Pressmeddelanden

Humaniora

Fotbollsspråket får sitt eget lexikon

30 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Grästid, lycka till-boll och skjuta brett. De svenska kommentatorerna under fotbolls-VM slänger sig med många uttryck som inte alltid är helt självklara för tittarna och lyssnarna.
– Fotbollsspråket förändras hela tiden, med nya ord och begrepp nästan varje dag, säger professor emeritus Sölve Ohlander vid Göteborgs universitet, som tillsammans med kollegan Gunnar Bergh håller på att ta fram ett unikt fotbollslexikon.

Religiös mångfald fördjupar demokratins betydelse

28 juni, 2010 - Stockholms universitet

I stora delar av västvärlden trodde man under senare delen av 1900-talet att religionens betydelse i den offentliga debatten skulle försvinna. Istället framträder idag det religiösa på nya sätt, inte minst i skolan. Religionens nya synlighet tycks skapa spänningar i ett samhälle som ser sig självt som sekulariserat och religiösa uttryck utmanar den liberala demokratins gränsdragningar och värden . Enligt en avhandling som nyligen lades fram av Lovisa Bergdahl vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet leder detta till konflikter, inte minst i relation till skolans demokratiuppdrag, men konflikter rymmer också en unik utbildningspotential.

Språklig konkurrens i Rwanda och Uganda

14 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Trots att de inhemska språken i Rwanda och Uganda är marginaliserade inom de flesta formella samhällsområden används de i en långt större utsträckning än vad man kanske tror. Det visar en avhandling i afrikanska språk från Göteborgs universitet.

Språket speglar hur vi uppfattar tillvaron

14 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Ett språk är inte bara ett verktyg för att kommunicera. Det påverkas också av och uttrycker hur människan uppfattar sin tillvaro. En avhandling från Göteborgs universitet om svenska temperaturadjektiv som varm, kall och het visar att uttryck som en varm person och att hålla huvudet kallt inte är slumpmässiga i språket.

Färdiga fraser gör det lättare att hänga med i samtalet

14 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Personer som har stora talsvårigheter kan använda talande hjälpmedel där de skriver vad de vill säga. Men det tar ofta lång tid att skriva och det gör det svårt att hålla takten med den som är samtalspartner. Nu har forskare vid Göteborgs universitet tagit fram ett nytt system där färdiga fraser används som tillägg till skrivandet för att göra kommunikationen snabbare och lättare.

Distriktsköterskors hälsofrämjande funktion måste synliggöras

14 juni, 2010 -

Disktriktssköterskor och skolsköterskor måste synliggöra sitt arbete och yrkets hälsofrämjande funktion. Folkhälsoaspekten och yrkesgruppens betydelse när det gäller att bidra till förbättrad folkhälsa tappas annars bort. Det visar Anne Clancys avhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV som försvaras den 18 juni.

Interna patienthotell sparar pengar med bibehållen kvalitet

14 juni, 2010 -

Sjukhusvården skulle spara pengar på att omkring en femtedel av de som är inlagda överfördes till så kallade interna patienthotell. Vårdkvaliteten skulle inte behöva försämras. Det visar Nina Førelands masterstudie vid NHV.

Benny valde Bergman

14 juni, 2010 - Stockholms universitet

Benny Anderssons stipendium har för första gången delats ut. Den första stipendiaten blev Sofia Lilly Jönsson för sin uppsats i musikvetenskap om musiken i Ingmar Bergmans film ”Smultronstället”. Hon mottog stipendiet från Benny Andersson vid Stockholms universitets magisterpromotion den 28 maj.

Makar emellan – ny avhandling om mäns våld mot hustrur i ett historiskt perspektiv

11 juni, 2010 - Linnéuniversitetet

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker historikern Marie Eriksson hur mäns våld mot hustrur uppmärksammades under 1800-talet, samt de tidsbundna normer och föreställningar som formade människors förståelse och hantering av problemet då. Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka hur kulturella föreställningar om kön, klass, våld och makt (-relationer) skapades och uttrycktes under perioden 1810–1880.

Kjell Jonsson utses till prorektor vid Umeå universitet

10 juni, 2010 - Umeå universitet

Umeå universitets styrelse har utsett Kjell Jonsson till prorektor vid Umeå universitet. Han blir också blivande rektor Lena Gustafssons ställföreträdare. Kjell Jonsson är professor i idéhistoria och sedan 2006 överbibliotekarie vid Universitetsbiblioteket.