Pressmeddelanden

Farmaci

18 miljoner kronor från Kampradstiftelsen till Linnéuniversitetet

2 mars, 2020 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har i dagarna fått 17,8 miljoner kronor i forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse. Pengarna delas ut till projekt som leder till nya lösningar med direkt nytta för miljön, och forskare arbetar tillsammans med aktörer från företag, offentlig sektor och civilsamhälle. Fyra projekt delar på forskningsanslaget. Stefan Lagrosen, verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, har fått 9 miljoner […]

Ny kunskap om muskelsystemet viktigt för framtida behandling av sjukdomar

15 oktober, 2019 - Linnéuniversitetet

När en muskel aktiveras är det proteinerna myosin och aktin som arbetar. Myosinmolekyler tar tag i aktinmolekyler och drar, likt repdragning, i en process som får energi från användning av cellbränslet ATP. Mohammad Ashikur Rahman har i sin avhandling genomfört omfattande studier av den mekaniska aktin- och myosin-processen på molekulärnivå. Dessa studer har gett ny […]

Neurotransmittorsystemet kartläggs med endast ett experiment

1 oktober, 2019 - Uppsala universitet

Forskare från Uppsala universitet har utvecklat ett nytt verktyg som gör att man kan avbilda ett stort antal signalsubstanser i hjärnan – samtidigt – i ett och samma experiment. Tekniken går att applicera både på vävnadssnitt och biologiska vätskor som exempelvis cerebrospinalvätska, skriver forskarna i en vetenskaplig artikel i Nature Methods.

Förlossningsdepression påverkar föräldrarna i flera år

28 augusti, 2019 - Linnéuniversitetet

Maude Johansson visar i en ny avhandling att postpartum depression (PPD) eller förlossningsdepression påverkar föräldrars dagliga liv långt efter själva förlossningen. Hon har studerat förekomsten av PPD och föräldrastress hos båda föräldrarna 25 respektive 30 månader efter förlossningen. – Både mammor och pappor beskrev upplevelser av otillräcklighet som mest stressande, berättar Maude Johansson. Graviditetsproblem och/eller […]

Ny biomarkör kan avslöja okontrollerad astma

20 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Cytokiner är en typ av proteiner med betydelse för signalering mellan celler i kroppens immunförsvar, till exempel vid infektion eller skada. En ny studie som publiceras i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology pekar nu på att cytokinen interleukin(IL)-26 skulle kunna användas som biologisk markör (biomarkör) för okontrollerad astma hos både vuxna och barn – och även kanske vara ett framtida mål för nya astmaläkemedel. Bakom resultaten står forskare vid Karolinska Institutet och Lunds Universitet.

Statiner kan förebygga levercancer

20 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Fettlösliga statiner kan förebygga levercancer och minskar dödligheten hos patienter med virushepatit. Det visar en studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften ’Annals of Internal Medicine’.

Nya fynd förklarar indirekt reglering av blodsockret

16 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Genom att använda experimentella tekniker som optogenetik och kalciummätningar med hög hastighet har forskare vid Karolinska Institutet kunnat visa hur de så kallade deltacellerna i en del av bukspottkörteln – de Langerhanska öarna – indirekt påverkar blodsockerregleringen vid till exempel diabetes. Resultaten som publiceras i tidskriften Nature Communications förklarar något som länge varit en gåta för forskarna.

Långsiktig effekt av hormonbehandling vid bröstcancer utredd

8 augusti, 2019 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt den långsiktiga effekten av hormonbehandling hos kvinnor med de vanligaste typerna av hormonkänslig bröstcancer. Resultaten, som presenteras i tidskriften JAMA Oncology, visar att behandlingen har en skyddande effekt mot spridd cancer vid både så kallad Luminal A och Luminal B bröstcancersubtyp.

Bakterier kan producera protein från blockerade mRNA – med ett trick

15 juli, 2019 - Uppsala universitet

För att effektivt producera protein måste bakteriers ribosomer nå ett mRNAs startställe, men RNA-strukturer kan blockera detta. Ny forskning vid Uppsala universitet visar att ribosomer kan binda en region långt ifrån det korrekta startstället. Ribosomen ”on standby” tvinnar sedan upp mRNAt för att effektivt påbörja avläsningen.