Pressmeddelanden

Humaniora

Så blir svenska bin exponerade för växtskyddsmedel

11 januari, 2023 - SLU

Växtskyddsmedel används för att få säkrare och bättre skördar. Honungsbin och andra pollinerare utsätts för rester av dessa ämnen när de samlar pollen och nektar i landskapet. Just pollen innehåller många ämnen och höga halter i jämförelse med nektar och luft, och fortlöpande analys av rester i pollen kan därför vara ett sätt att övervaka risken med med växtskyddsmedel för blombesökande insekter.

Med rätt läxa blir skolarbetet mer rättvist

11 januari, 2023 - Malmö universitet

För att en läxa ska vara effektiv behöver läraren ha planerat stegen före, under och efter läxan. Alla elever har inte vårdnadshavare som är lämpade som hemmalärare.

Myndigheter tappar kontroll över känslig data

11 januari, 2023 - Högskolan i Skövde

I en ny studie från Högskolan i Skövde har forskare gjort en fallstudie på hur en stor, svensk myndighet gjort när den tagit den globala molnlösningen Microsoft 365 i bruk. Resultaten visar stora brister i efterlevnad av gällande rätt. En av slutsatserna är att stora mängder känslig data kan behandlas under villkor som den svenska säkerhetspolisen identifierat som problematiska.

Begravning i våtmark pågick under årtusenden

10 januari, 2023 - Göteborgs universitet

Att lämna människor i myrar och våtmark är en tradition som pågått i årtusenden i hela Europa – och många har mött en våldsam död. I en ny arkeologisk studie av kvarlevor ingår över 40 individer från Sverige, där Bockstensmannen och Hallonflickan är mest kända. Runt om i Europa har människor hittats i myrar och […]

DNA från arkeologiska lämningar visar stor invandring till Skandinavien under vikingatiden

5 januari, 2023 - Stockholms universitet

Genom att analysera gener från 297 individer funna i arkeologiska lämningar i Skandinavien tillsammans med data om gener från 16 638 i dag levande skandinaver har forskare lyckats påvisa intressanta samband mellan geografi, härkomst och genetiskt utbyte i Skandinavien från romartiden och framåt. Studien visar bland annat att den genetiska variationen ökade under vikingatiden, vilket tyder på att i

Metanutsläpp motverkar koldioxidupptag i Östersjöns blåstångskogar

4 januari, 2023 - Stockholms universitet

Blåstångskogarna i Östersjön avger betydande mängder metan, vilket till viss del kan motverka algernas upptag av koldioxid från atmosfären. Detta framgår av en ny studie från Askölaboratoriet, där forskarna mätt flödet av växthusgaser mellan ytvatten och atmosfären under lång tid.

Ny cellkomponent med betydelse för luktsinnet upptäckt

4 januari, 2023 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har upptäckt en tidigare okänd cellkomponent, en organell, inne i nervceller som vi uppfattar lukt med. Upptäckten kan få betydelse för den fortsatta forskningen om nedsatt luktsinne, vilket är ett vanligt symtom vid covid-19.

Uthålliga bakterier försvårar antibakteriell behandling

4 januari, 2023 - Uppsala universitet

Bakteriell uthållighet är ett nytt fenomen som kan förklara hur bakterier anpassar sig för att överleva antibiotikabehandlingar. En grupp forskare vid Uppsala universitet har studerat hur enskilda bakterier reagerar när de utsätts för olika antibakteriella preparat. Resultatet understryker vikten av att inte slarva med antibiotikakuren.

Generös föräldraledighet ger skydd mot mental ohälsa

4 januari, 2023 - Stockholms universitet

Att vara föräldraledig tiden efter barnets födelse skyddar mot försämrad mental hälsa. Hos mammor sitter effekten i även längre fram i livet, medan den positiva effekten hos pappor är mer kortvarig. Det konstaterar forskare i en systematisk översiktsartikel som publiceras i The Lancet Public Health.

Bättre brottsutredningar med forensiska metoder

29 december, 2022 - Bättre brottsutredningar med forensiska metoder

Inom kort startar en ny utbildning vid BTH som är specialdesignad för poliser. I den kommer säkerhetsforskare att lära ut hur brottsbekämpande myndigheter kan få fram bättre underlag i brottsutredningar med hjälp av avancerade forensiska metoder.