Pressmeddelanden

Farmaci

Immunterapi ger hopp om behandling som bromsar ALS

27 november, 2020 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har hittat ytterligare en pusselbit i vad som kan leda till en behandling för att med immunterapi bromsa vissa typer av den neurologiska sjukdomen ALS. Det handlar om en antikropp som binder de felaktigt veckade proteiner som sprids när sjukdomen utvecklas.​

Forskningsgenombrott kan rädda liv vid nervgasförgiftning

5 november, 2020 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Forskare vid FOI och Umeå universitet ville förbättra behandlingen av nervgasförgiftning. I slutändan löste de ett 50-årigt mysterium som har potentiella konsekvenser för behandlingen neurologiska tillstånd och blodtrycksstörningar.

Ny mekanism för att påverka nervimpulser upptäckt

14 oktober, 2020 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har upptäckt en ny mekanism för hur substanser kan öppna en viss typ av jonkanaler och därmed reglera nervimpulser. I en ny studie, som publiceras i tidskriften PNAS, har forskarna identifierat en stor grupp substanser som påverkar själva kopplingen mellan jonkanalens olika funktionella delar. Upptäckten kan bidra till utvecklingen av framtida läkemedel.

Smartare medicinering ger effektivare behandling mot leukemi

8 oktober, 2020 - Linnéuniversitetet

Genom att växla mellan eller kombinera olika läkemedel mot en speciell typ av leukemi, kan sjukdomen behandlas mer effektivt. Det visar Jonathan Lindström i sin avhandling från Linnéuniversitetet.

Analysmetoden avgörande för korrekt resultat vid forskning om coronavirus

22 september, 2020 - Karlstads universitet

Forskare på analytisk kemi vid Karlstads universitet har publicerat en artikel om analys av hur coronaviruset för Covid-19 fäster i människokroppen. De framför att befintlig forskning på området har dragit felaktiga slutsatser på grund förenklade beräkningsmetoder.

Nytt snabbtest visar hur antibiotika samverkar för att döda bakterier

18 september, 2020 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att snabbt, enkelt och billigt kunna ta reda på hur effektiva två kombinerade antibiotika är på att stoppa bakteriers tillväxt. Den nya metoden är enkel för laboratorier att använda och kan ge ökade möjligheter för att skräddarsy läkemedelsbehandlingen vid bakterieinfektioner. Studien publiceras i PLOS Biology.

Tillverkar molekyler som fastnar på felveckade proteiner

14 september, 2020 - Umeå universitet

​Dan Adolfsson har tillverkat syntetiska molekyler som binder till så kallade amyloida plack, vilka finns i hjärnan hos patienter med Parkinsons och Alzheimers sjukdom. Detta kan störa de processer som leder till att vissa hjärnceller dör. Dan Adolfsson försvarar resultaten i sin avhandling fredag den 18 september vid Umeå universitet.

Hallands nya innovationscentrum för informationsdriven vård

10 september, 2020 - Högskolan i Halmstad

Leap for Life är Hallands nya. stora satsning på framtidens vård och omsorg. Det är Högskolan i Halmstad, Region Halland, alla halländska kommuner och regionens näringsliv som startar ett gemensamt innovationscentrum för informationsdriven vård. Vården och världen befinner sig mitt uppe i stora utmaningar. Pandemier, en åldrande befolkning och färre vårdande händer kräver nya lösningar […]

Ångestdämpande mediciner i sjöar ger lugnande besked

31 augusti, 2020 - Umeå universitet

​En ny avhandling från Umeå universitet visar att läkemedelsrester är mer beständiga i vattendrag än vad man tidigare trott. Studien ger också lugnande besked till de som fruktat att fiskar ska ta livshotande risker till följd av ångestdämpande läkemedel i vattenmiljön.