Pressmeddelanden

Humaniora

Hela genomet från Peştera Muierii 1 sekvenserat

18 maj, 2021 - Uppsala universitet

För första gången har man lyckats få fram hela genomet från de 35 000 år gamla skallbenen från kvinnan Peştera Muierii 1, i Rumänien. Nu har en forskargrupp, ledd av Mattias Jakobsson vid Uppsala universitet, klarlagt hennes kompletta dna.

Epigenetisk mekanism kan förklara hur plastkemikalie orsakar lägre IQ

18 maj, 2021 - Uppsala universitet

Plastkemikalien bisfenol F kan framkalla förändringar i en gen som är viktig för neurologisk utveckling. Det har forskare vid Uppsala universitet och Karlstads universitet upptäckt. Mekanismen kan förklara varför exponering för ämnet under fosterstadiet kan kopplas till lägre IQ vid sju års ålder, ett samband samma forskargrupp tidigare sett. Studien är publicerad i Environment International.

Luleå tekniska universitet ger full gas mot vätgassamhället

18 maj, 2021 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitetet gör nu en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i nära samarbete med ledande basindustrier och energiproducenter. Fokus är vätgas i industriella processer och energisystem. Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels. – Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och Luleå tekniska universitetet är med och säkrar den […]

Svensk hundtandvård har kartlagts

18 maj, 2021 - SLU

Dålig tandhälsa, i form av bland annat tandsten och tandlossning, är vanligt bland svenska hundar och störst är problemen i vissa småvuxna raser. Och väldigt få hundägare borstar tänderna på hunden varje dag. Det visar Karolina Enlund i sin doktorsavhandling, som bygger på en stor enkätstudie riktad till såväl hundägare som personal på djurkliniker.

Gift i Sverige – men vad händer vid flytt till Baltikum eller Polen?

18 maj, 2021 - Uppsala universitet

Ett samkönat äktenskap ingått i ett EU-land kan ses som ogiltigt i ett annat. Argumentet är ofta att samkönade äktenskap står i alltför stor kontrast till den egna rättsordningen. I en ny avhandling i internationell privaträtt har Laima Vaige analyserat hur ett sådant sätt att tillämpa lagen står sig emot Europakonventionen och EU-rätten.

Pollenjakten drar igång och hela veckan tillägnas pollinatörer

17 maj, 2021 - Umeå universitet

Pollineringsveckan 15 – 23 maj handlar om att uppmärksamma och sprida kunskap om våra livsviktiga pollinatörer och deras roll i ekosystemet. Firandet av den nationella pollineringsveckan är ett initiativ av Pollinera Sverige och finansieras av bland annat Jordbruksverket. Pollen är också temat för Forskarhjälpen 2021 i samverkan med skolelever.

Unga kvinnor centrala för folkskolans etablering

17 maj, 2021 - Umeå universitet

Svenska folkskolans etablering under 1800-t senare del innebar att en ny arbetsmarknad växte fram där blivande lärare behövde rekryteras till det stadigt växande antalet skolor. Vilken klassbakgrund hade de kvinnor och män som blev lärare? Och hur påverkade yrkesvalet möjligheterna till en eventuell familjebildning bland de kvinnliga lärarna? Det är några av frågorna som ställs i en ny avhandling.

SLU söker erfarna hummerfiskare till medborgarforskning

17 maj, 2021 - SLU

Sverige behöver mer kunskap om hummerbeståndet på västkusten. Nu vänder sig SLU till allmänheten för att få svar på hur många och hur stora humrarna är i olika delar av utbredningsområdet. Under tre veckor i augusti 2021 kan utvalda privatpersoner få bedriva provfiske efter hummer samtidigt som SLU:s eget provfiske pågår. Projektet heter LOBSERVE.

Attityder till religion och politik analyserade via Facebook-kommentarer

17 maj, 2021 - Uppsala universitet

Genom att analysera Facebook-kommentarer under nyhetsartiklar från landets största nyhetsredaktioner har Linnea Jensdotter vid Uppsala universitet undersökt religionens roll i den offentliga debatten. Hon konstaterar bland annat att sammanhanget har stor påverkan på vad som lyfts som ”svenska värderingar”.

Livesänd pressträff: Luleå tekniska universitet och ledande basindustrier i nytt samarbete

17 maj, 2021 - Luleå tekniska universitet

Den 18 maj offentliggörs en ny forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitetet i nära samarbete med ledande svenska basindustrier och energiproducenter. Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels. Pressträffen livesänds på Youtube  – Vi genomför satsningen för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner i Sverige och för […]