Pressmeddelanden

Humaniora

Konst, klimat, politik – när verket spränger ramen

10 juni, 2022 - Institutet för Framtidsstudier

Seminarium om punkten där konsten möter klimatkris och politik. Dör konst i moral och samhällsengagemang? Med konstnären Britta Marakatt Labba, Liljevalchs konsthalls chef Mårten Castenfors, en av skaparna av konstverket Tipping point Lars Bergström samt den politiska veteranen Gudrun Schyman.

Samordning krävs för att lösa klimatutmaningarna inom fastighetssektorn

10 juni, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

Fastighetssektorn står för en stor del av samhällets utsläpp av växthusgaser, både via byggmaterial och byggande men även vid drift och återvinning. För att klara den stora klimatutmaningen krävs samordning med andra sektorer visar en ny rapport som gjorts av forskare vid Blekinge Tekniska Högskola.

Burmanföreläsningarna i filosofi 2022

8 juni, 2022 - Umeå universitet

Burmanföreläsningarna i filosofi har årligen getts av internationellt ledande filosofer sedan 1996. Föreläsningarna arrangeras av Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Årets gästföreläsare är Elisabeth Camp, professor vid Rutgers University, USA.

Så kan idrottslärare bli bättre på att hantera övervikt hos elever

8 juni, 2022 - Örebro universitet

Trots goda intentioner från idrottslärare kan det bli fel när överviktiga barn ska inkluderas i undervisningen. Det visar en studie från Örebro universitet som nyligen har fått pris för bästa artikel 2021 i den vetenskapliga tidskriften Journal of Teaching in Physical Education.

Stor fördel med en global klimatpolitik för jordbruket

8 juni, 2022 - SLU

Jordbruket är en stor källa till växthusgasutsläpp och ett politiskt styrmedel som kan minska utsläppen är en klimatskatt på livsmedel. En ny studie visar att en global beskattning av växthusgasutsläpp från jordbruket, redan vid en låg skatt, ger en betydligt större utsläppsminskning än en ambitiös EU-politik med en hög skatt.

Ny bok om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken

7 juni, 2022 - Umeå universitet

”Som en påminnelse om tidens gång: Om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken” är titeln på en ny bok med Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier och Christer Nordlund, Institutionen för idé- och samhällsstudier, som redaktörer.

Sakernas internet – mycket mer än sensorer och smarta bilar

7 juni, 2022 - Umeå universitet

Sakernas internet eller Internet of Things (IoT), blir en allt vanligare del av våra liv. Från enkla saker som att robotdammsugaren håller koll på att katten kommit hem till att vara viktiga delar i stora industriella processer. Inom näringslivet kan IoT påverka såväl arbetssätt och organisation som strukturer och kultur, något som Viktor Mähler visar på i sin avhandling.

Civilsamhället avgörande för lyckad integration

7 juni, 2022 - Malmö universitet

Sverige har de bästa förutsättningarna för att ta emot flyktingar och viktiga bestämmelser är på plats. Men för en lyckad integration spelar mötesplatser mellan människor och civilsamhällets insatser en avgörande roll. Det konstaterar den svenska slutrapporten om integrationspolitik för flyktingar i Europa.