Pressmeddelanden

Humaniora

Ljuset synligt från avlägsen stjärna som slukats av supermassivt svart hål

30 november, 2022 - Stockholms universitet

För över 8 miljarder år sedan slets en stjärna sönder då den kom för nära ett supermassivt svart hål. Jetstrålar av gas riktade mot jorden gjorde nyligen stjärnans öde synligt för ett teleskop som letar nya ljuskällor på stjärnhimlen. Två forskarlag med forskare vid Stockholms universitet publicerar nu oberoende observationer av det ovanliga fenomenet i tidskrifterna Nature och Nature Astronomy.

Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

30 november, 2022 - SLU

Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, men det är viktigt att de sätts in där de gör störst nytta. Sara Sandström från SLU har i sitt doktorsarbete vidareutvecklat en metod att ta fram erosionskartor som visar var riskerna är störst, och när under året.

Ämne i blodet ökar före diagnos av cancer i bukspottskörteln

30 november, 2022 - Umeå universitet

Hos vissa personer med cancer i bukspottskörteln går det att se att nivåerna av ett särskilt ämne i blodet började stiga långsamt redan två år före cancerdiagnosen. Det visar en studie vid Umeå universitet. Det ökar möjligheten för framtida forskning att hitta sätt att tidigare upptäcka den fruktade cancerformen.

Daniel Lindmark får Várdduos vetenskapliga pris 2022

30 november, 2022 - Umeå universitet

Professor Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, tilldelas Várdduos vetenskapliga pris 2022. Priset delas årligen ut till någon som bidragit med betydande insatser inom forskning med samisk tematik.

Forskarna framställer el ur trä

28 november, 2022 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många miljoner människor världen över har forskare vid KTH lyckats utvinna elektricitet genom att låta vatten passera genom förädlat trä. Arbetet har precis publicerats i den vetenskapliga tidskriften Advanced Functional Materials.

Mediebilden av Gamla och Nya testamentet

28 november, 2022 - Uppsala universitet

Gamla testamentet beskrivs som mörkt och dåligt, medan Nya testamentet framställs som ljust och glatt. Det är mycket förenklat hur den kristna bibelns båda testamenten framstår i tre mycket uppmärksammade mediedebatter under åren 1987-2017. En analys av dessa presenteras nu i en ny avhandling i bibelvetenskap från Uppsala universitet.

Dialog avgörande vid flytt till aktivitetsbaserat kontor

28 november, 2022 - Högskolan i Gävle

– Vi har nu ett vetenskapligt stöd för hur man kan underlätta denna stora omställning, i stället för att göra saker på känn, säger Eva Bergsten, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle

Dna-sekvens hjälper förståelse för uppkomsten av käkar

25 november, 2022 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt och karakteriserat en dna-sekvens som finns hos ryggradsdjur med käkar, till exempel hajar och människor, men som saknas hos käklösa ryggradsdjur, till exempel nejonögon. Det här dna:t är viktigt för utformningen av käkledsytorna redan under embryoutvecklingen.

Svensk gotik och skräck speglar vår klimatångest

25 november, 2022 - Göteborgs universitet

Just nu finns ett stort internationellt intresse för svensk gotik. Yvonne Leffler, professor i litteratur vid Göteborgs universitet, är aktuell med en monografi i ämnet. Genom att fokusera på betydelsen av landskap och genus i svenska skräckberättelser ser hon tydliga speglingar av den oro och ångest som finns i vårt samhälle. I boken Swedish Gothic: […]