Pressmeddelanden

Farmaci

Jontofores – möjlig ny metod för behandling av hudcancer

3 december, 2003 - Uppsala universitet

Genom att applicera en svag ström via en läkemedelsinnehållande elektrod är det möjligt att tillföra läkemedel direkt in i huden vid behandling av hudcancer. Nadia Merclin visar i sitt avhandlingsarbete att den nya metoden jontofores når längre ner i huden än de metoder man vanligtvis använder vid hudcancer.

Upptäckt kan leda till att fler läkemedel kan tas via munnen

28 november, 2003 - Uppsala universitet

Många läkemedel kan inte ges via munnen eftersom de inte kan tas upp från tarmen. Alla försök att lösa detta problem har hittills resulterat i oacceptabla risker för biverkningar, huvudsakligen för att tarmbarriären påverkats så kraftig att inte bara läkemedlet, utan även andra ämnen, som exempelvis toxiner, kan tas upp. Nu har en grupp forskare i Uppsala gjort en viktig upptäckt som kan lösa problemet.

Ny medicin för långtidsbehandling av blodproppar

30 oktober, 2003 - Karolinska Institutet

I senaste numret av New England Journal of Medicine (NEJM) presenterar docent Sam Schulman, överläkare på KS, en ny blodproppslösande och förebyggande medicin som kan ersätta Waran.

Feberns gåta löst

20 oktober, 2003 - Linköpings universitet

Feber är för det mesta inte farligt – tvärtom. Men oftast vill man ändå få ner tempen till normala 37 grader. Ett forskarteam vid Linköpings universitet har nu identifierat ett enzym som spelar en avgörande roll när hjärnans termostat slår på och kroppstemperaturen stiger.

Snabba analysmetoder garanterar antibiotikafri mjölk

6 maj, 2003 - SLU

Var femte svensk ko behandlas årligen med antibiotika för juverinflammation. Trots att en viss tid måste gå innan mjölken från en behandlad ko får levereras till mejeriet, finns det viss risk för antibiotikarester i mjölken. Eva Gustavsson från SLU har i sin doktorsavhandling arbetat med nya, känsliga och snabba metoder att analysera beta-laktamantibiotika i mjölk.

Ny metod för studier av cellmembran

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

En ny metod gör det möjligt att närmare studera proteiner i cellmembran. Den kan underlätta design av läkemedel, eftersom det blir synligt hur membranproteinerna samverkar med läkemedelsmolekyler – det vill säga hur kroppen tar upp dem.

Leversjukdom ger psykiska störningar

27 maj, 2002 - Linköpings universitet

Att en kroppslig sjukdom påverkar psyket är välkänt till exempel när det gäller sköldkörtelsjukdomar. Att även leversjukdomar kan ge psykiska störningar är däremot mindre känt, även inom vården. Därför kan det finnas många patienter som blir felbehandlade eller obehandlade om de söker sig till psykiatrin för att få hjälp med vad som i grunden är en leversjukdom.

Ny metod ger snabbare svar om EPO-doping

22 april, 2002 - Uppsala universitet

Mot bakgrund av de många dopingfallen i senaste vinter-OS har det framförts krav på ökad dopingkontroll. Att kunna avslöja till exempel EPO-doping handlar om att kunna mäta små förändringar i proteiners struktur. Den metod Maria Lönnberg utvecklat och prövat i sitt avhandlingsarbete skulle bland annat kunna användas för en mer kostnadseffektiv dopingkontroll.