Pressmeddelanden

Humaniora

Kommunalpolitiken – det ideala folkstyret ?

19 november, 2003 - Lunds universitet

Hur drivs politiska frågor? Hur vinner man partimedlemmarnas, väljarnas och motståndarnas förtroende? I en avhandling från Lunds universitet skildrar etnologen Jan Fredriksson det kommunalpolitiska hantverket.

Alternativa undervisningssätt hjälper döva barn att förstå matematiska begrepp, visar avhandling

19 november, 2003 - Malmö universitet

– I min undersökning har jag presenterat matematiska problem för eleverna på teckenspråk istället för att utgå från matteboken. Jag vill visa på teckenspråkets möjligheter för döva barns lärande i matematik.
Det säger Elsa Foisack som i sin avhandling visar att man med hjälp av teckenspråk, penna och papper, laborativt material och verkliga föremål lättare får döva barn att förstå hur man löser matematiska problem.

Sagor och sagoberättare

14 november, 2003 - Lunds universitet

Folksagor uppfattas ofta som eviga och oföränderliga: att en saga sett ut på samma sätt ända från den tidpunkt då den först berättades och tills dess att den långt senare blev nedtecknad. Men så är det inte. Olika versioner av samma saga visar på olika berättares bidrag, och nedtecknaren kunde också påverka sagans form.

Den okände (?) grannen. Tysklandsrelaterad forskning i Sverige

13 november, 2003 - Södertörns högskola

Konferensen, arrangerad av Centrum för Tysklandsstudier vid Södertörns högskola, är den första i sitt slag i Sverige. Den ska stimulera pågående forskning om Tyskland i Sverige och om de Tysk-svenska relationerna samt skapa kontakter mellan forskare med denna inriktning. Konferensen den 20 – 22 november har redan samlat över 100 forskare från samhällsvetenskap och humaniora och är öppen för alla intresserade.

Överenskommelsen viktig i berättandet i interaktiva miljöer visar avhandling

12 november, 2003 - Malmö universitet

För att kunna skapa ett ”rum” där människor berättar tillsammans krävs ett specifikt och konkret handlingsutrymme.
– Man måste se berättandet som en överenskommelse utifrån berättarsituationen, den fysiska och sociala verklighet som är en del av allt berättande, säger interaktionsdesignern Ylva Gislén.

”25 år med Strindberg”

11 november, 2003 - Stockholms universitet

Föreläsning om, bildspel om och uppläsning av verk av Strindberg

Maktens symboler i det sönderfallande Romarriket

6 november, 2003 - Göteborgs universitet

De årligen utnämnda konsulerna, som var Romarrikets högsta ämbetsmän, lät beställa särskilda bildverk i elfenben i stora antal inför att de skulle tillträda sitt ämbete på det nya året. De var avsedda som gåvor till kejsare, kollegor, vänner och släktingar och hade ofta ett ideologiskt budskap. Verkens framställningar av den ”triumfatoriske” konsuln syftade till att förmedla en officiell bild av det romerska riket såsom en evigt segerrik världsmakt. Detta även under den period i Romarrikets historia (400 – 500-talen) som mer än någon tidigare präglades av söndring och uppbrott.

Tunströms Sunne – ett förlorat paradis

6 november, 2003 - Göteborgs universitet

I Göran Tunströms (1937 – 2000) författarskap intar födelseorten Sunne en särskild plats. Den lilla platsen rymmer allt och alltet. Härmed anslås ett dubbelt perspektiv på Sunne som ett mikro- och ett makrokosmos. Denna tudelningsprincip har Skans Kersti Nilsson tagit fasta på i sin avhandling om de fyra så kallade Sunneromanerna – Sunne som ett episkt universum.

Det föreställda ghettot

5 november, 2003 - Lunds universitet

Hur kan man bo på Manhattan och avskärma sig från impulser från det moderna samhället? Hur bevarar man sin religion och kulturella identitet i en omgivning som propagerar för pluralism och öppenhet? I en avhandling från Lunds universitet söker religionsvetaren Johan Åberg förklaringar till hur ultra-ortodoxa judar i New York kan behålla sin särart.

”Vår vrede brinner”

3 november, 2003 - Stockholms universitet

Protesterna bland så kallade oberörbara eller kastlösa i Indien har vuxit stadigt under 1990- och 2000-talen. Detta har kommit att kallas dalitrörelsen.