Pressmeddelanden

Humaniora

Ny avhandling i arkeologi beskriver utvecklingen på Ajvide

16 maj, 2022 - Uppsala universitet

I en ny avhandling behandlar arkeologen och osteologen Alexander Sjöstrand vid Uppsala universitet utvecklingen av boplatsen och gravfältet Ajvide på Gotlands sydvästra kust. Avhandlingen beskriver hur Ajvide genomgick en stor förändring från jaktstation till gravplats, vilket pekar på att gropkeramiska lokaler kan vara långt mer komplexa än de ofta ger sken av.

Propp i lungan kräver bättre uppföljning

13 maj, 2022 - Umeå universitet

Fortfarande efter fyra år har personer som drabbats av blodpropp i ett kärl i lungan ökad risk att dö i förtid. Varannan har dessutom problem med andfåddhet två år efter proppen. I gengäld är det få som drabbas av en fruktad kronisk följdsjukdom i lungan. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet som understryker vikten av uppföljning inom vården efter diagnos om propp i lungan.

Stort EU-projekt om riskbedömning av kemikalier startar

13 maj, 2022 - Umeå universitet

PARC är ett nytt gigantiskt forskningsprojekt finansierat av EU, med över 200 partners och med fokus på utveckling av nästa generations verktyg för riskbedömning av kemikalier. Forskare från Umeå universitet medverkar i projektet tillsammans med akademiska partners och myndigheter från 28 länder och ett flertal EU-myndigheter. Just nu startar projektet upp i Paris.

Över 100 000 nedladdningar av ny bok om industripolitik

12 maj, 2022 - Jönköping University

Forskningsantologin ”Questioning the Entrepreneurial State”, med Christian Sandström, biträdande professor på Jönköping University, som en av två redaktörer, har på två veckor laddats ner hela 106 000 gånger. I antologin varnar flera ledande ekonomer för den statliga industri- och innovationspolitiken – som de hävdar saknar vetenskapligt stöd och kostar miljarder skattekronor.

Sällsynta genetiska varianter inte huvudsakliga orsaken till folksjukdomar

12 maj, 2022 - Uppsala universitet

Även om vissa sällsynta varianter kan öka sjukdomsrisken markant för ett fåtal individer, beror den största delen av det genetiska bidraget till folksjukdomar på en kombination av många vanliga genetiska varianter med små effekter. Det visar forskare från Uppsala universitet och SciLifeLab i en ny omfattande studie som publiceras i tidskriften Nature Communications.

Omöjliga material skapas under extremtryck

12 maj, 2022 - Linköpings universitet

Forskare vid bland annat Linköpings universitet har skapat ett nytt material som borde vara omöjligt. Syntesen är dock möjlig tack vare en ny metod som skapar ett tryck cirka tre gånger högre än i jordens kärna. Resultaten är publicerade i Nature.

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2021

12 maj, 2022 - Luleå tekniska universitet

Sina Sharif Mansouri, vid Institutionen för system- och rymdteknik, har av Vattenfall tilldelats 2021 års pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. − Jag är oerhört hedrad över att få ta emot Vattenfalls pris. Jag är uppriktigt tacksam för det erkännande jag har fått för mitt hårda arbete och för de människor som hjälpte […]

”Pensionärernas ekonomi har aldrig varit bättre”

11 maj, 2022 - Jönköping University

Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköpings University är medförfattare till en underlagsrapport åt Finanspolitiska rådet om pensionärernas inkomster i Sverige 1991-2019. En av slutsatserna som dras i rapporten är pensionärerna ekonomi har aldrig varit bättre.

Miljö-DNA kan användas för att räkna gäddorna i sjön

11 maj, 2022 - SLU

Det går att uppskatta hur mycket fisk det finns under ytan genom ett vattenprov. Det visar en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental DNA, och där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet sett ett tydligt samband mellan koncentrationen gädd-DNA i vattnet och mängden gädda.