Pressmeddelanden

Matematik

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

22 februari, 2024 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en metod för att producera bilder med positronemissionstomografi, PET, trots färre och mindre exakta data. Metoden gör det möjligt för att diagnosticera cancerpatienter snabbare, billigare och säkrare.

Årets Crafoordpristagare ser in i stjärnorna och beskriver geometriska former

31 januari, 2024 - Kungl. Vetenskapsakademien

Årets Crafoordpristagare i astronomi respektive matematik har gett oss ny kunskap om saker det mänskliga ögat inte kan uppfatta. Douglas Gough, Jørgen Christensen-Dalsgaard och Conny Aerts har utarbetat metoder för att avslöja hemligheter om solens och stjärnornas inre. Claire Voisin har specialiserat sig på algebraisk geometri, med vars hjälp det går att beskriva former som är omöjliga att visualisera. 

Vetenskapsluncher lockar många vetgiriga

29 januari, 2024 - Umeå universitet

Kan det bli fred i Mellanöstern, humor och memes i kristider, gensaxen och Skelleftesjukan, och hur fungerar AI? Välkommen till vårterminens vetenskapsluncher, Umeå universitets populära föreläsningsserie.

Så här ska svenska elever bli bättre på matte

20 december, 2023 - Så här ska svenska elever bli bättre på matte

Dagens lärare har bristfälliga resurser för att utforma kvalitativa matematiklektioner. Nu lanseras Rik matematik som är Sveriges första forskningsbaserade läromedel – utvecklat av och för lärare, tillsammans med forskare. Rik matematik ger läraren stöd att föra matematiska samtal med sina elever, vilket har visat sig påverka elevernas resultat avsevärt. Eskilstuna kommun har sedan 2016 samarbetat […]

Ny avhandling: Källkodstäthet ger förståelse för hur programvara förändras över tid

20 oktober, 2023 - Linnéuniversitetet

Sebastian Hönel från Linnéuniversitetet har i sin avhandling i datavetenskap introducerat en ny metod för att mäta och förbättra kvaliteten på programvaruprocesser. Genom att använda digital data från utvecklingsprocessen i kombination med expert- och datadriven analys kan man förutse problem och besluta om eventuella förbättringar. Ett av de nya verktygen som Sebastian Hönel har utvecklat […]

Precision i föryngringsplaneringen ger robusta skogar

30 maj, 2023 - Linnéuniversitetet

En ny doktorsavhandling i skogsindustriella produktionssystem, som forskaren Per Nordin nyligen lade fram vid Linnéuniversitetet, visar att framgångsrika föryngringsåtgärder är avgörande för ett hållbart skogsbruk. För att säkerställa en god plantetablering är det viktigt att beslut fattas utifrån faktorer på regional, bestånds- och mikromiljönivå.  Föryngringsåtgärder inom skogsbruket syftar till att etablera nya skogar på mark […]

Ny modell för träbeteende vid belastning under olika fukt- och temperaturförhållanden

26 maj, 2023 - Linnéuniversitetet

Trä är ett naturligt växande material som har använts som byggnadsmaterial i århundraden. Dess höga fukthalt gör det dock svårt att använda som bärande konstruktioner utan torkningsprocesser. I en ny avhandling i byggteknik undersöker Winston Mmari samspelet mellan värme, fukt och transportmekanismer i trä och utvecklar en modell för att förutsäga träets beteende under mekanisk […]

Bättre kvalitet i tillverkningsindustrin med datadrivna metoder

24 maj, 2023 - Umeå universitet

Kvalitetskontroller inom tillverkningsindustrin har stor potential att förbättras med hjälp av systematisk datainsamling och maskininlärning, visar en avhandling från Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Datadrivna metoder kan även leda till minskade kostnader och miljöpåverkan.

15 miljoner kronor från KK-stiftelsen till sju nya industridoktorander inom datavetenskap

17 maj, 2023 - Linnéuniversitetet

Industriforskarskolan DIA på Linnéuniversitetet, med inriktning mot dataintensiva tillämpningar, har beviljats 15,1 miljoner kronor av KK-stiftelsen för ett nytt intag av doktorander. Nu är rekryteringen i full gång. Tillsammans med universitetets och företagens insatser omfattar satsningen drygt 38 miljoner kronor. Under 2023 kommer sju nya industridoktorander att antas till industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA). Doktoranderna […]