Pressmeddelanden

Humaniora

Ryska invasionens konsekvenser för forskning och kunskapsskapande ämnet för CBBES Annual Conference 2022

24 november, 2022 - Södertörns högskola

Rysslands krig i Ukraina har på ett mycket tragiskt sätt påverkat människors liv. Men invasionen har också fått långgående konsekvenser för forskningen och i förlängningen den expertis som utgör en viktig pusselbit för del den östeuropeiska regionen och hela Europas framtid dels Ukrainas återuppbyggnad. Under de senaste 30 åren har Östeuropa som forskningsområde definierat som […]

Spårsändare på tusentals bin har gett Skövdeforskarna många svar

24 november, 2022 - Högskolan i Skövde

Under mer än tre år har forskarna Niclas Norrström och Sonja Leidenberger vid Högskolan i Skövde haft stort fokus på honungsbin. På tre bigårdar har de försett 4000 bin med sändare och fått mer kunskap om allt från flygtider, honungsproduktion till insekternas livslängd. Nu har de sammanställt resultaten. Projektet har finansierats med 2,5 miljoner kronor från EU.

Flugsnapparnas släktträd kartlagt

23 november, 2022 - Uppsala universitet

Den svenska rödhaken har sina närmaste släktingar i tropiska Afrika och är inte alls nära släkt med den japanska näktergalen, trots att de utseendemässigt är mycket lika. Det visar en ny kartläggning av fågelfamiljen flugsnappare, som rödhaken tillhör. Kartläggningen täcker 92 procent av världens över 300 arter flugsnappare, berättar Per Alström.

Stora delar av Europa värms upp dubbelt så fort som jorden i snitt

22 november, 2022 - Stockholms universitet

Uppvärmningen i Europa under sommarhalvåret går betydligt snabbare än temperaturökningen för jorden som helhet. Som en konsekvens av mänskliga utsläpp av växthusgaser har klimatet också blivit torrare, framför allt i södra Europa. En utveckling som leder till värre värmeböljor och ökad risk för bränder. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften Journal of Geophysical Research – Atmospheres.

Stark koppling mellan tandlossning och inflammatorisk tarmsjukdom

22 november, 2022 - Malmö universitet

Inflammatorisk tarmsjukdom är kopplat till ökad risk för parodontit, det vill säga tandlossningssjukdom. Det visar nya publikationer från ett europeiskt forskningsprojekt som utforskat sambandet mellan de två sjukdomarna.

Ny forskning avslöjar rymdskrot, osynliga meteorer och jordnära asteroider

22 november, 2022 - Institutet för rymdfysik

I en ny avhandling från Institutet för rymdfysik och Umeå universitet presenteras unika metoder för analys av radardata och simuleringar av meteoroider i solsystemet. Metoderna har tillämpats för att bekräfta existensen av sällsynta meteorer på hög höjd samt för att mäta rymdskrot från satelliten Kosmos-1408.

Den 25 november försvarar Daniel Kastinen doktorsavhandlingen.

Använder bioteknik för infångning av koldioxid

22 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som utvecklas för att minska industrins koldioxidutsläpp. Luleå tekniska universitet medverkar bland annat i ett stort EU-projekt inom koldioxidinfångning och användning (CCU), där universitetets forskare tillsammans med bioraffinaderiet SunPine fångar in fabrikens koldioxid med hjälp av bioteknik. Därefter levereras den till aktörer

Tunga lungor inte säker metod slå fast förgiftning

21 november, 2022 - Umeå universitet

Att en avliden person vid obduktion har tunga lungor är ingen tillförlitlig metod för att ge ledning huruvida personen har dött av förgiftning, så som det tidigare har ansetts. Det visar en ny avhandling i rättsmedicin vid Umeå universitet.

Ny antologi lyfter viktig forskning om samer i söder

21 november, 2022 - Umeå universitet

Gudrun Norstedt, forskare på Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, bidrar med ett kapitel i den nya antologin Samer i söder. Antologin vill lyfta fram de samer som äldre tid stadigvarande uppehöll sig i mellersta Skandinavien, då dessa sydliga samers historia har förblivit relativt okänd. Gudruns kapitel skildrar skogsrenskötselns speciella situation.

Så förändrar trollfabrikernas lögner verkligheten – den politiska lögnen i rysk propaganda

21 november, 2022 - Södertörns högskola

Hur ska man förstå de ryska trollfabrikernas politiska lögner och systematiska arbete med desinformationsspridning? Den frågan ska Anna-Karin Selberg fördjupa sig i genom att använda Hannah Arendts teori om den moderna politiska lögnen under ett kommande forskningsprojekt, finansierat av Östersjöstiftelsen. − Det sägs ofta att vi lever i en tid av post-sanning, alltså att sanning […]