Pressmeddelanden

Humaniora

Riskgen kan vara fördelaktig med positiva miljöfaktorer

2 augusti, 2021 - Uppsala universitet

En genvariant som tidigare kopplats till ökad risk för övervikt och fetma kan enligt en ny studie från Uppsala universitet istället minska risken för övervikt i tonåren om bäraren ammats länge. Det här tyder på att ”riskgener” kan vara fördelaktiga om individen ges rätt förutsättningar. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Obesity Science & Practice.

En celltypskarta över mänskliga vävnader

30 juli, 2021 - Uppsala universitet

I en studie som publicerats i den amerikanska tidskriften Science Advances, presenteras en karta över enskilda celltyper i mänskliga vävnader – Single Cell Type section. En atlas med öppen tillgång (open access) har lanserats med mer än 250 000 interaktiva bilder och diagram, där forskare kan undersöka uttrycket i enskilda celltyper för alla proteinkodande gener i olika vävnader.

Konkurrens ingen patentlösning

21 juli, 2021 - Uppsala universitet

Problem inom skolor, äldrevård, avfallshantering och mycket annat antas må väl av att utsättas för konkurrens. Men beslutsfattare missar ofta att konkurrens inte är ett naturligt fenomen utan att det krävs mycket arbete och organisering för att skapa och upprätthålla konkurrens. Det visar forskare i företagsekonomi, som presenterar sina resultat i boken Competition. What it is and why it happens.

Därför lämnar romaners mammor sin familj

19 juli, 2021 - Uppsala universitet

Anledningarna till att mammor bryter upp och lämnar sin kärnfamilj är annorlunda i 2000-talets romaner jämfört med tidigare. Det handlar inte längre om bristande jämställdhet utan om att känna sig kvävd av kärnfamiljen, av barnen eller just av samhällets krav på att skaffa barn. Det visar Jenny Björklunds nya forskning, gjord vid Centrum för genusvetenskap, som publicerats i bokform.

Autonoma robotar gör nytta från underjorden till rymden

19 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets forskare utvecklar nästa generations autonoma robotar – som kan användas till såväl räddningsaktioner som utforskning av planeter. I forskningen spelar universitetets nya robothund Spot en viktig roll.
– Vi laddar roboten med ett uppdrag som den sedan utför, utan pilot eller människa som styr, säger professor George Nikolakopoulos.

Höstterminen 2021: Nytt rekord för antalet antagna till Luleå tekniska universitets utbildningar

16 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

3 835 personer har antagits till Luleå tekniska universitets program och kurser som startar höstterminen 2021. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan och innebär att universitets ökningstrend av antagna fortsätter. Luleå tekniska universitet tillhör topp tio i landet av lärosäten som ökar antalet antagna studenter procentuellt mest. – Det […]

Nytt rekord för antalet antagna till Luleå tekniska universitets utbildningar

16 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

13 835 personer har antagits till Luleå tekniska universitets program och kurser som startar höstterminen 2020. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan och innebär att universitets ökningstrend av antagna fortsätter. Luleå tekniska universitet tillhör topp tio i landet av lärosäten som ökar antalet antagna studenter procentuellt mest.

Vanligare med sexuella problem hos vuxna som fått tung cancerbehandling som barn

16 juli, 2021 - Uppsala universitet

Att ha fått tung cancerbehandling som barn ökar risken för sexuella problem i ung vuxen ålder. Unga män som tidigare behandlats för barncancer har också mer sexuella problem än andra. Det framgår av en ny studie genomförd av forskare vid Uppsala universitet. Studien visar också att färre unga vuxna som behandlats för barncancer har en partnerrelation.

Uppsala universitet i miljardsatsning mot tuberkulos

15 juli, 2021 - Uppsala universitet

Universitet och läkemedelsföretag i tretton länder har gått samman i ett nytt internationellt kunskapskonsortium, UNITE4TB, som med gemensam kraft ska utveckla de verktyg som krävs för nya och effektiva antibiotikabehandlingar mot tuberkulos. Uppsala universitet kommer att bidra med formuleringen av matematiska modeller för att designa och utvärdera kliniska studier.

Varmare vintrar ökar risken för utbrott av djurspridd sjukdom

14 juli, 2021 - SLU

Vintrarna i norr har blivit blötare och detta har lett till ökad spridning av sorkfebervirus bland gnagare, som orsakar zoonos-sjukdomen sorkfeber hos människor. Särskilt viktigt för antalet sorkfeberfall är mängden regn som faller i november. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.