Pressmeddelanden

Farmaci

Framställda molekyler som lurar virus att fästa

4 maj, 2021 - Umeå universitet

Pandemier orsakade av virus utgör hot mot den globala folkhälsan. Trots detta finns ytterst få läkemedel för behandling av virussjukdomar. Emil Johansson har i sitt avhandlingsarbete utvecklat molekyler som binder till virus och därmed blockerar viruset från att infektera celler och orsaka sjukdom. Han försvarar sin avhandling fredagen den 21 maj vid Umeå universitet.

Akademier vill ha ökat samarbete för att motarbeta desinformation

3 maj, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

I samband med Covid-19-pandemin har det blivit allt mer uppenbart vilket stort problem spridningen av falska nyheter, myter och konspirationsteorier är. I en ny rapport efterlyser nu ALLEA, en organisation för vetenskapsakademier i Europa, ökat samarbete för att motverka spridningen av desinformation och minska dess konsekvenser.

Molekylärbiologerna som backat bandet tre miljarder år

29 april, 2021 - Uppsala universitet

En forskargrupp vid Uppsala universitet har lyckats studera flera miljarder år gamla så kallade translationsfaktorer. Dessa är viktiga för cellers produktion av proteiner. Efter att ha undersökt de ”återuppståndna” forntida faktorerna kunde forskarna se att de kunde jobba bredare än dagens mer specialiserade motsvarigheter.

Genombrott i förståelsen av ett protein som har en nyckelroll i flera cancerformer

27 april, 2021 - Umeå universitet

Metoden neutronreflektometri har gett forskare nya kunskaper på atomnivå om beteendet hos Bcl-2, ett protein som främjar tillväxt av cancerceller. Den nya studien är utförd av Umeåkemister i samarbete med forskningsanläggningarna ESS och ISIS och publiceras i Nature Communications Biology.

Expertgrupp vill se fler specialistmottagningar för långtidscovid

27 april, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Det finns stora kunskapsluckor när det gäller långdragna symtom efter Covid-19 i Sverige. En orsak är att det tagit lång tid att inrätta specialistmottagningar inom sjukvården, något som även försvårat för forskningen. Det menar Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19.

Vetenskapsakademien ger ut skrift om vaccin

21 april, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Vacciner har haft oerhört stor betydelse för mänskligheten. De förhindrar miljoner barn från att dö årligen och har eliminerat vissa sjukdomar. Samtidigt är vaccintvekan ett av de stora hoten mot folkhälsan globalt sett. Vetenskapsakademien ger nu ut en skrift om vacciner, den första i en serie vid namn Vetenskapen säger.

Ny funktion upptäckt för immunceller viktig vid läkning

21 april, 2021 - Uppsala universitet

Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken och orsakas av syrebrist när blodflödet till den drabbade vävnaden förhindras. För att hejda sjukdomsutveckling och främja läkning måste blodflödet därför återetableras. Forskare vid Uppsala universitet har nu funnit att en av kroppens vanligaste immunceller, makrofager, spelar en viktig roll för att återetablera och kontrollera blodflödet, vilket kan användas vid […]

Unik studie undersöker om dagljus kan skydda mot närsynthet

12 mars, 2021 - Linnéuniversitetet

En forskargrupp från institutionen för medicin och optometri på Linnéuniversitetet i Kalmar genomför en långtidsstudie där syftet är att följa utvecklingen av synfel hos skolbarn samt identifiera orsaker till varför barnen blir närsynta. Studien bekräftade att ärftliga faktorer har en tydlig koppling till närsynthet och lyfte även teorin om att tiden som spenderas utomhus kan […]

Torkat blod – enkel och effektiv insamlingsmetod för proteinanalyser

5 mars, 2021 - Uppsala universitet

Ny forskning från Uppsala universitet och Karolinska Institutet visar att självprovtaget blod insamlat som torkade bloddroppar fungerar bra för analyser av proteinbiomarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar. Det innebär att det kan bli enklare att lämna blodprov, att människor kan göra det själva och att hanteringen blir billigare.

Unik modell anpassar medicin baserat på patientens genetiska information

5 mars, 2021 - Högskolan i Skövde

Hur kroppen reagerar på en medicin beror på vem som tar den. Alla reagerar olika. Konceptet ”en storlek passar alla” fungerar dåligt när det gäller medicinsk behandling, det menar Tejaswi Badam. Vore det inte bättre om vi istället kunde få individanpassad medicin? Det skulle innebära effektivare behandling med högre precision och färre biverkningar.