Pressmeddelanden

Humaniora

Gödsling omformar samspelet mellan träd och svampar i boreala skogar

23 juni, 2022 - SLU

Vi har hittills vetat väldigt lite om hur samspelet mellan träd och markens mikroorganismer påverkas om tillgången på näring förändras. En ny studie synliggör detta kryptiska samspel med hjälp av modern molekylär teknik. Den visar att gödsling förändrar samspelet mellan träd och svampar, och omstrukturerar svampsamhället kring trädens rötter, något som har stor inverkan på kolets kretslopp i skog.

Ansökan till forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023 öppnar

22 juni, 2022 - Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023. Bidrag kan sökas för insatser som är ett, två eller treåriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2023–2025. Totalt kommer cirka 17 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt. Därtill kommer 3,5 miljoner kronor till […]

Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

22 juni, 2022 - SLU

Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar en ny studie ledd av forskare från SLU. Det är dock viktigt att se till att lövträden inte kvävs av den omslutande granskogen, menar forskarna.

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

21 juni, 2022 - Linnéuniversitetet

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap […]

Tveksam nytta att sockertesta alla 40-åringar

21 juni, 2022 - Umeå universitet

Att testa hur kroppen klarar att hantera intag av socker kan vara värdefullt för att hitta förstadier till typ 2-diabetes. Totalt har över 120 000 personer genomfört denna undersökning inom Västerbottens hälsoundersökningar. Det är dock väldigt liten nytta med att testa 40-åringar som inte har några andra riskfaktorer. Det visar en utvärdering som gjorts vid Umeå universitet.

Ett välfärdssystem som inkluderar alla kan motverka hedersförtryck

21 juni, 2022 - Örebro universitet

Bristande välfärd stärker hedersnormer. Det är en av slutsatserna som Örebroforskaren Rúna Baianstovu har kommit fram till efter en fördjupad analys av intervjuer med drygt 200 personer.
– Därför är det avgörande med ett välfärdssystem som inkluderar alla för att motverka hedersnormer, säger hon.

Väntan på och inom transvården påverkar unga värst

21 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Utredning, diagnosticering och behandling inom den könsbekräftande vården tar tid, ofta många år. Väntan, såväl på som inom transvården, påverkar unga transpersoner extra mycket visar en ny studie som ingår i ett större forskningsprojekt om unga svenska transpersoners psykiska hälsa. I en studie som fokuserar på intervjuer med unga transpersoner i könsbekräftande vård identifieras framför […]

Feelgood-böcker alltmer populära i oroliga tider

16 juni, 2022 - Linnéuniversitetet

”Rosengädda nästa”, ”Klubben för lyckliga slut” och ”Manglade dukar och vikta servetter”. Tre titlar på böcker inom feelgood, en genre som blivit allt mer populär på senare tid. Under coronapandemin fick feelgood-litteraturen ett extra uppsving. Litteraturvetarna Piia K Posti och Maria Nilson vid Linnéuniversitetet har skrivit en bok om genren; ”Speglingar av feelgood: Genre, etikett […]

Experterna på sommarens frågor 2022

16 juni, 2022 - Högskolan Kristianstad

Vilken mat och dryck passar bäst vid en värmebölja? Hur använder jag semestern till att skriva min stora roman? Blir jag blötare om jag springer när det regnar? Frågorna är många under sommaren, och forskare vid Högskolan Kristianstad har svaren. Här är en lista över experter inom olika områden och ämnen.

Svenska släktforskare skulle värvas att jobba för rasbiologin

15 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Under första halvan av 1900-talet försökte olika grupperingar i Sverige värva amatörsläktforskare för att de skulle registrera ärftliga sjukdomar, ögon- och hårfärg, personlighetsdrag och skallform hos olika släkter. Uppgifterna skulle bland annat användas inom rasbiologin, visar en studie från Göteborgs universitet.