Pressmeddelanden

Humaniora

En obegränsad ekonomisk tillväxt?

31 maj, 2002 - Umeå universitet

Eva Friman visar i sin avhandling att begreppet ekonomisk tillväxt togs i bruk först vid mitten av 1900-talet. I samband med att begreppet introducerades växte också en ny förståelse fram kring möjligheten av en obegränsad ekonomisk tillväxt och tillväxten fick – från att ha varit en förhoppning – rollen av mål i sig.

Forskare granskar demonstrationerna i Göteborg

31 maj, 2002 - Umeå universitet

Händelserna i samband med EU-toppmötet i Göteborg i juni 2001 väckte en mängd frågor rörande synen på demokrati och Sverige som rättsstat. I antologin Gatans politik granskar nio forskare attityder och värderingar hos aktivister, polis och medier.

Svenska fotbollsspelare och spanska barer

30 maj, 2002 - Stockholms universitet

Vad talar svenskar och spanjorer med varandra om och varför? Vilka problem kan uppstå i kommunikationen dem emellan och hur löser man dessa? Dessa frågor behandlas i den avhandling som Cilla Häggkvist försvarar vid Institutionen för spanska och portugisiska, Stockholms universitet.

Hur tillverkade bönderna järn på vikingatiden?

30 maj, 2002 - Stockholms universitet

Efter snart 20 års arkeologiska undersökningar i södra Västergötland har nu forskarna skaffat sig en relativt god uppfattning om hur bönderna på vikingatiden tillverkade och smidde sitt järn. Detta gjordes i små, knappt midjehöga schaktugnar. Som råvaror användes rostad jordmalm, s.k. rödjord, och träkol framställt i små fyrkantiga gropar. Med hjälp av bälgar som drev upp temperaturen i ugnarna tillverkades ett gott järn som var lätt att smida.

Nationell konferens om språkens situation

29 maj, 2002 - Umeå universitet

Varför läser så få studenter moderna främmande språk på gymnasiet och på universitet och högskolor? Den frågan står i centrum vid en nationell språkkonferens i Umeå den 4 juni.

En medeltida skämtroman i Sverige

28 maj, 2002 - Umeå universitet

Iris Ridders avhandling kretsar kring den svenska folkboken Markolfus och dess medeltida latinska förlaga, skämtromanen Dialogus Salomonis et Marcolfi, som under 1200-talet var känd i hela Europa.

Engelska färgtermer i kontext

24 maj, 2002 - Umeå universitet

Det mänskliga ögat kan uppfatta miljontals färgnyanser och teoretiskt sett skulle det kunna finnas lika många färgtermer. Sanningen är också att det finns tusentals färgnamn i språk som engelska och svenska. Tidigare forskning har främst fokuserat på de ungefär 11 termer som man kan kalla grundläggande – Basic Colour Terms (motsvarande vit, svart, röd, gul, grön, blå, brun, rosa, brun, orange, och grå).

En granskning av forskarens politiska roll

21 maj, 2002 - Umeå universitet

Att det förekommer diskriminering i vårt samhälle är välkänt. Att forskning kan bidra till att grunderna för den diskrimineringen består, är mindre utforskat. Suzanne Almgen Masons avhandling är såväl en granskning av forskarens roll i knutpunkten mellan politik och forskning, som en redogörelse för ett europeiskt projekt om egenföretagande, invandrarkvinnor och arbetsmarknadsåtgärder.