Pressmeddelanden

Humaniora

Kvinnors skrivande i Europas ytterkanter

30 januari, 2023 - Göteborgs universitet

En ny antologi belyser kvinnors skrivande i Europas ytterkanter och små språkområden under 1800-talet. I kapitlen undersöks intimitet ur olika infallsvinklar, allt från våldtäktsskildringar till fysiska och inre resor, upplevd instängdhet och frigörelse genom litteraturen.

Storstadslivets fördelar – endast för eliten

27 januari, 2023 - Linköpings universitet

I både Europa och USA ökar ojämlikheten i storstäderna. De som frodas mest i storstaden är de allra mest framgångsrika, medan stora delar av stadsbefolkningen får lite eller ingenting. Det visar en studie från Linköpings universitet som är publicerad i Nature Human Behaviour. Det innebär att de större städernas välstånd är helt beroende av ett fåtal framgångsrika individer.

Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige

26 januari, 2023 - Umeå universitet

I dagarna drar forskningsprogrammet “Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering” igång vid Umeå universitet. Under 7 år ska forskare försöka få en större förståelse för den pågående gröna industriella omvandlingen i norra Sverige.

Ny transportör för återvinning av bakteriers cellvägg upptäckt

25 januari, 2023 - Umeå universitet

En transportör som vissa bakterier använder för att återvinna fragment av sin cellvägg har upptäckts av forskare vid Umeå universitet. Forskarna har funnit att transportören styr resistensen mot vissa typer av antibiotika som riktar sig mot cellväggen.

Järnvägen fick Sverige att grönska

25 januari, 2023 - Göteborgs universitet

Många orter i Sverige fick sina första parkanläggningar när järnvägen drogs fram. SJ hade över 140 anställda som anlade och skötte parker och trädgårdar.

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

24 januari, 2023 - SLU

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt när ett område fredas, framgår i ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet. Men det finns undantag – och om ett område öppnas upp igen för fiske kan de positiva effekterna försvinna på några få år.

Jakt på nordkapare redan på 500-talet

24 januari, 2023 - Uppsala universitet

För några år sedan konstaterade en forskargrupp från Uppsala och York att en stor mängd spelbrickor funna i gravar östra Mellan Sverige var tillverkade i ben från val. Nu har fortsatta kemiska analyser visat att spelbrickorna uteslutande är gjorda i ben från nordkapare eller möjligtvis den närbesläktade grönlandsvalen. Resultaten tyder på att en väl utvecklad jakt på vissa specifika valarter inled

VR i industrin – Hjälper eller stjälper det?

24 januari, 2023 - Högskolan i Skövde

Digitala verktyg baserade på AR och VR används allt oftare i industrin för att stötta operatörer. Men hur påverkar de arbetstagares kompetens och förståelse för de system de arbetar med? Högskolan i Skövde har beviljats 4,8 miljoner kronor för att ta fram en vägledning för hur de digitala verktygen bör användas i tillverkningsindustrin.