Pressmeddelanden

Humaniora

Högskolelärare till studenterna: ”Tänk som vi!”

2 november, 2004 - Stockholms universitet

Högskolelärare försöker få studenterna att inte bara skriva utan också tänka på ett nytt sätt. Men studenter kan ha svårt att komma in i det nya tänkesättet, särskilt om de inte får träna det tillräckligt tillsammans med lärarna och varandra. Det visar den första svenska doktorsavhandlingen om studenters skrivande på högskolenivå.

Kristen etik som grund för det moderna Kina?

29 oktober, 2004 - Stockholms universitet

Efter Mao Zedongs död uppstod ett andligt och ideologiskt vakuum i Kina och man talar ofta om en troskris i vid bemärkelse. Krisen omfattar såväl tron på partiet och kommunismen som ledande i samhället som religiös tro i olika former.

Vad säger utlandsturismen om oss själva?

28 oktober, 2004 - Göteborgs universitet

När vi åker på semester tittar vi på omgivningen med en speciell nyfikenhet. Vi ser förväntansfullt på allt och alla vi möter. Vilka bilder av lokalbefolkningen använder sig den svenska turistindustrin av för att locka kunder till utlandet? På vilka platser är lokalbefolkningen ett försäljningsargument? Och vad säger det om de förväntade kundernas självbild, det vill säga om svenskarnas syn på sin svenskhet? De här frågorna undersöker Klas Grinell i sin avhandling om den svenska utlandsturismens marknadsföring av utlandet under 1900-talet.

En djupdykning i halländsk folkmusik

28 oktober, 2004 - Göteborgs universitet

1931 bildades Hallands spelmansförbund och redan från starten har syftet med förbundets verksamhet varit att på olika sätt främja den halländska folkmusiken. Genom låthäften, konserter, skivutgivning etc. har förbundet lyft fram den halländska folkmusiken både för de egna medlemmarna och för en utomstående publik. Karin Eriksson, själv musikvetare och folkmusiker, belyser i sin avhandling den stora betydelse som spelmansrörelsen haft för vad som spelas idag och ger en inblick i halländsk folkmusik som hittills inte varit särskilt känd.

Rösträttskampen – en kamp om politikens genusgränser

22 oktober, 2004 - Stockholms universitet

Trots att rösträtt för kvinnor är en grundläggande förutsättning för demokrati och medborgarskap har kvinnorösträttsfrågan och kvinnokampen osynliggjorts i den nationella historieskrivningen.

Förväntningar styr arkeologernas tolkningar

15 oktober, 2004 - Göteborgs universitet

I arkeologisk og kulturhistorisk sammenheng omtales gravhauger og gravfelt på en måte som signaliserer at arkeologene vet hva disse kulturminnene representerer. Gjør de virkelig det? Er de alle gravhauger eller ble det bygd hauger også i andre situasjoner?

Språkideologier leder till att vissa elever gynnas

13 oktober, 2004 - Stockholms universitet

Språk och utbildning är intimt relaterade till varandra och nationell språkpolitik kan leda till att elever gynnas eller missgynnas beroende på sin språkbakgrund.

Ungdomar + dialekt = sant?

8 oktober, 2004 - Göteborgs universitet

Vad händer med dialekterna i dag, håller de verkligen på att försvinna? Anna Gunnarsdotter Grönberg har undersökt språket bland gymnasieelever i Alingsås och konstaterar att dialekterna i denna trakt inte alls håller på att dö ut. Det är snarare så att de förändras. Flera äldre böjningsformer och ord har försvunnit, men när det gäller uttal och satsmelodi finns det många dialektdrag som i hög grad används än i dag. Det kommer också in nya uttal i dialekterna, som gör att de lever vidare i en ny form.

Var kommer prepositionerna ifrån?

8 oktober, 2004 - Göteborgs universitet

Nya prepositioner utvecklas ur ord som tillhör olika ordklasser. Temat för Elisabeth Romares avhandling är rumsliga prepositioner och hur de uppstod i forn- och medellågtyskan. Sedan de äldsta germanska källorna har allt fler och allt mer specificerade rumsliga prepositioner utvecklats.