Pressmeddelanden

Farmaci

Ökat forskningssamarbete om antibiotikaresistens

16 december, 2022 - Göteborgs universitet

Forskningen om antibiotikaresistens utökas och breddas när flera parter nu gör gemensam sak inom ramen för CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg. Att bakterier kan stå emot antibiotika är ett av de största hälsohoten i världen. Över en miljon människor dör varje år som en direkt konsekvens av infektioner med resistenta bakterier. Utan fungerande antibiotika […]

D-vitaminbrist och benskörhet som biverkan av läkemedel förbises ofta i sjukvården

14 november, 2022 - Linnéuniversitetet

Läkemedelsrelaterad brist på D-vitamin och benskörhet förbises ofta vad gäller utredning och behandling i svensk sjukvård, visar en ny avhandling i biomedicinsk vetenskap av Ola Nordqvist. Han har också tagit fram ett verktyg som kan hjälpa läkare att enkelt upptäcka patienter i riskzonen. Varje år sker fler än 100 000 benskörhetsrelaterade frakturer i Sverige. Det innebär […]

Koppar en ledtråd i kampen mot cancer

10 november, 2022 - Chalmers tekniska högskola

För att cancerceller ska kunna växa och sprida sig i kroppen tar de hjälp av proteiner som binder metallen koppar till sig. Ny kunskap om hur dessa proteiner tar upp metallen och hur de interagerar med varandra öppnar nu för nya läkemedel och behandlingsmetoder mot cancer. Mänskliga celler behöver små mängder av metallen koppar för […]

Svar på långvarigt mysterium om musklernas mekanismer – kan ge bättre läkemedel

10 augusti, 2022 - Linnéuniversitetet

Ny kunskap om musklernas allra minsta beståndsdelar, myosin och aktin, kan bidra till mer effektiva behandlingsmetoder mot hjärt- och muskelsjukdomar. Forskare vid Linnéuniversitetet har hittat svar på flera frågor som gäckat forskarvärlden i decennier, tillsammans med en forskargrupp från Kanada. Frågan om vad som sker på molekylnivå inuti våra muskler när de aktiveras har sysselsatt […]

Linnéuniversitetet startar optikerutbildning i Göteborg

10 augusti, 2022 - Linnéuniversitetet

Det råder brist på optiker i Sverige och branschen har länge efterfrågat fler utbildningsplatser. Nu är det klart att Linnéuniversitetet startar optikerutbildning i Göteborgsområdet med första antagning redan nästa höst. I Sverige är det bara Linnéuniversitetet och Karolinska institutet som har examensrätt för optikerutbildning och att den nya optikerutbildningen förläggs till just Västkusten är ingen […]

Extremt tuff bakteries motståndskraft under luppen

2 juni, 2022 - Umeå universitet

I en ny studie avslöjar forskare vid universiteten i Umeå och Cagliari den tredimensionella strukturen av ett av de stora proteinkomplexen i cellhöljet av den strålningsresistenta bakterien Deinococcus radiodurans. Resultaten publiceras i tidskriften Journal of Biological Chemistry.

Små förändringar i vården kan öka tryggheten för barn som ska opereras

24 maj, 2022 - Linnéuniversitetet

Låt barnet hålla andningsmasken och själv bestämma vilket finger syremätaren ska sitta på. Lisbet Anderssons avhandling i vårdvetenskap ger svar på hur små insatser kan förbättra barnens upplevelse av operationsmiljön, utan att riskera patientsäkerheten. Varje år opereras omkring 100 000 barn i Sverige. För många av dem är det en situation förknippad med oro och en […]

Ny kunskap om viruspartiklar i luften kan minska smittspridning på sjukhus

11 april, 2022 - Lunds universitet

Risken att exponeras för viruspartiklar från covid-19 ökar ju närmare en patient man befinner sig, ju mer smitta en patient bär på och om ventilationen är otillräcklig. Mätningar av virus i luften på sjukhus som gjorts av forskare vid Lunds universitet ger ny kunskap om hur man bäst anpassar vården för att minska risken för smittspridning. Förhoppningen är att de internationella riktlinjer som finns inom vården i dag ändras.

Vaccin ger extra skydd även efter genomgången covid-19

5 april, 2022 - Umeå universitet

Även personer som har genomgått en infektion i covid-19 får ett ytterligare stärkt skydd mot återinsjuknande om de blir vaccinerade efter infektionen. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.