Pressmeddelanden

Farmaci

Feberns gåta löst

20 oktober, 2003 - Linköpings universitet

Feber är för det mesta inte farligt – tvärtom. Men oftast vill man ändå få ner tempen till normala 37 grader. Ett forskarteam vid Linköpings universitet har nu identifierat ett enzym som spelar en avgörande roll när hjärnans termostat slår på och kroppstemperaturen stiger.

Snabba analysmetoder garanterar antibiotikafri mjölk

6 maj, 2003 - SLU

Var femte svensk ko behandlas årligen med antibiotika för juverinflammation. Trots att en viss tid måste gå innan mjölken från en behandlad ko får levereras till mejeriet, finns det viss risk för antibiotikarester i mjölken. Eva Gustavsson från SLU har i sin doktorsavhandling arbetat med nya, känsliga och snabba metoder att analysera beta-laktamantibiotika i mjölk.

Ny metod för studier av cellmembran

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

En ny metod gör det möjligt att närmare studera proteiner i cellmembran. Den kan underlätta design av läkemedel, eftersom det blir synligt hur membranproteinerna samverkar med läkemedelsmolekyler – det vill säga hur kroppen tar upp dem.

Leversjukdom ger psykiska störningar

27 maj, 2002 - Linköpings universitet

Att en kroppslig sjukdom påverkar psyket är välkänt till exempel när det gäller sköldkörtelsjukdomar. Att även leversjukdomar kan ge psykiska störningar är däremot mindre känt, även inom vården. Därför kan det finnas många patienter som blir felbehandlade eller obehandlade om de söker sig till psykiatrin för att få hjälp med vad som i grunden är en leversjukdom.

Ny metod ger snabbare svar om EPO-doping

22 april, 2002 - Uppsala universitet

Mot bakgrund av de många dopingfallen i senaste vinter-OS har det framförts krav på ökad dopingkontroll. Att kunna avslöja till exempel EPO-doping handlar om att kunna mäta små förändringar i proteiners struktur. Den metod Maria Lönnberg utvecklat och prövat i sitt avhandlingsarbete skulle bland annat kunna användas för en mer kostnadseffektiv dopingkontroll.