Pressmeddelanden

Humaniora

Astronomi, kosmologi och astrofysik – vem kan svara på vad?

23 februari, 2024 - Stockholms universitet

Vad är mörk materia och hur uppstod universum? Hur formas galaxer och är vi ensamma i universum? Varför bildas svarta hål och hur beter sig supernovor, neutronstjärnor och svarta hål? Vid Stockholms universitet finns många forskare som kan svara på frågor om universum och vi listan här några av dem.

Pharmatheus Mats Karlsson får Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024

22 februari, 2024 - Uppsala universitet

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024 går till Mats Karlsson, som år 2001 blev världens första professor i farmakometri. De senaste tio åren har han jäms med forskningen varit med och grundat och utvecklat konsultföretaget Pharmetheus som framförallt arbetar med att designa och analysera kliniska prövningar. Målet är att försöka förbättra läkemedelsbehandling för patienter.

Fysisk form i tonåren kopplat till mindre åderförfettning i medelåldern

22 februari, 2024 - Linköpings universitet

Män som var i god fysisk form när de var unga hade lägre risk för åderförfettning nästan 40 år senare, enligt en studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i tidskriften British Journal of Sports Medicine, pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom. – […]

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

22 februari, 2024 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en metod för att producera bilder med positronemissionstomografi, PET, trots färre och mindre exakta data. Metoden gör det möjligt för att diagnosticera cancerpatienter snabbare, billigare och säkrare.

Forskarnas fällor med ko-urin hindrade malarians framfart

21 februari, 2024 - SLU

I en ny vetenskaplig artikel beskriver ett forskarteam från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hur deras myggfällor bidragit till att minska spridningen av malaria i byn Magge i södra Etiopien med 60 procent. Fällorna som testades i studien preparerades med en syntetisk doft av färskt ko-urin som attraherar olika sorters myggor som använder urinen som en slags energidry

Ny giftfri metod för framställning av grafenoxid av hög kvalitet

20 februari, 2024 - Umeå universitet

Forskare från Umeå har hittat ett nytt sätt att syntetisera grafenoxid med betydligt färre defekter jämfört med den vanligaste metoden. Tidigare kunde likvärdig grafenoxid endast framställas med en farlig metod som involverar extremt giftig rykande salpetersyra.

Vad får dricksvattnet i kranen kosta?

20 februari, 2024 - Malmö universitet

Dansken gör av med 100 liter dricksvatten per dygn, svensken 140 liter. Hur kan det komma sig? Det är en av frågeställningarna i ett nytt forskningsprojekt som syftar till att ta fram ett nytt prissättningssystem för vatten med avsikt att minska konsumtionen.

Omsorg som motkraft till mobbing i skolan

19 februari, 2024 - Umeå universitet

Vem som bryr sig och varför det är det som avgör om det uppfattas som äkta eller inte. Det visar en ny avhandling av Mimmi Norgren Hansson, vid Umeå universitet, som undersökt omsorg i vänskapsrelationer bland elever på mellanstadiet.