Pressmeddelanden

Humaniora

Livaktig arkeologiforskning i Norden

14 april, 2005 - Lunds universitet

Hur kan vi veta något om det förflutna, och vilken roll spelar arkeologin i vårt samhälle? Det är frågor som tas upp vid en stor konferens i Lund den 20-22 april, då nära 300 arkeologer från universitet, museer och antikvariska arbetsplatser i Norden diskuterar och föreläser under olika teman.

Nytt Pompeji före Pompeji funnet

14 april, 2005 - Stockholms universitet

Svenska arkeologer har hittat tidigare okända förhistoriska bosättningar under det antika Pompeji.

Så styrde politikerna teaterns konstnärliga utveckling

14 april, 2005 - Stockholms universitet

1974 års kulturpolitiska mål var att alla skulle få möjlighet att se teater producerad i den egna regionen. Trots en växande frigruppsrörelse valde staten att satsa på ett pärlband av institutionsteatrar.

Kan elitlag i fotboll öka invandrarnas integration?

8 april, 2005 - Malmö universitet

Bidrar framgångarna för Assyriska FF till att invandrarna integreras bättre i det svenska samhället? Fotbollslaget från Södertälje väntas sätta färg på årets allsvenska men kan kanske också påverka samhällsutvecklingen.
– Frågan är vilken bild klubben har av sig själv och det omgivande samhället och hur kommun, näringsliv och befolkning ser på föreningen, säger Torbjörn Andersson, historiker och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola.

Nordisk-arabisk konferens om arabisk litteratur och lingvistik

7 april, 2005 - Uppsala universitet

För första gången samlas arabiska och nordiska forskare med inriktning på arabisk språkvetenskap och litteratur till en gemensam konferens. Arrangörer är avdelningen för semitiska språk vid Uppsala universitet och Svenska institutet i Alexandria, Egypten.

Barns välbefinnande – tema för konferens

6 april, 2005 - Luleå tekniska universitet

Fler och fler människor lider av ohälsa. Barn är inget undantag.
Det internationella projektet Arctic children, där bland annat Luleå tekniska universitet ingår, har till syfte att förebygga barns psykosociala ohälsa.
På fredag samlas deltagarna från de olika medlemsländerna på Luleå tekniska universitet för att dela med sig av sina erfarenheter.

I beredskap med Fru Lojal

5 april, 2005 - Stockholms universitet

Kvinnlig arbetskraft som ersättare för inkallade män under de svenska beredskapsåren blev en nyordning inom verkstadsindustrin. Arbetsgivarna försökte utnyttja tillfället att avlöna kvinnor lägre än män och att sänka lönerna för redan anställda kvinnor.

Negrituderörelsen i Frankrike – en antirasistisk rasism?

31 mars, 2005 - Göteborgs universitet

1948 publicerades en antologi med poesi från hela det svarta Frankrike med sina kolonier. Jean-Paul Sartre skrev ett berömt förord till denna bok, där han kallade författarna för negritudepoeter och i och med detta var negrituderörelsen född. Rörelsen ville lyfta fram det som alla svarta fransmän hade gemensamt oavsett klass och ursprung. Sartre framställde negrituderörelsen som en ”antirasistisk rasism”. Men Mikela Lundahl fokuserar i sin avhandling på den politiska verklighet som var negritudeförfattarnas och menar att man måste förstå negritude i sitt historiska sammanhang. Negritude kunde också vara ett uttryck för en medveten politisk strategi.

Teknikfilosofen Flusser proklamerade skriftkulturens död

31 mars, 2005 - Göteborgs universitet

”Boken är död, länge leve datorn!” Filosofen Vilém Flusser var en av dem som under 1980-talet stod i frontlinjen i debatten om den nya tekniken. Flusser proklamerade skriftkulturens död och inträdet för ett nytt bildsamhälle där datortekniken skulle komma att stå i centrum. Thomas Karlsohns avhandling är den första i vårt land som behandlar Flussers liv och verk.

Anställningsintervju med invandrare en samverkan mellan denne och rekryteraren

30 mars, 2005 - Stockholms universitet

När rekryterare på ett bemanningsföretag intervjuar invandrare för anställning bygger intervjuerna i hög grad på samverkan mellan dessa parter, dvs. rekryterare och arbetssökande. Därmed kan också bilden av den arbetssökande formas av rekryterarens maktposition och egna referensramar.