Pressmeddelanden

Matematik

Precision i föryngringsplaneringen ger robusta skogar

30 maj, 2023 - Linnéuniversitetet

En ny doktorsavhandling i skogsindustriella produktionssystem, som forskaren Per Nordin nyligen lade fram vid Linnéuniversitetet, visar att framgångsrika föryngringsåtgärder är avgörande för ett hållbart skogsbruk. För att säkerställa en god plantetablering är det viktigt att beslut fattas utifrån faktorer på regional, bestånds- och mikromiljönivå.  Föryngringsåtgärder inom skogsbruket syftar till att etablera nya skogar på mark […]

Ny modell för träbeteende vid belastning under olika fukt- och temperaturförhållanden

26 maj, 2023 - Linnéuniversitetet

Trä är ett naturligt växande material som har använts som byggnadsmaterial i århundraden. Dess höga fukthalt gör det dock svårt att använda som bärande konstruktioner utan torkningsprocesser. I en ny avhandling i byggteknik undersöker Winston Mmari samspelet mellan värme, fukt och transportmekanismer i trä och utvecklar en modell för att förutsäga träets beteende under mekanisk […]

Bättre kvalitet i tillverkningsindustrin med datadrivna metoder

24 maj, 2023 - Umeå universitet

Kvalitetskontroller inom tillverkningsindustrin har stor potential att förbättras med hjälp av systematisk datainsamling och maskininlärning, visar en avhandling från Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Datadrivna metoder kan även leda till minskade kostnader och miljöpåverkan.

15 miljoner kronor från KK-stiftelsen till sju nya industridoktorander inom datavetenskap

17 maj, 2023 - Linnéuniversitetet

Industriforskarskolan DIA på Linnéuniversitetet, med inriktning mot dataintensiva tillämpningar, har beviljats 15,1 miljoner kronor av KK-stiftelsen för ett nytt intag av doktorander. Nu är rekryteringen i full gång. Tillsammans med universitetets och företagens insatser omfattar satsningen drygt 38 miljoner kronor. Under 2023 kommer sju nya industridoktorander att antas till industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA). Doktoranderna […]

Digital återkoppling stödjer elevers problemlösning i matematik

2 maj, 2023 - Umeå universitet

Ny forskning visar hur digital återkoppling kan hjälpa elever att själva komma vidare när de har fastnat i matematisk problemlösning. Datorstödet ger eleverna tips på strategier och verktyg när svårigheter uppstår och kan fungera som ett komplement till lärarens roll.

Studie ger nya insikter i hur komplext liv uppstod på jorden

28 april, 2023 - Umeå universitet

Hur en enkel prokaryotisk cell, som en bakterie, kunde ”svälja” en annan cell och därigenom skapa förutsättningar för mer komplext liv är ett mysterium. Men nu har en nyckel till gåtan upptäckts tack vare en ny studie av forskare från bland annat Umeå universitet.

Tio nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet

18 april, 2023 - Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett 2023 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Årets tio hedersdoktorer är: Jim Albrecht, Ian Brooks, Richard Dyer, Jan Ellenberg, Janet Gornick, Birke Häcker, Susanne Ljung, Peter Sarnak, Janet M. Thornton och Susan Vroman.

Göran Gustafssonpriser till forskning om allt från molnbildning till tarmsjukdomar

2 mars, 2023 - Kungl. Vetenskapsakademien

Årets Göran Gustafssonpristagare vill bland annat bidra till att förbättra behandlingen av tarmsjukdomar, men också ge ytterligare kunskap om vilken roll aerosoler i atmosfären spelar för klimatet. Sammanlagt får de fem forskarna från Lund och Stockholm dela på 30 miljoner kronor.

Ny avhandling om ökad tillförlitlighet för maskininlärningsmetoder

27 februari, 2023 - Linnéuniversitetet

Kan man förlita sig på automatiserade beslut som är gjorda av komplexa maskininlärningsprocesser, med tanke på att sådana modeller inte hålls ansvariga för sina förutsägelser? Angelos Chatzimparmpas forskning förenklar översikten av och hanteringen av maskininlärningsalgoritmer så att mänskliga experter kan utvärdera hur automatiserade beräkningslösningar uppnår sina resultat. Vårt samhälle är beroende av intelligenta maskiner som […]