Pressmeddelanden

Humaniora

Samojediska världsåskådningar genom sovjetiska ögon

14 januari, 2009 - Umeå universitet

Gudar, gudinnor, andar, djävlar, demoner, rådare – vilka ord ska forskare använda när de beskriver världsåskådningar burna av andra språk än sitt eget? Vad är det som styr valet av termer, och får det några konsekvenser?

Dramatens repertoar på nätet

7 januari, 2009 - Umeå universitet

En digital förteckning över Dramatens uppsättningar under de första 200 åren görs nu tillgänglig på Internet av Umeå universitet. Uppgifter om pjäsernas ursprungsland, genre och tillkomstår ger helt nya möjligheter att studera kulturflöden och repertoarer.

Författare i gränslandet mellan två kulturer

7 januari, 2009 - Göteborgs universitet

Barbara Honigmann är en judisk författare och konstnär med rötter i såväl Östtyskland som i Frankrike. Vilken är hennes identitet – tyska, judinna eller fransyska? I sina berättelser strävar hon efter att ge skiftande perspektiv som synliggör komplexiteten i den identitetsskapande processen. Anna Kuschel undersöker i sin avhandling vilka berättartekniker som författaren använder för att kommunicera denna process, där själva gränslandet är en förutsättning för identitetskapande.

4 miljoner för forskning om YouTube

18 december, 2008 - Umeå universitet

HUMlab vid Umeå universitet får 4 miljoner av KK-stiftelsen för att studera videosajten YouTube som arena för svenska ungdomars konstnärliga och kreativa uttryck.

Hur svårt är det att analysera bulgariska?

17 december, 2008 - Göteborgs universitet

Från skolgrammatiken känner man igen ett relativt enkelt sätt att analysera meningar i språket. Det gäller t.ex. att hitta vem som är subjekt (utförare av handlingen) och vem som är objekt (föremål för handlingen). Generellt sett försöker man hitta relationer mellan orden i en mening och ge dessa relationer olika etiketter. Svetoslav Marinovs doktorsavhandling handlar om hur man kan skapa dataprogram gällande bulgariska som genererar avancerade grammatiska analyser.

Teologin bör ta hänsyn till lidandet

16 december, 2008 - Uppsala universitet

Teologin om försoning med människor, Gud och livssituationen blir bara användbar för människor om den tar hänsyn till lidandet i deras liv. Det visar Sofia Camnerin i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 19 december.

Så förstår publiken en pjäs eller en film

16 december, 2008 - Uppsala universitet

I en skriven text är det relativt oproblematiskt att ge nödvändiga bakgrundupplysningar om det som sker. Men hur får vi den informationen i en pjäs eller en film utan att man kompletterar med textrutor? Denna fråga undersöker litteraturvetaren Hanif Sabzevari i sin avhandling som han lägger fram vid Uppsala universitet den 20 december.

Om kyrklundheten – ny avhandling om relationen mellan litteratur och filosofi hos Willy Kyrklund

12 december, 2008 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

I en ny avhandling från Växjö universitet, Om kyrklundheten. Värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten, undersöker litteraturvetaren Johan Sahlin relationen mellan litteratur och filosofi i författaren Willy Kyrklunds (f. 1921) skrivande. Kyrklund är en idéinriktad författare som gärna laborerar med sammansatta framställningsformer. I essähybriden Om godheten (1988) dras denna strategi till sin spets med en bok som är ett mellanting mellan filosofi och litteratur. Frågan är bara vad ett sådant mellanting kan innebära.

Musik och politik hör ihop

11 december, 2008 - Umeå universitet

En ny bok från Umeå universitet berättar om hur musiklivet blir politiserat under perioden 1965-1980. Musiketnolog Alf Arvidsson har studerat hur politisk vilja påverkade dåtidens visor, folkmusik, jazz och konstmusik, och så småningom tog formen av den progressiva musikrörelsen.

Olika mycket värd som same beroende på bakgrund

11 december, 2008 - Umeå universitet

Samer värderar samer utifrån bakgrund och kulturell kompetens. En ny avhandling från Umeå universitet visar på en etnocentrism inom det samiska samhället.