Pressmeddelanden

Farmaci

I kampen mot malaria – myggans immunsystem kartläggs

27 augusti, 2020 - Umeå universitet

Forskare från Umeå och USA har gjort den första kartläggningen över immunceller hos mygga för att förstå hur myggor bekämpar malaria och andra infektioner. De har upptäckt en sällsynt celltyp som kan vara involverad i att begränsa malariainfektion samt identifierat molekylvägar som är involverade i att kontrollera malariaparasiten. Resultaten publiceras i dag i Science.

Oväntade kopplingar mellan genförändringar i tumörceller och läkemedelssvar vid hjärncancer funna

14 juli, 2020 - Uppsala universitet

Precisionen vid behandling av hjärncancerformen glioblastom kan öka och befintliga läkemedel användas på nya sätt. Det visar en studie från Uppsala universitet där ett stort antal cellprover från patienter med hjärntumörer undersökts. Forskarna har kartlagt hur cellförändringar i glioblastomceller påverkar effekten av olika läkemedel. Resultaten publiceras i tidskriften Cell Reports.

Molekylära simuleringar visar hur läkemedel blockerar viktiga receptorer

24 juni, 2020 - Uppsala universitet

​Många läkemedel verkar via så kallade G-proteinkopplade receptorer. I en ny studie beskriver forskare från Uppsala universitet hur de kunnat förutsäga hur särskilda molekyler som kan användas i ny immunterapi mot cancer binder till sådana receptorer.

”Avloppsvattnet måste renas från antibiotikaresistenta bakterier”

16 juni, 2020 - Örebro universitet

Hans forskargrupp var först i Sverige med att hitta bakterier, som är resistenta även mot nya sorters antibiotika, i vattendrag och sjöar. Nu lägger Faisal Ahmad Khan fram sin avhandling i biologi vid Örebro universitet.
– Det räcker inte att begränsa förskrivningen av antibiotika för att stoppa antibiotikaresistensen. Reningen av avloppsvatten från både sjukhus och hushåll måste bli bättre, säger han.

Ny testmetod kan ge säkrare dosering av hydroxiklorokin

1 juni, 2020 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har tagit fram en ny metod för att mäta nivåer av läkemedlet hydroxiklorokin hos patienter med den reumatiska sjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE). Analysmetoden kan även visa sig användbar för andra områden inom sjukvården, som vid behandling av covid-19. Studien publiceras i Arthritis Research and Therapy.

Snabbare och grönare rening med koldioxid

20 maj, 2020 - Karlstads universitet

För att läkemedel ska vara säkra behöver de vara rena från föroreningar. För reningsprocessen kan koldioxid användas, vilket kan verka paradoxalt då koldioxid oftast förknippas med en negativ klimatpåverkan. Men om koldioxiden återvinns från andra befintliga processer, kan stora vinster göras både ekonomiskt och miljömässigt visar forskning från Karlstads universitet.

På jakt efter läkemedel mot coronavirus

28 april, 2020 - Örebro universitet

I vanliga fall studerar Örebroprofessor Per-Erik Olsson proteiner i hjärnan och deras inverkan på hjärnans utveckling. Men de kommande månaderna byter han fokus i sin forskning.
Istället ska Per-Erik Olsson leta efter molekyler som kan blockera coronavirusets olika verkningsmekanismer – som förmågan att binda till mänskliga celler.

Träning och kost avgörande för ett hälsosamt åldrande

27 april, 2020 - Örebro universitet

Styrketräning i kombination med en hälsosam kost som är rik på omega-3-fettsyror hjälper äldre kvinnor att bibehålla sin styrka och rörlighetsförmåga. Den slutsatsen drar Örebro-forskaren Peter Edholm i sin avhandling, som också visar att träning under medelåldern är särskilt viktigt för ett hälsosamt åldrande.