Pressmeddelanden

Humaniora

Ny bok om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken

7 juni, 2022 - Umeå universitet

”Som en påminnelse om tidens gång: Om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken” är titeln på en ny bok med Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier och Christer Nordlund, Institutionen för idé- och samhällsstudier, som redaktörer.

Sakernas internet – mycket mer än sensorer och smarta bilar

7 juni, 2022 - Umeå universitet

Sakernas internet eller Internet of Things (IoT), blir en allt vanligare del av våra liv. Från enkla saker som att robotdammsugaren håller koll på att katten kommit hem till att vara viktiga delar i stora industriella processer. Inom näringslivet kan IoT påverka såväl arbetssätt och organisation som strukturer och kultur, något som Viktor Mähler visar på i sin avhandling.

Civilsamhället avgörande för lyckad integration

7 juni, 2022 - Malmö universitet

Sverige har de bästa förutsättningarna för att ta emot flyktingar och viktiga bestämmelser är på plats. Men för en lyckad integration spelar mötesplatser mellan människor och civilsamhällets insatser en avgörande roll. Det konstaterar den svenska slutrapporten om integrationspolitik för flyktingar i Europa.

Ny avhandling om moderering och faktagranskning i ett digitalt nyhetslandskap

7 juni, 2022 - Uppsala universitet

Via snabba digitala kanaler kan elaka inlägg i nyhetsartiklars kommentarsfält och falska påståenden få stor spridning. I en ny avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap har Amalia Juneström undersökt hur moderering av kommentarer och granskning av påståenden påverkat journalisters arbetssätt och metoder.

Nytt hopp för patienter med hög risk för neuroblastom

7 juni, 2022 - Högskolan i Skövde

Neuroblastom är en cancerform som främst drabbar spädbarn och småbarn. Lågriskvarianter har en hög överlevnadsgrad, men högriskvarianten har en dödlighet på över 50 procent. Simon Keane, doktorand i biomedicin vid Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet, har identifierat en viktig tumörsuppressorgen som kan bidra till att förhindra bildandet och spridningen av högriskneuroblastom.

Vågor i rymden påverkar nyckelprocess som skapar solstormar

7 juni, 2022 - Institutet för rymdfysik

I den doktorsavhandling som Konrad Steinvall, Institutet för rymdfysik, IRF, och Uppsala universitet, lägger fram den 8 juni presenteras nya resultat om hur vågor av elektriskt laddad gas, rymdplasma, växelverkar med själva plasmat i samband med en explosiv process kallad magnetisk omkoppling. Processen ligger bakom såväl solstormar som norrsken.

”Försommarkollen” ska visa om nationaldagens blomprakt har förändrats av klimatet

3 juni, 2022 - SLU

På världsmiljödagen och nationaldagen kan folk runt om i landet rapportera in hur långt blomningen har framskridit hos några vanliga växter. Kampanjen är, likt den tidigare ”Vårkollen”, till för att visa hur årets väder har påverkat några av våra vanligaste blommor och om det skiljer sig från när blomningen skedde förr i tiden, på grund av klimatförändringar. Men nu handlar det om försommarblommor

Skogspolitikens miljömål har gett avtryck i skogen, men det finns fortfarande många hotade arter

2 juni, 2022 - SLU

För tre decennier sedan införde Sverige en skogspolitik med större fokus på biologisk mångfald. En ny studie visar att tillgången på livsmiljöer som är viktiga för många arter har ökat sedan dess. Det gäller död ved, stora levande träd och lövträd. En negativ trend är att undervegetationen har minskat i alla skogar. Antalet rödlistade arter i skog har inte förändrats under perioden.

Nyupptäckt coronavirus vanligt hos skogssorkar

2 juni, 2022 - Uppsala universitet

Ett nytt coronavirus har identifierats av forskare vid Zoonosis Science Center, ZSC, vid Uppsala universitet. Deras studie, som är gjord på drygt 260 skogssorkar fångade runt Grimsö i Örebro län, visar att viruset är väl etablerat hos svenska skogssorkar. Resultatet publiceras i tidskriften Viruses.

Extremt tuff bakteries motståndskraft under luppen

2 juni, 2022 - Umeå universitet

I en ny studie avslöjar forskare vid universiteten i Umeå och Cagliari den tredimensionella strukturen av ett av de stora proteinkomplexen i cellhöljet av den strålningsresistenta bakterien Deinococcus radiodurans. Resultaten publiceras i tidskriften Journal of Biological Chemistry.