Pressmeddelanden

Humaniora

Spanskspråkiga ungdomars språk

25 maj, 2004 - Uppsala universitet

Spanska småord som ”y” och ”pero” används annorlunda av tvåspråkiga ungdomar av chilensk härkomst än av enspråkiga chilenare. Det visar Nadezhda Bravo Claderas avhandling vars resultat kan användas i spanskundervisning.

Första avhandlingen i keltiska språk!

24 maj, 2004 - Uppsala universitet

För första gången läggs en avhandling i keltiska språk fram i Sverige. Det är Karin Hansson på engelska institutionen som jämfört två verbkonstruktioner i modern iriska.

Ny avhandling: Produktionskrav och arbetsprocesser ändrade med utländskt ägande och ny teknik

19 maj, 2004 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Sekelslutets tre decennier har kallats den tredje industriella revolutionen. Globalisering, ny digital teknik (IT) och förändrade sätt att organisera produktionen är typiska inslag i den nya industrikapitalistiska fasen. I avhandlingen ”Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen” undersöker historikern Staffan Stranne hur ägande, teknik och organisation har förändrats i tillverkningsföretaget Tarkett Sommer AB i Ronneby.

Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi – från semantik till mystik

19 maj, 2004 - Stockholms universitet

Gunnar Ekelöf är förmodligen en av de mest lästa svenska poeterna någonsin, och hans läsarskara ökar stadigt. Ekelöfs stora diktverk En Mölna-Elegi, som utkom 1960, är ett av hans och hela den svenska litteraturens märkligaste poem, och har jämförts med svenska storverk som Stiernhielms Hercules och Martinsons Aniara.

I Sverige skipas rättvisa på svenska

17 maj, 2004 - Stockholms universitet

Som medlem i EU har Sverige en viss gemensam lagstiftning med andra medlemsstater, men inget gemensamt språk. Flerspråkigheten är unionens gemensamma princip. En person som hamnar inför rätta och inte behärskar språket har rätt till tolkhjälp. Det gäller för invandrare, flyktingar, turister och andra resenärer liksom för döva och hörselskadade.

Ny avhandling om kalla krigets spionaffärer

12 maj, 2004 - Lunds universitet

Spionavslöjanden gjorde kalla kriget synligt för den vanlige svensken. Genom att studera medias berättelser om spionaffärer kan man få grepp om den föreställningsvärld som folk levde i under 50- och 60-talen. Det menar historikern Marie Cronqvist, som i dagarna lägger fram en avhandling vid Lunds universitet.

Författarinnan Heidi von Born hedersdoktor

10 maj, 2004 - Stockholms universitet

Översättaren Anders Bodegård, författarinnan Heidi von Born och professor emeritus Heikki Paunonen har utsetts till årets hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet.

Pris till barnlitteraturvetare

6 maj, 2004 - Stockholms universitet

Janina Orlov, doktorand vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria har vunnit första priset på 1 000$ och doktorand Elina Druker vid samma institution ett pris på 500$ i en tävling om papers som anordnats av Children’s Literature Association i USA.

Kyrkornas öden vilade i adelns händer

5 maj, 2004 - Stockholms universitet

Sockenkyrkornas öden har vilat i de lokala adelsmännens händer. Men adelns intresse för sockenkyrkan har varierat över tid.