Pressmeddelanden

Humaniora

Politiska valmanifest – retorik eller ideologi?

16 november, 2006 - Göteborgs universitet

Partierna har ett tydligt syfte med sina valmanifest: Rösta på oss! Det handlar om att behandla de ”rätta” frågorna och att övertyga väljarna. De politiska och ideologiska spörsmålen varierar från en tid till en annan. Thorwald Lorentzon analyserar i sin avhandling förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest mellan 1948–2002.

Vatten som tema hos Marguerite Duras

16 november, 2006 - Göteborgs universitet

Marguerite Duras är ett av de allra största namnen inom fransk nittonhundratalslitteratur och hennes verk finner hela tiden nya läsare. I sin avhandling undersöker Mattias Aronsson vilken roll vattnet spelar i hennes författarskap. Att vattenmotivet är av stor vikt har noterats av andra Durasforskare, men hittills har ingen mer ingående undersökning av vattentematiken i Duras verk genomförts.

Pär Rådström – författare med många bottnar

16 november, 2006 - Göteborgs universitet

Under långa tider har Pär Rådström ansetts vara en lättviktig författare. Hans verk har uppfattats som enkla och ytliga bagateller. Samtidigt är de mycket lästa och omtyckta av en stor publik. Men Dan Brundin avslöjar i sin avhandling att det i författarens verk döljer sig ett allvar och en betydligt mer komplicerad struktur än man kan ana.

Läraren är Dagens Nyheters hjälte

15 november, 2006 - Örebro universitet

Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, framställer 90-talets skola som en sko-la i kris. Skolpolitiken är kunskapsfientlig och strävar mot likriktning. I denna skola arbetar hjältarna i lärarkåren som trots svåra villkor håller ordning i klassrummen och verkar som kunskapens fanbärare.

Ny film berättar om förtrycket i militär-diktaturens Argentina

15 november, 2006 - Stockholms universitet

På fredag visas filmen ”Buenos Aires 1977 – Chronicle of an escape” på Stockholms filmfestival. Filmen, som också var det argentinska bidraget till Cannes Film Festival i maj i år, bygger på en självbiografisk bok av Claudio Tamburrini, doktor i filosofi vid Stockholms universitet.

Skriva som en byracka

15 november, 2006 - Umeå universitet

I utkanten av det litterära fältet utan att vare sig vilja eller kunna bli insläppt. En ny avhandling i litteraturvetenskap analyserar självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap.

Make-up for the stars and you!

9 november, 2006 - Stockholms universitet

Vilken roll har filmstjärnor spelat inom skönhetskulturen under det tidiga 1900-talet? Om detta handlar Therése Anderssons avhandling i filmvetenskap som läggs fram vid Stockholms universitet den 11 november.

Fenomenologi, rörelse och mennoniter

8 november, 2006 - Stockholms universitet

Kan religiös rörelse hos ett migrerande folk förväxlas med geografisk rörelse? Detta sker i den kanadensiske författaren Rudy Wiebes Mennonitromaner menar Malin Sigvardson i sin avhandling vid Engelska institutionen, Stockholms universitet.

Tankestilar sätter gränser vid rekrytering

1 november, 2006 - Stockholms universitet

Vad styr när arbetsgivare väljer vem de vill rekrytera? I sin avhandling vid Stockholms universitet visar etnologen Angela Nilsson att tankestilar i organisationer, det vill säga normer, regleringar och rutiner, fungerar som gränsvakter i urvalet av sökande.

Dålig kommunikation ger risktagande på jobbet

25 oktober, 2006 - Umeå universitet

De föreställningar om risker i arbetsmiljön som finns på arbetsplatsen kan påverka hur de verkliga riskerna hanteras. Det framgår i en ny avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap.