Pressmeddelanden

Ekonomi

Effektivare försvar kräver tydligare inriktning

23 maj, 2008 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

I en ny rapport redovisar FOI-forskaren Peter Nordlund och hans kolleger olika faktorer som påverkar försvarets kostnader och de obalanser i försvaret som försvårar en effektiv försvarsproduktion.

De glömda verkstädernas historia

21 maj, 2008 - Uppsala universitet

Forskningen om 1900-talets industriella utveckling fokuserar ofta på storföretagen, men hur såg utvecklingen ut i små familjeföretag? Bo Larsson beskriver i sin avhandling livet och arbetet för småföretagare med utgångspunkt i två små uppländska verkstäder. Han disputerade vid Uppsala universitet den 16 maj.

Handelshögskolan bildar forskningsstiftelse för skatterätt

20 maj, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm (HHS) bildar stiftelsen Centrum för Skatterätt för att främja forskning i skatterätt och närbesläktade områden som är av hög relevans för svenskt näringsliv. Handelshögskolan vill på detta sätt säkerställa tillgången till en stark forskarmiljö inom skatterätt i Mälardalsområdet.

Marknadsföringsstudenter från Handelshögskolan vinner skandinavisk final

15 maj, 2008 - Handelshögskolan i Stockholm

Den skandinaviska finalen i den etablerade marknadsföringstävlingen L’Oréal Brandstorm avgjordes i Köpenhamn den 24 april. Laget från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) tog hem segern och nu väntar den internationella finalen i Paris som går av stapeln den 10 juni.

Svenskar värdesätter glada grisar

9 maj, 2008 - SLU

En del konsumenter vill betala mer för köttet om de vet att grisen har haft det bra, andra för att de anser att djurvälfärd innebär säkrare livsmedel. Mobila slakterier var en av de djurskyddsåtgärder som kunderna uppskattade, enligt Carolina Liljenstolpe vid SLU.

VD som strateg – fri eller bunden?

8 maj, 2008 - Linköpings universitet

Kommunikation, finansiell information och att få fram mätbara resultat – det är vad en VD på ett börsföretag måste prioritera. Ett företags börsintroduktion skapar en ny situation där analytiker och börsmäklare plötsligt blir mycket viktiga aktörer för företaget.

Beskattningen hinder för utländsk pensionsförsäkring

8 maj, 2008 - Stockholms universitet

Även om det nyligen blivit möjligt att flytta sitt pensionssparande utomlands är sparande i utländsk pensionsförsäkring långt ifrån problemfritt. Det svenska systemet för beskattning av pensionsförsäkringar fungerar nämligen inte i ett internationellt sammanhang. Den internationella beskattningen av pensionsförsäkringar är inte anpassad för dagens rörliga pensionsförsäkringsmarknad. Det menar Nina Ewalds vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Den 23 maj disputerar hon på avhandlingen ”Internationell beskattning av pensionsförsäkringar – det svenska skattesystemet i gränsöverskridande situationer”.

Produktiviteten ökar när företag ska läggas ner

8 maj, 2008 - Örebro universitet

I företag som ska läggas ner ökar produktiviteten under själva nedläggningsperioden. När ledningen är upptagen med annat än att styra den dagliga verksamheten, får de anställda större ansvar för arbetet – och effektiviteten ökar.

E-handelns tidiga skede kartlagt

23 april, 2008 - Högskolan i Borås

Att handla på Internet blir allt vanligare och under det senaste decenniet har en ny detaljhandelsform vuxit fram. Johan Hagberg har i sin avhandling ”Flytande identitet – NetOnNet och e-handelns återkomst”, som läggs fram vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet onsdagen den 23 april, skildrat e-handelns framväxt i svensk detaljhandel.

Varför får man inte fart på jordbruket i Etiopien?

23 april, 2008 - SLU

Produktiviteten i etiopiskt jordbruk är mycket låg, även med afrikanska mått, och trots goda odlingsförutsättningar har försöken att utveckla jordbruket i stor utsträckning misslyckats. Ett skäl till detta är att själva marknaden är så ineffektiv. Frågor om krediter, information, kontraktsefterlevnad och läskunnighet kan därför vara viktigare än tillgången på modern teknik och insatsmedel. Det visar Jema Haji i en doktorsavhandling från SLU.