Pressmeddelanden

Humaniora

Tre års forskning leder till anslag för bokprojekt

21 november, 2023 - Jönköping University

Mellan 2020 och 2023 studerade Florencia Enghel, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University, argentinska kvinnors vardagliga kommunikationspraktiker för jämställdhet. Hon har nu tilldelats drygt 1,5 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för att skriva en bok om sina resultat.

Ny modell ska förutse flyktingmönster

21 november, 2023 - Malmö universitet

Fler källor och okonventionell data kan göra det säkrare att förutse och beräkna flyktingströmmar. Forskare vid Malmö universitet har varit med att ta fram en modell som kan tillämpas på såväl nationell som lokal nivå.

Saturnus äter upp sin D-ring – resulterar i en komplex övre atmosfär

21 november, 2023 - Institutet för rymdfysik

Saturnus äter upp sin D-ring – resulterar i en komplex övre atmosfär

Den 23 november presenterar Joshua Dreyer sin forskning om Saturnus vid Institutet för rymdfysik (IRF) och Uppsala universitet genom att försvara sin doktorsavhandling, som undersöker effekten av det material som faller in i Saturnus övre atmosfär från planetens innersta ring, den så kallade D-ringen.

Vad gör barnen och lärarna i förskolan?

20 november, 2023 - Jönköping University

Frida Åström, doktorand i handikappvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, undersöker i en ny avhandling variationer i hur förskoleverksamhet bedrivs och praktiseras, dels i ett internationellt, dels i ett svenskt perspektiv. Resultaten i avhandlingen tyder på att praktiker i förskolan varierar både mellan och inom länder.,

Äldreomsorgen behöver ökad kunskap om hbtq-personer

20 november, 2023 - Örebro universitet

Äldre hbtq-personer oroar sig för hur de ska bli bemötta inom vården och äldreomsorgen. De upplever också att kunskapen om hbtq-personer hos personalen är begränsad. Det visar en litteraturstudie som Örebroforskare har gjort i samarbete med kollegor från Japan.

Vad händer när gamla danser blir som nya?

15 november, 2023 - Umeå universitet

Hur viktig är historien för dagens utövare av polska och lindy hop? I en ny avhandling av Linnea Helmersson vid Umeå universitet undersöks hur utövare av de återupplivade danserna kommer överens om vad som är det viktiga för danserna idag.

Så påverkar skogsskötseln mängden bärris, och därmed fodertillgången för klövvilt

15 november, 2023 - SLU

Mängden blåbär, lingon och ljung har minskat kraftigt i svenska skogar, men det finns kunskapsluckor om orsakerna till detta. Nu finns en avhandling från SLU som visar hur skogens trädslagsblandning och täthet påverkar tillväxten hos dessa risväxter, liksom näringsvärdet för klövvilt. Resultaten har även kopplingar till diskussionen om betesskador i skog.

Nytt instrument för precisionsmedicin vid hjärt-kärlsjukdom

15 november, 2023 - Uppsala universitet

Ett instrument som gör det möjligt att samtidigt och mycket exakt mäta 21 biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom i ett enkelt blodprov, har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet. Målsättningen är att denna typ av verktyg ska leda till bättre prognoser av hjärt-kärlkomplikationer och mer individanpassad behandling för patienterna. Det blir också enklare att följa effekterna av behandlingen.

Storheten med Mumin är det lilla

15 november, 2023 - Malmö universitet

Tove Jansson var expert på att rymma det enorma i något synbart litet. Litteraturprofessor Björn Sundmark har riktat förstoringsglaset mot Mumins miniatyrvärld och upptäckt muminalismen.