Pressmeddelanden

Humaniora

Syrgasbehovet hos covidpatienter kan vara lägre än man tidigare trott

21 januari, 2022 - Uppsala universitet

En ny studie som letts av forskare vid Uppsala universitet visar att syrgasbehovet hos varje enskild allvarligt sjuk covid-19-patient kan vara lägre än vad man trott. Studien gjordes i Sörmland under pandemins första våg 2020 och såväl resultaten som forskarnas metod kan vara till nytta för framtida vård och resursplanering.

Brutna fotleder i fokus för avhandling

20 januari, 2022 - Umeå universitet

Rutinmässigt användande av blodförtunnande medel i samband med operation av fraktur i fotleden leder till att färre drabbas av blodpropp efter kirurgin. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet där data från 15 000 fotledsfrakturer har studerats.

Få utnyttjar rätten att efterforska sin spermadonator

19 januari, 2022 - Umeå universitet

Bara en liten del av de som har möjlighet att få veta mer om sin spermadonator söker den informationen. Dessutom skiljer rutiner för tillgängliggörande av donatorinformation sig mellan kliniker i Sverige. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction.

Varför minskade produktiviteten i haven för 4,6 miljoner år sedan?

19 januari, 2022 - Uppsala universitet

Genom att borra djupt ner i sedimenten på havets botten kan forskare resa i tiden. I en ny studie, som letts från Uppsala universitet, presenteras nya ledtrådar till varför en period som ofta kallas ”the biogenic bloom” hastigt avslutades. Förändringar i jordens bana runt solen kan ha spelat en roll i den dramatiska förändringen

Berömt maltkorn uppstod från en enda ursprungsplanta

18 januari, 2022 - Linköpings universitet

Den 200 år gamla maltkornsorten ’Chevalier’, som länge var den världsledande sorten inom ölbryggning, sägs ha uppstått från en enstaka planta. I en ny studie har forskare vid Linköpings och Stockholms universitet undersökt om det stämmer. De har analyserat mer än 150 år gamla fröprover med molekylärgenetiska metoder. Resultaten ger en avslöjande inblick i äldre tiders växtförädling.

Tvärvetenskaplig forskning beviljas prestigefyllt bidrag från Vetenskapsrådet

18 januari, 2022 - Umeå universitet

Ett projekt om nanomediciska precisionsterapier för behandling av nedre luftvägsinfektioner beviljas 30 miljoner kronor till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av Vetenskapsrådet. Projektet leds från KI och från Umeå universitet deltar professor Fredrik Almqvist och hans forskargrupp.

Omikron dominerar nu nästan helt i avloppsvattnet

17 januari, 2022 - SLU

Analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar att halterna har ökat kraftigt på mycket kort tid. Dessutom hade varianten omikron konkurrerat ut delta redan i början av januari 2022 – i Umeå, Uppsala, Örebro och Kalmar. Det visar färska resultat från det miljöepidemiologiska centrumet SEEC.

Benbildning inspirerade till ”mikrorobotar” som kan bilda eget ben

17 januari, 2022 - Linköpings universitet

Inspirerade av hur ben i skelettet bildas har forskare utvecklat en kombination av material som kan anta olika former och hårdna av sig självt. Materialet är först mjukt och blir sedan hårt genom att ben bildas av samma mineraler som finns i skelettet.

Brist på kunskap om svenska polisförhör – nytt forskningsprojekt söker svaren

17 januari, 2022 - Södertörns högskola

Det saknas kunskap kring svenska polisförhör och hur det faktiskt går till när polisen ställer sina frågor. Hur formulerar de sina frågor och hur uttrycker de sig objektivt under förhören? Det är frågor som två Södertörnforskare söker svaren på i ett nytt projekt. Polisförhör ska genomföras på ett objektiv sätt. Frågorna ska vara öppna, inte […]

Risk för att vi överskattar digital teknik i vården

17 januari, 2022 - Linköpings universitet

En avhandling från Linköpings universitet visar att utvärderingar av digital teknik i vården kan förstärka digitala ojämlikheter.  Vissa grupper ur den äldre befolkningen deltar i mindre utsträckning i utvärderingar av teknik, vilket gör att utvärderingarna blir missvisande. Den digitala tekniken spelar en allt större roll i vårt samhälle. Inom hälso- och sjukvården exempelvis kan patienter […]