Pressmeddelanden

Farmaci

Små förändringar i vården kan öka tryggheten för barn som ska opereras

24 maj, 2022 - Linnéuniversitetet

Låt barnet hålla andningsmasken och själv bestämma vilket finger syremätaren ska sitta på. Lisbet Anderssons avhandling i vårdvetenskap ger svar på hur små insatser kan förbättra barnens upplevelse av operationsmiljön, utan att riskera patientsäkerheten. Varje år opereras omkring 100 000 barn i Sverige. För många av dem är det en situation förknippad med oro och en […]

Ny kunskap om viruspartiklar i luften kan minska smittspridning på sjukhus

11 april, 2022 - Lunds universitet

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. Förhoppningen är att de internationella riktlinjer som finns inom vården i dag ändras.

Vaccin ger extra skydd även efter genomgången covid-19

5 april, 2022 - Umeå universitet

Även personer som har genomgått en infektion i covid-19 får ett ytterligare stärkt skydd mot återinsjuknande om de blir vaccinerade efter infektionen. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

Förfäder till legionella infekterade celler redan för två miljarder år sedan

15 februari, 2022 - Uppsala universitet

Förfäderna till legionellabakterier infekterade eukaryotaceller redan för 2 miljarder år sen. Detta skedde snabbt efter att eukaryoter började livsnära sig på bakterier. Det visar ny forskning från Uppsala universitet, som publiceras i Molecular Biology and Evolution, och som också blir ett inlägg i hönan eller ägget-diskussionen om huruvida det var mitokondrier eller fagocytos som kom först.

Upptäckt om orsak till prostatacancer belönas med Sjöbergpriset

15 februari, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Arul M. Chinnaiyan tilldelas årets Sjöbergpris på en miljon US dollar för att ha upptäckt den fusionsgen som ligger bakom mer än hälften av alla fall av prostatacancer. Hans upptäckt har avsevärt förbättrat förståelsen för en av de stora cancersjukdomarna. Den har redan bidragit till bättre diagnostik och har stor potential att förbättra vården för tusentals drabbade i framtiden.

Lovande molekyl för läkemedel mot coronavirus

10 februari, 2022 - Uppsala universitet

Uppsalaforskare har lyckats ta fram en molekyl som hämmar förökning av coronavirus och har stor potential att utvecklas till läkemedel mot covid-19. Molekylen är effektiv både mot den nya varianten och tidigare kända coronavirus. Artikeln publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Chemical Society.

Jakt på proteinet TGM1 ledde till sjukdomsfynd

14 december, 2021 - Uppsala universitet

Genom att utgå från proteinet TGM1 och aktivt söka bland patienter med olika autoimmuna hudsjukdomar, har forskare lyckats utskilja en särskild sjukdom som kan kopplas till autoimmunitet mot TGM1. Den här baklängesmetoden visar ett nytt sätt att identifiera autoantigen som markörer för allvarliga sjukdomar. Genom att låta dem visa vägen till sjukdomen, kan diagnosticering och behandling underlätt

Blockering hämmar SARS-CoV-2-infektion av humanceller

24 november, 2021 - Uppsala universitet

Forskare har tagit fram ny metod för att i stor skala kartlägga interaktioner mellan humanproteiner och coronavirusproteiner, som har gett ny värdefull information. Informationen användes för att visa att blockering av en av dessa interaktioner hämmade SARS-CoV-2-infektion av humanceller. Dessutom bekräftades interaktionen mellan virusproteinet och humanproteinet i ett mer komplext system.

Viktigt toxin hjälper kolerabakterien att överleva

23 november, 2021 - Umeå universitet

Infektionsforskare vid Umeå universitet har upptäckt att kolerabakterien kan producera ett toxin som anses vara särskilt viktigt för bakterien i dess naturliga miljöer och för att överleva i konkurrens med andra organismer. Kunskap om toxinet innebär att det finns ytterligare ett verktyg som kan användas i kampen mot kolera och liknade sjukdomar. Studien publiceras i PNAS.

Ny grupp av antibakteriella substanser funnen

17 november, 2021 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet, Umeå universitet, och Bonns universitet har identifierat en ny grupp molekyler som har antibakteriell effekt mot många antibiotikaresistenta bakterier. Eftersom molekylernas egenskaper lätt kan förändras kemiskt är förhoppningen att kunna utveckla nya, effektiva antibiotika med få biverkningar. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Den ökande antibiotikaresistensen i världen är […]