Pressmeddelanden

Farmaci

Örebroforskare visar hur en peptid kan göra antibiotika verksamt igen – till 100 gånger lägre doser

22 april, 2020 - Örebro universitet

En peptid gör att äldre och uträknad antibiotika åter får effekt – vid 100 gånger lägre doser. Det visar forskning vid Örebro universitet. – Sänkta doser av antibiotika vid behandling av infektioner medför i sin tur minskad risk för vidare utveckling av antibiotikaresistens som idag utgör ett stort globalt hot mot folkhälsan, säger Torbjörn Bengtsson, professor […]

Individuella digitala hjälpmedel ska motverka högt blodtryck

15 april, 2020 - Högskolan i Halmstad

Genom motivation och påminnelse, baserat på personliga behov och beteenden, vill forskare vid Högskolan i Halmstad öka sannolikheten för att patienter med högt blodtryck följer ordinerad läkemedelsbehandling.

Antibiotika maskerade sig som naturprodukt i blåstjärneväxt

3 april, 2020 - Uppsala universitet

Tidigare forskningsresultat har pekat på att en särskild typ av scilla från Madeira innehåller en kemisk förening som kan vara användbar som läkemedel. Men en ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att detta inte kan stämma. Växten hade förmodligen tagit upp antibiotika som hamnat i jorden via gödsling.

Linnéuniversitetets forskare om coronavirusets breda påverkan

26 mars, 2020 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har sammanställt en kontaktlista över forskare som från olika perspektiv kan belysa och kommentera utbrottet av det nya coronaviruset och covid-19.  Coronaviruset påverkar livet nu och i framtiden inom alla ämnen och områden. På Linnéuniversitetet arbetar en lång rad forskare som kan kommentera coronaviruset och dess följder ur olika aspekter och med olika perspektiv: Ekonomiska konsekvenser, anhörigstöd, e-hälsa och […]

Nytt projekt ska utveckla stöd till patienter efter prostataoperation

24 mars, 2020 - Linnéuniversitetet

Forskning visar att män upplever stora problem och minskad livskvalitet till följd av försämrad sexuell förmåga efter en prostataoperation. Många upplever också att vården inte ger dem tillräckligt stöd. – Vi ska utveckla och testa ett internetbaserat-KBT stöd med fokus på sexuell rehabilitering till par, där ena parten genomgått behandling för prostatacancer, säger Amanda Hellström, […]

Kamprad-bidrag till nytt projekt för hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd

2 mars, 2020 - Linnéuniversitetet

Vid akut sjukdom eller olycka ska vi kunna förvänta oss en likvärdig och effektiv räddningsinsats oavsett var vi bor. På landsbygden kan det dock ta lång tid att vänta in räddningstjänst eller ambulans. Projektet ”Hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd” har fått 4,6 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att undersöka hur en mer hållbar […]

18 miljoner kronor från Kampradstiftelsen till Linnéuniversitetet

2 mars, 2020 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har i dagarna fått 17,8 miljoner kronor i forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse. Pengarna delas ut till projekt som leder till nya lösningar med direkt nytta för miljön, och forskare arbetar tillsammans med aktörer från företag, offentlig sektor och civilsamhälle. Fyra projekt delar på forskningsanslaget. Stefan Lagrosen, verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, har fått 9 miljoner […]

Ny kunskap om muskelsystemet viktigt för framtida behandling av sjukdomar

15 oktober, 2019 - Linnéuniversitetet

När en muskel aktiveras är det proteinerna myosin och aktin som arbetar. Myosinmolekyler tar tag i aktinmolekyler och drar, likt repdragning, i en process som får energi från användning av cellbränslet ATP. Mohammad Ashikur Rahman har i sin avhandling genomfört omfattande studier av den mekaniska aktin- och myosin-processen på molekulärnivå. Dessa studer har gett ny […]

Neurotransmittorsystemet kartläggs med endast ett experiment

1 oktober, 2019 - Uppsala universitet

Forskare från Uppsala universitet har utvecklat ett nytt verktyg som gör att man kan avbilda ett stort antal signalsubstanser i hjärnan – samtidigt – i ett och samma experiment. Tekniken går att applicera både på vävnadssnitt och biologiska vätskor som exempelvis cerebrospinalvätska, skriver forskarna i en vetenskaplig artikel i Nature Methods.