Pressmeddelanden

Humaniora

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner på forskning inom smarta interaktiva miljöer – så kallade intelligenta verkligheter

18 maj, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner under sex år på forskning i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Målet med forskningen är att ta fram koncept på smarta, interaktiva digitala miljöer med människan i centrum. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med företag för att svara mot de industriutmaningar som finns idag och som vi ser ligger framför oss.

Flying Seeds – japansk landart i Botaniska trädgården

17 maj, 2022 - Uppsala universitet

Sex individuella landartverk och ett gemensamt uppförs just nu i Botaniska trädgården i Uppsala. Det är en grupp inbjudna japanska konstnärer som inspirerats av trädgården och även av forskaren Carl Peter Thunbergs resor till Japan under slutet av 1700-talet. Under en dryg veckas tid skapas den platsbyggda konsten till årets sommarutställning Flying Seeds i området runt Linneanum.

Dinosaurietunga lantbruksmaskiner äventyrar livsmedelsförsörjningen

17 maj, 2022 - SLU

Jordbrukets maskiner börjar bli så tunga att de på sikt hotar livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men under matjorden blir jorden så packad att dess långsiktiga produktionsförmåga är hotad. Det visar en ny global studie, som även drar paralleller till sauropoderna, de tyngsta djur som någonsin har vandrat på jorden.

Nya verktyg för att studera hur miljö och klimat skildras i kulturen

17 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Forskningsområdet ekokritik studerar hur människan i till exempel text, film och konst samspelar med det icke-mänskliga, som djur, växter och hav. Nu kommer boken Ekokritiska metoder, en introduktion till området skriven av forskare från olika håll. Ekokritik uppstod inom litteraturvetenskapen, men är numera ett tvärvetenskapligt och mångfacetterat forskningsfält som studerar många fler kulturella fenomen än bara […]

Varför låter vissa som infödda talare och andra inte?

17 maj, 2022 - Stockholms universitet

Språkbegåvning, en introvert personlighet och vistelsetiden i landet. Det är tre faktorer som spelar störst roll för hur inföddlikt svenskar i Frankrike talar. Fynden är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Second Language Research.

Nytt ljus över organiska solceller

17 maj, 2022 - Linköpings universitet

För att ställa om till en fossilfri energiförsörjning krävs bland annat effektiva och miljövänliga solceller. Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt hur energin flödar i organiska solceller, något som hittills varit okänt. Resultaten kan bidra till mer effektiva solceller och är publicerade i Nature Communications.

Dags att granska hur medelklassen skildras i svensk litteratur

16 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Svensk arbetarlitteratur i all ära, men varför pratar vi inte mer om hur andra klasser framställs i romaner? Det undrar Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, som har skrivit en bok om bland annat hur medelklassens dåliga samvete skildras i svensk samtidsprosa. Det var när Åsa Arping började skriva om svensk arbetarlitteratur som […]

Skrivundervisningens dilemman och möjligheter

16 maj, 2022 - Umeå universitet

I återkommande debatter diskuteras om och hur elever i grundskolan får en skrivundervisning som förbereder dem för vidare studier. I en ny avhandling vid Umeå universitet har Erika Sturk undersökt skrivande och skrivundervisning i grundskolan.

Fascinerande växters dag firas på Curiosum

16 maj, 2022 - Umeå universitet

Hur ser pollen ut som orsakar allergier? Vilka växter åt människor för tusen år sedan? Kan växter vara intressanta inom rymdforskningen? Lördag den 21 maj är en dag fylld nya kunskaper och olika aktiviteter kring växter och växtforskning på Curiosum vid Umeå universitet. Arrangör är Umeå Plant Science Centre.

Forskningsföreläsningar och Povel Ramel inleder akademisk högtid

16 maj, 2022 - Linköpings universitet

Vårens akademiska högtid vid Linköpings universitet inleds med att sju hedersdoktorer föreläser om sin forskning. Fredagen den 20 maj blir det festkonsert med musik av Povel Ramel och Hugo Alfvén och lördagen den 21 maj äras nya professorer och doktorer vid en ceremoni med åtföljande bankett i Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping.