Pressmeddelanden

Farmaci

Göran Gustafssonpriser till forskning om allt från molnbildning till tarmsjukdomar

2 mars, 2023 - Kungl. Vetenskapsakademien

Årets Göran Gustafssonpristagare vill bland annat bidra till att förbättra behandlingen av tarmsjukdomar, men också ge ytterligare kunskap om vilken roll aerosoler i atmosfären spelar för klimatet. Sammanlagt får de fem forskarna från Lund och Stockholm dela på 30 miljoner kronor.

Sjöbergpristagare ger nytt hopp till patienter med lungcancer

15 februari, 2023 - Kungl. Vetenskapsakademien

Årets Sjöbergpris på en miljon dollar går till kemisten Kevan Shokat från USA. För tio år sedan blev han först i världen med att lyckas hämma ett av de muterade protein som orsakar flest cancerfall. Ett stort vetenskapligt genombrott som nu ger hopp för svårt sjuka lungcancerpatienter.

Kvinnors karriärer får stå tillbaka vid anhörigvårdande

23 januari, 2023 - Linnéuniversitetet

Var sjätte kvinna går ner i arbetstid och mer än dubbelt så många kvinnor som män slutar arbeta helt när de vårdar en anhörig. Könsskillnader inom anhörigvården lyfts fram i en ny avhandling av Joana Vicente vid Linnéuniversitetet. Merparten av Sveriges 1,3 miljoner anhörigvårdare är samtidigt yrkesverksamma. Att ta hand om en närstående går ofta […]

Ökat forskningssamarbete om antibiotikaresistens

16 december, 2022 - Göteborgs universitet

Forskningen om antibiotikaresistens utökas och breddas när flera parter nu gör gemensam sak inom ramen för CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg. Att bakterier kan stå emot antibiotika är ett av de största hälsohoten i världen. Över en miljon människor dör varje år som en direkt konsekvens av infektioner med resistenta bakterier. Utan fungerande antibiotika […]

D-vitaminbrist och benskörhet som biverkan av läkemedel förbises ofta i sjukvården

14 november, 2022 - Linnéuniversitetet

Läkemedelsrelaterad brist på D-vitamin och benskörhet förbises ofta vad gäller utredning och behandling i svensk sjukvård, visar en ny avhandling i biomedicinsk vetenskap av Ola Nordqvist. Han har också tagit fram ett verktyg som kan hjälpa läkare att enkelt upptäcka patienter i riskzonen. Varje år sker fler än 100 000 benskörhetsrelaterade frakturer i Sverige. Det innebär […]

Koppar en ledtråd i kampen mot cancer

10 november, 2022 - Chalmers tekniska högskola

För att cancerceller ska kunna växa och sprida sig i kroppen tar de hjälp av proteiner som binder metallen koppar till sig. Ny kunskap om hur dessa proteiner tar upp metallen och hur de interagerar med varandra öppnar nu för nya läkemedel och behandlingsmetoder mot cancer. Mänskliga celler behöver små mängder av metallen koppar för […]

Svar på långvarigt mysterium om musklernas mekanismer – kan ge bättre läkemedel

10 augusti, 2022 - Linnéuniversitetet

Ny kunskap om musklernas allra minsta beståndsdelar, myosin och aktin, kan bidra till mer effektiva behandlingsmetoder mot hjärt- och muskelsjukdomar. Forskare vid Linnéuniversitetet har hittat svar på flera frågor som gäckat forskarvärlden i decennier, tillsammans med en forskargrupp från Kanada. Frågan om vad som sker på molekylnivå inuti våra muskler när de aktiveras har sysselsatt […]

Linnéuniversitetet startar optikerutbildning i Göteborg

10 augusti, 2022 - Linnéuniversitetet

Det råder brist på optiker i Sverige och branschen har länge efterfrågat fler utbildningsplatser. Nu är det klart att Linnéuniversitetet startar optikerutbildning i Göteborgsområdet med första antagning redan nästa höst. I Sverige är det bara Linnéuniversitetet och Karolinska institutet som har examensrätt för optikerutbildning och att den nya optikerutbildningen förläggs till just Västkusten är ingen […]

Extremt tuff bakteries motståndskraft under luppen

2 juni, 2022 - Umeå universitet

I en ny studie avslöjar forskare vid universiteten i Umeå och Cagliari den tredimensionella strukturen av ett av de stora proteinkomplexen i cellhöljet av den strålningsresistenta bakterien Deinococcus radiodurans. Resultaten publiceras i tidskriften Journal of Biological Chemistry.