Pressmeddelanden

Humaniora

Nya professorer vid Stockholms universitet

13 september, 2002 - Stockholms universitet

Stockholms universitet har fått två nya professorer, Anne-Marie Leander-Touati i antikens kultur och samhällsliv och Mona Rosendahl i latinamerikakunskap

Romanen – kvinnans väg till offentligheten

2 september, 2002 - Göteborgs universitet

Hur kommer det sig att det är kvinnor som för pennan när romanen på 1830-talet erövrar en ny svensk medelklasspublik – trots genrens tvivelaktiga rykte och trots att offentlighet och marknad är männens domäner?

Konferens vid Lunds universitet om rysk och polsk intelligentia

20 augusti, 2002 - Lunds universitet

Vad finns det för skillnad mellan Västeuropas intellektuella och Östeuropas intelligentia? Vad har hänt med den polska och ryska intelligentian sedan muren föll? Finns något forum för denna grupp utanför den totalitära staten?

Räcker det inte med engelska? Debattkväll om de moderna språken

16 augusti, 2002 - Stockholms universitet

I EU:s vitbok i mars 1995 fastslogs att medlemsländernas medborgare skall ges möjlighet att lära sig kommunicera på två moderna språk utöver modersmålet. Allt fler svenska gymnasieelever väljer dock att inte läsa något modernt språk utöver engelska. Hur ser samhället på denna utveckling? Behöver inte svenska ungdomar lära sig något annat modernt språk än engelska?

Nu skrivs den svenska teaterhistorien

15 augusti, 2002 - Karlstads universitet

Det är mer än 70 år sedan den svenska teaterns historia ägnades en bred och sammanfattande framställning. Nu satsar Vetenskapsrådet 9,5 miljoner kronor på en ny svensk teaterhistoria. Bland de ledande teaterforskarna som deltar i projektet finns professor Dag Nordmark vid Karlstads universitet.

Avhandling i pionjäranda visar att bilden av Strindberg ofta är enkelspårig

3 juli, 2002 - Karlstads universitet

Många är de hyllmeter text som finns skrivna om August Strindberg. Men ofta är det precis samma bild och litterära verk av honom som fyller våra läroböcker. Kring detta diskuterar Sten-Olof Ullström, doktor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet, i sin avhandling och nyutkomna bok ”Likt och olikt – Strindbergsbildens förvandling i gymnasiet”.

Internationell konferens om språklig medvetenhet

27 juni, 2002 - Umeå universitet

Elever lämnar grundskolan med otillräcklig läs- och skrivfärdighet, barn med annat modersmål än svenska har svårigheter i skolan. Vad kan vi i Sverige lära av språkundervisning på andra håll i världen? Den 1-3 juli anordnas en internationell konferens om medvetenhet om språk i Umeå.

Äntligen skrivs den svenska teaterhistorien

26 juni, 2002 - Vetenskapsrådet

I en särskild programsatsning ger Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap över 9, 5 miljoner kronor till en svensk teaterhistoria. Huvudredaktör blir Tomas Forser, litteraturdocent vid Göteborgs universitet. ”Teater i Sverige. Från äldsta tid till nutid” är programmets rubrik.