Pressmeddelanden

Farmaci

Molekylärbiologerna som backat bandet tre miljarder år

29 april, 2021 - Uppsala universitet

En forskargrupp vid Uppsala universitet har lyckats studera flera miljarder år gamla så kallade translationsfaktorer. Dessa är viktiga för cellers produktion av proteiner. Efter att ha undersökt de ”återuppståndna” forntida faktorerna kunde forskarna se att de kunde jobba bredare än dagens mer specialiserade motsvarigheter.

Genombrott i förståelsen av ett protein som har en nyckelroll i flera cancerformer

27 april, 2021 - Umeå universitet

Metoden neutronreflektometri har gett forskare nya kunskaper på atomnivå om beteendet hos Bcl-2, ett protein som främjar tillväxt av cancerceller. Den nya studien är utförd av Umeåkemister i samarbete med forskningsanläggningarna ESS och ISIS och publiceras i Nature Communications Biology.

Expertgrupp vill se fler specialistmottagningar för långtidscovid

27 april, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Det finns stora kunskapsluckor när det gäller långdragna symtom efter Covid-19 i Sverige. En orsak är att det tagit lång tid att inrätta specialistmottagningar inom sjukvården, något som även försvårat för forskningen. Det menar Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19.

Vetenskapsakademien ger ut skrift om vaccin

21 april, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Vacciner har haft oerhört stor betydelse för mänskligheten. De förhindrar miljoner barn från att dö årligen och har eliminerat vissa sjukdomar. Samtidigt är vaccintvekan ett av de stora hoten mot folkhälsan globalt sett. Vetenskapsakademien ger nu ut en skrift om vacciner, den första i en serie vid namn Vetenskapen säger.

Ny funktion upptäckt för immunceller viktig vid läkning

21 april, 2021 - Uppsala universitet

Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken och orsakas av syrebrist när blodflödet till den drabbade vävnaden förhindras. För att hejda sjukdomsutveckling och främja läkning måste blodflödet därför återetableras. Forskare vid Uppsala universitet har nu funnit att en av kroppens vanligaste immunceller, makrofager, spelar en viktig roll för att återetablera och kontrollera blodflödet, vilket kan användas vid […]

Unik studie undersöker om dagljus kan skydda mot närsynthet

12 mars, 2021 - Linnéuniversitetet

En forskargrupp från institutionen för medicin och optometri på Linnéuniversitetet i Kalmar genomför en långtidsstudie där syftet är att följa utvecklingen av synfel hos skolbarn samt identifiera orsaker till varför barnen blir närsynta. Studien bekräftade att ärftliga faktorer har en tydlig koppling till närsynthet och lyfte även teorin om att tiden som spenderas utomhus kan […]

Torkat blod – enkel och effektiv insamlingsmetod för proteinanalyser

5 mars, 2021 - Uppsala universitet

Ny forskning från Uppsala universitet och Karolinska Institutet visar att självprovtaget blod insamlat som torkade bloddroppar fungerar bra för analyser av proteinbiomarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar. Det innebär att det kan bli enklare att lämna blodprov, att människor kan göra det själva och att hanteringen blir billigare.

Unik modell anpassar medicin baserat på patientens genetiska information

5 mars, 2021 - Högskolan i Skövde

Hur kroppen reagerar på en medicin beror på vem som tar den. Alla reagerar olika. Konceptet ”en storlek passar alla” fungerar dåligt när det gäller medicinsk behandling, det menar Tejaswi Badam. Vore det inte bättre om vi istället kunde få individanpassad medicin? Det skulle innebära effektivare behandling med högre precision och färre biverkningar.

Antibiotikaresistens skulle kunna spridas mycket lättare än förväntat

21 januari, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Bakterier hos människan utvecklar idag antibiotikaresistens betydligt snabbare än vad man kunnat räkna med. Nu visar teoretisk forskning på Chalmers att en orsak skulle kunna vara en omfattande överföring av gener mellan bakterier i våra ekosystem och till människan. Arbetet har också lett till nya verktyg för resistensforskare. Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de […]

Genombrott om diarrévirus öppnar för nya vacciner

8 januari, 2021 - Umeå universitet

Forskare i Umeå har för första gången på atomnivå lyckats kartlägga hur ett virus ser ut som orsakar diarré och årligen dödar cirka 50 000 barn i världen. Upptäckten kan på sikt ge möjlighet till helt nya typer av behandlingar även mot andra virussjukdomar som covid-19.