Pressmeddelanden

Humaniora

Torka i Maputo drabbar ojämlikt

28 december, 2022 - Uppsala universitet

Om torkan i Maputo fortsätter att öka, kommer vattenransoneringen stramas åt och ojämlikheterna i samhället att växa sig starkare. Fattiga hushåll kommer att påverkas mest och risken för vattenburna sjukdomar kommer att bli mycket större. Det är effekterna i ett framtidsscenario för Maputo, som tagits fram av forskare vid Uppsala universitet och Manchester University.

Sveriges EU-ordförandeskap 2023 – vem kan svara på vad?

27 december, 2022 - Stockholms universitet

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Vad innebär det och vilka frågor kan bli aktuella att hantera och driva under de sex månader som Sverige ska planera och leda arbetet i ministerrådet? Här finns en lista på forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor med koppling till Europa och Sveriges EU-ordförandeskap.

Våra tarmar reglerar hur sött julmusten smakar

22 december, 2022 - Umeå universitet

Vad vi äter definierar mycket av våra liv och traditioner men faktiskt också vår smak. Mängden socker i kosten påverkar hur vi uppfattar sötman i till exempel julmust eller knäck, visar ny forskning från Umeå universitet.

Experter om ungas sex: Flickor skulle ta ansvar för både sig själva – och pojkarna

22 december, 2022 - Örebro universitet

Flickorna skulle ta ansvar för både sin och pojkarnas sexualitet och sexuella hälsa. Det var däremot ingen idé att begära av pojkarna att ta ansvar, inte ens för sina egna handlingar. Det visar Anna-Karin Larsson, forskare i historia, i en studie av diskussioner om sexuell hälsa i medicinska tidskrifter mellan åren 1970 och 1999. Den […]

Avloppsvattnet visar att coronavirus sprids snabbt i hela landet

22 december, 2022 - SLU

Sedan månadsskiftet november–december ses en kraftig ökning av det virus som orsakar COVID-19 i svenskt avloppsvatten, från norr till söder. På vissa platser har halterna fortsatt att öka även under vecka 50, och den variant som har ökat mest de senaste veckorna är en undervariant av omikron kallad BQ.1. Det visar analyser från SLU, som numera täcker 13 kommuner och även inbegriper influensavirus.

Anna Jungstrand blir Sveriges första professor i sakprosa

21 december, 2022 - Linnéuniversitetet

Högupplöst pressbild för nedladdning >> Fotograf: Jonathan Knape Under onsdagen fattade Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson beslutet att det blir Anna Jungstrand som tillträder Natur & Kulturs professur i sakprosa. Med sin breda erfarenhet som bland annat lektor och forskare i litteraturvetenskap möter hon de efterfrågade kriterierna. Jungstrand blir därmed Sveriges första professor i sakprosa. Tack […]

Så tar fett över lymfkörtlarna när vi åldras

21 december, 2022 - Uppsala universitet

En ny studie från forskare vid Uppsala universitet presenterar nya resultat om varför människans lymfkörtlar förlorar sin funktion med åldrande och vad detta får för konsekvenser för hur vårt immunförsvar fungerar. Artikeln publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Pathology.

Bok belyser samarbetet mellan Montessori och Mussolini

21 december, 2022 - Göteborgs universitet

Hur kunde pacifisten och pedagogen Maria Montessori samarbeta med en fascistregim? Boken The Montessori Movement in Interwar Europe, New Perspectives, fokuserar på Montessori som rörelseledare i mellankrigstidens Europa. Den belyser vilken roll Montessorirörelsens kulturkritik spelade för den problematiska alliansen med Benito Mussolini. I boken The Montessori Movement in Interwar Europe, New Perspectives (Palgrave Macmillan, 2022) […]

Erfarenhet och systematiskt tillvägagångssätt viktigt vid bedömningen av ospecifika symtom i prehospital akutsjukvård

20 december, 2022 - Röda Korsets Högskola

Specialistsjuksköterskor inom prehospital akutsjukvård (ambulanssjuksköterskor) möter dagligen patienter med ospecifika symtom. Dessa patienter är ofta äldre och en av tre har ett allvarligt tillstånd som kan vara svår att identifiera. En intervjustudie med ambulanssjuksköterskor visar att fördjupad systematisk bedömning och erfarenhet upplevs minska lidande och öka patientsäkerheten i vårdmötet.