Pressmeddelanden

Humaniora

Norrmännen bäst på att förstå de skandinaviska grannspråken visar studie

15 mars, 2005 - Malmö universitet

– Vi talar så mycket om integration och om att öka samarbetet över sundet. Men danskarna och i synnerhet köpenhamnarna är dåliga på att förstå svenska. Däremot är de testade norska gymnasieungdomarna bäst på att förstå danska och svenska och har också en positiv inställning till länderna.
Det menar språkforskaren Katarina Lundin Åkesson på Lärarutbildningen vid Malmö högskola. Hon har tillsammans med docent Lars-Olof Delsing, vid Lunds universitet, på uppdrag av Nordiska kulturfonden, gjort en omfattande studie på gymnasieungdomars grannspråksförståelse i Norden. Studien har även omfattat ungdomarnas språkförståelse i engelska som en jämförelse.

Vasatidens kungliga ceremonier effektivt maktmedel

11 mars, 2005 - Stockholms universitet

Den 29 juni 1561 kröntes Erik XIV till Sveriges kung under högtidliga former. Hans kröning var den första där Vasaätten ärvde kronan, genom det arvrike hans far Gustav Vasa hade etablerat. Nästan hundra år senare abdikerade drottning Kristina och lämnade vidare makten till sin kusin Karl Gustav, vilket innebar slutet på Vasaättens tid på Sveriges tron. Men vad hade egentligen dessa ceremonier för innebörd?

Produktutveckling efter 40-talisternas pensionering

11 mars, 2005 - Stockholms universitet

Vi befinner oss i en period av stora förändringar. Fyrtiotalisterna håller på att pensioneras och en ny generation är på väg att stå för värderingar som styr samhället. Vad blir resultatet av det för de produkter som utvecklas?

Barnkultur i skilda världar

9 mars, 2005 - Stockholms universitet

Lyssna på barnen i Kina!; Barn och dans; att ha en frihetsberövad förälder. Det är några ämnen vid ett symposium om barn.

Naturvetarens kultur: modern, visionär och manlig

21 februari, 2005 - Uppsala universitet

Vad är naturvetenskap och teknik? Vilken är deras roll och betydelse för samhället? Är vetenskapsmannen en hjälte, och i så fall på vilket sätt? Är ingenjören en skapare av framsteg eller en specialiserad “fackidiot”? Staffan Wennerholms avhandling handlar om hur elever vid högre allmänna och högre tekniska läroverk under perioden 1930-1970 debatterade sådana frågor.

Konflikthantering på nätet – ny avhandling

17 februari, 2005 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Diskussionsgrupper på Internet är virtuella mötesplatser som sammanför människor med liknande intressen från hela världen. Textbaserade gruppdiskussioner i cyberrymden är dock inte helt oproblematiska. Bristen på icke-verbala signaler som kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall gör att missförstånd och verbala konflikter lätt kan uppstå. Konflikthantering i elektroniska diskussionsgrupper är föremål för en ny avhandling från Växjö universitet.

Ny avhandling: Tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933-1943

15 februari, 2005 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

I avhandlingen ”Hechaluz – en rörelse i tid och rum” undersöker historikern Malin Thor en av de få flyktingkvoter – chaluz-kvoten – som etablerades i Sverige under 1930-talet för att hjälpa Europas förföljda judar genom att erbjuda dem en temporär fristad i Sverige. Undersökningen är den första systematiska studien av chaluz-kvoten och den sionistiska pionjära rörelsen Hechaluz verksamhet i Sverige 1933–1943.