Pressmeddelanden

Humaniora

Omfattande metangasläckage från Östersjöns djupaste bottnar

22 september, 2023 - Stockholms universitet

Under en forskningsexpedition ledd av Linnéuniversitetet och Stockholms universitet till de djupaste delarna av Östersjön i Landsortsdjupet upptäckte forskare nyligen ett område med omfattande utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan från bottensedimenten.

Årets alumner är experter på IT-säkerhet och hållbart byggande

21 september, 2023 - Linköpings universitet

Leif Nixon har arbetat med IT-säkerhet i många år och både hackat och försvarat det mesta. Amanda Borneke är en inspiratör som ökar tempot i byggbranschens hållbarhetsarbete. De båda är Årets alumner 2023 vid Linköpings universitet.

Boken som ska skapa hopp i klimatkrisen

21 september, 2023 - Göteborgs universitet

I en tid av klimatförändringar och oro behövs hopp. I en nyskriven antologi samlas berättelser om möjliga positiva framtider. – Vi lever i en tid då vi omges av många mörka framtidsberättelser. Därför har vi arbetat fram en metod för att skapa hopp och framtidsberedskap med hjälp av fantasi och kreativt skrivande, säger Camilla Brudin […]

Kommunikation med trädgårdsägare avgörande i kampen mot invasiva växter

20 september, 2023 - SLU

Trädgårdar står för den största införseln av främmande växter i Sverige, och kan därför göra mycket för att främja biologisk mångfald och bekämpa invasiva växter som annars riskerar att ta över. Det är dock inte säkert att trädgårdsägare känner till vilka växter som utgör ett hot och hur dessa ska hanteras, eller ens är motiverade att vidta åtgärder. Det visar en ny studie från SLU.

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

20 september, 2023 - Umeå universitet

Att upprätthålla strukturen hos intracellulära membran är väsentligt för att bevara normal cellulär funktion. Ny forskning av ett team av biokemister vid Umeå universitet identifierar en strategi som används av celler för att upptäcka och reparera membran som har skadats av kemisk eller bakteriell stress.

RNA från utdöd art återskapat för första gången

19 september, 2023 - Stockholms universitet

Forskare har för första gången isolerat och sekvenserat RNA-molekyler från en utdöd art. Analyserna gjordes på ett mer än hundra år gammalt exemplar av en tasmansk tiger som bevarats torkat i rumstemperatur i en museisamling. Resultaten har betydelse för försöken att återuppliva utdöda arter, som tasmanska tigern och den ullhåriga mammuten, men även för att studera pandemiska RNA-virus.

Forskare: Därför är AI:n så vaken på rasism

18 september, 2023 - Institutet för framtidsstudier

I en ny studie av politiska värderingar bland amerikanska anställda i den industri som just nu formar det digitaliserade samhället och dess framtid – techbranschen – fann forskarna en ”unik” dominans av vänsterliberalism och antietablissemangstänkande.

Högtider, ceremonier och ritualer – experter vid Stockholms universitet

18 september, 2023 - Stockholms universitet

Det finns många akademiska traditioner. En av de främsta för Stockholms universitet är installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i september varje år. Här är forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor om högtider, ceremonier och ritualer.

Historieverkstad ska samla människor för att ge historien nytt liv

14 september, 2023 - Malmö universitet

Under hösten lanseras Historieverkstad Malmö, en mötesplats för forskare på Malmö universitet och Malmöbor att prata om Malmös historia. Syftet är att träffas på en vardaglig plats och utreda vad vårt gemensamma förflutna betyder för oss i dag.