Pressmeddelanden

Ekonomi

Projekt utmanar personalarbetet

1 juli, 2008 - Linköpings universitet

Allt fler företag väljer att organisera arbetet i tidsbegränsade projekt. Det ställer nya krav på medarbetarna, och därmed också på personalarbetet, visar en aktuell avhandling i företagsekonomi.

Handelshögskolan rekryterar ny kommunikationsdirektör

12 juni, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm rekryterar Carina Aspenberg som ny kommunikationsdirektör. Carina Aspenberg ska leda och utveckla Handelshögskolans kommunikationsavdelning med uttalat fokus på förstärkt extern kommunikation och en effektivare intern kommunikation.

Följsamhet ett krav för förvärvsledningar

11 juni, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Ofta misslyckas fusioner och förvärv att nå uppsatta mål. En förklaring är problem att integrera företagen. En doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) visar att hård konkurrens gör att förutsättningarna för synergier ofta förändras efter fusioner och förvärv. Detta ställer nya krav på förvärvsledningar.

Fortsatt revision vid avskaffad plikt

11 juni, 2008 - Umeå universitet

Även om revisionsplikten avskaffas kommer två av tre små aktiebolag att efterfråga revision i framtiden. Enligt Tobias Svanström vid Umeå universitet anlitar många företag revisionsbyråer för rena rådgivningstjänster, inom exempelvis redovisning, skatt och juridik.

Att gestalta välfärd

9 juni, 2008 - Formas

Vilka idéer hade arkitekter och stadsplanerare när de skapade våra idag så kritiserade storskaliga förorter? Att gestalta välfärd handlar om den ideologiska strid som uppstod när de europeiska staterna efter andra världskriget ville bygga nya städer och bostäder; hur den goda bostaden och staden skulle se ut fanns det olika uppfattningar om.

Female Economist of the Year 2008: Lina Rörby

9 juni, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Lina Rörby har blivit utnämnd till Female Economist of the Year 2008. Stipendiet delas varje år ut till en kvinnlig student vid Handelshögskolan i Stockholm som besitter en stark kombination av akademiska, professionella och personliga meriter. Bland stipendiatens förmåner ingår ett skräddarsytt program på Pfizer i Stockholm och New York.

Sänkt pris på sund mat ger bättre hälsa

3 juni, 2008 - Umeå universitet

Fler skulle köpa nyttig mat om den blev billigare, men för att få genomsnittshushållet att handla efter rådande näringsrekommendationer krävs stora skatteförändringar. Allt enligt Linda Thunström vid Umeå universitet, som också visar att ekonomisk politik kan hjälpa människor att få bukt med självkontrollproblem.

Svårplanerad vardag för projektledare

29 maj, 2008 - Umeå universitet

En projektledares arbete är inte lika förutsägbart och strukturerat som det ofta framställs. Enligt Andreas Nilsson vid Umeå universitet innebär en stor del av jobbet att kunna hantera föränderliga mål under en ständig tidspress.

Effektivare försvar kräver tydligare inriktning

23 maj, 2008 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

I en ny rapport redovisar FOI-forskaren Peter Nordlund och hans kolleger olika faktorer som påverkar försvarets kostnader och de obalanser i försvaret som försvårar en effektiv försvarsproduktion.