medarbetarna, och därmed också på personalarbetet, visar en aktuell avhandling i företagsekonomi.

Handelshögskolan rekryterar ny kommunikationsdirektör

12 juni, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm rekryterar Carina Aspenberg som ny kommunikationsdirektör. Carina Aspenberg ska leda och utveckla Handelshögskolans kommunikationsavdelning med uttalat fokus på förstärkt extern kommunikation och en effektivare intern kommunikation.

Följsamhet ett krav för förvärvsledningar

11 juni, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Ofta misslyckas fusioner och förvärv att nå uppsatta mål. En förklaring är problem att integrera företagen. En doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) visar att hård konkurrens gör att förutsättningarna för synergier ofta förändras efter fusioner och förvärv. Detta ställer nya krav på förvärvsledningar.

Fortsatt revision vid avskaffad plikt

11 juni, 2008 - Umeå universitet

Även om revisionsplikten avskaffas kommer två av tre små aktiebolag att efterfråga revision i framtiden. Enligt Tobias Svanström vid Umeå universitet anlitar många företag revisionsbyråer för rena rådgivningstjänster, inom exempelvis redovisning, skatt och juridik.

Att gestalta välfärd

9 juni, 2008 - Formas

Vilka idéer hade arkitekter och stadsplanerare när de skapade våra idag så kritiserade storskaliga förorter? Att gestalta välfärd handlar om den ideologiska strid som uppstod när de europeiska staterna efter andra världskriget ville bygga nya städer och bostäder; hur den goda bostaden och staden skulle se ut fanns det olika uppfattningar om.