Pressmeddelanden

Humaniora

Vem bestämmer i kyrkan?

29 november, 2006 - Uppsala universitet

Vem är det egentligen som bestämmer i kyrkan? Hur demokratisk ska kyrkan vara och på vilket sätt går det att motivera en demokratisk struktur i Svenska kyrkan? Det är några av de frågor som Göran Lundstedt diskuterat med svenska biskopar i arbetet med sin avhandling.

Många skäl till fint och fult

29 november, 2006 - Uppsala universitet

Hur och varför säger man att en textil är vacker eller ful? I den första avhandlingen på textilområdet från institutionen för hushållsvetenskap, Uppsala universitet, undersöks bland annat orsakerna till varför människor gör olika bedömningar av samma textila mönster.

Avhandling speglar Elin Wägner i 20-talet

29 november, 2006 - Uppsala universitet

Elin Wägners 20-talsromaner bör betraktas som utvecklingsromaner om den medelålders kvinnan och hennes sexualitet och inte om kvinnor som offer. Det menar litteraturvetaren Birgitta Wistrand som försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 1 december.

Sjunkande läsförståelse väcker oro hos läsforskare

29 november, 2006 - Vetenskapsrådet

Flera undersökningar visar att läsutvecklingen hos svenska skolbarn har försämrats sedan 1970-talet. Den 8 december presenterar några läsforskare resultaten av sin forskning och diskuterar lösningar. Varför har en del barn svårt att läsa, och vad kan vi göra åt det?

ORIENTEN I SVERIGE: GÄSTFÖRELÄSNING OCH BOKPRESENTATION

27 november, 2006 - Stockholms universitet

Tid: 30 november kl 13.00-16.45
Plats: Södra husen i Frescati, hus B, hörsal 3, Stockholms universitet.

Med anledning av utgivningen av antologin ”Orienten i Sverige. Samtida möten och gränssnitt”
(red. Simon Ekström och Lena Gerholm, Studentlitteratur)

Egenproducerade filmer bra sätt att sprida kunskap inom sjukvården

24 november, 2006 - Malmö universitet

Med filmkameran som verktyg kan sjukvårdspersonal sprida kunskap om komplicerade
ingrepp och arbetsmetoder till såväl kollegor som patienter. Det visar en ny
avhandling från Malmö högskola.
– Genom att det är personalen själv som producerar filmerna skapas en närhet
mellan den och de som sedan ser på filmen. Mediet gör det också lättare att
sprida den mer informella kunskapen, säger Per-Anders Hillgren, som disputerar i Interaktionsdesign fredagen den 24 november.

Två och en halv miljon till historieforskning vid Karlstads universitet

23 november, 2006 - Karlstads universitet

Vetenskapsrådet har beviljat Karlstads universitet 2,5 miljoner kronor till forskning om de politiska partiernas tillkomst. Studien ”Från kotterier och associationer till partier och valallianser” kommer att fokusera på Värmland och Närke från 1840 fram till 1940.

Mumintrollens förment lyckliga värld

23 november, 2006 - Göteborgs universitet

Tove Janssons muminböcker är skrivna som barnböcker men de är lästa och älskade av läsare i alla åldrar. Agneta Rehal-Johansson beskriver i sin avhandling hur berättelserna successivt förändras över tid från att från början handla om en idylliserande familjelycka till berättelser med en mer dubbeltydig innebörd. Författarinnan psykoanalyserar sin muminfamilj och delar med sig till läsarna av resultatet.

Pojkars problem med skolan undersöks

21 november, 2006 - Karlstads universitet

Marie Nordberg, forskare vid Karlstads universitet, får 3,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att forska om pojkar och maskulinitet i skolan. Hon ska studera hur maskulinitet formas och lärs in i skolan. Hon ska också titta på hur skillnaden i status mellan praktiska och teoretiska utbildningar formas och lärs in. Syftet är bland annat att ta reda på hur undervisningen kan organiseras för att pojkar inte ska distanseras från läsämnen och högre utbildning.

Ny bild av norrländsk medeltid – en samhällsaktuell historia

20 november, 2006 - Umeå universitet

En aktuell avhandling ger en ny och fylligare bild av medeltiden i mellersta Norrland, en tid som förändrade människornas liv och som idag engagerar mer än någon annan historisk period. Studien visar att historien alltid är samhällsaktuell och att dagens historieintresse får allt större betydelse för den regionala utvecklingen.