Pressmeddelanden

Ekonomi

Kulturell bakgrund påverkar våra val av ”etiska” livsmedel

2 april, 2008 - Stockholms universitet

Kulturell bakgrund är en faktor som påverkar våra inköp av etiska livsmedel i större utsträckning än vad som tidigare varit känt. Det visar en magisteruppsats vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet där magisterstudenten Chih-Hao Kung undersökt svenska, kinesiska och taiwanesiska kunders motiv till att handla etiskt. Resultatet av undersökningen visar att sociokulturell bakgrund starkt påverkar de faktorer som spelar in vid valet av etiska livsmedel.

Ny syn på global rättvisa ställer krav på handelsavtalen

26 mars, 2008 - Uppsala universitet

Det sägs att alla tjänar på att världshandeln ökar, men är det tillräckligt för att den ska ses som rättvis? I en avhandling vid Uppsala universitet lanserar statsvetaren Jörgen Ödalen en ny idé som går ut på att vi, genom att ingå handelsavtal med andra länder, även tar på oss vissa plikter som rör hur ett rättvist utbyte av varor och tjänster ska gå till. Avhandlingen granskas den 27 mars.

Entreprenörskapets inneboende paradox

25 mars, 2008 - Högskolan Väst

Enligt ordboken är en entreprenör en initiativ- och uppfinningsrik egen företagare. Men Elisabeth Jansson från Högskolan Väst menar att innebörden är betydligt mer mångfacetterad än så. I sin doktorsavhandling i företagsekonomi reder hon ut den inneboende paradox som ligger i begreppet entreprenörskapande.