Pressmeddelanden

Matematik

Eskilstunas nya vetenskapsfestival ska göra fler nyfikna på högre studier

10 juni, 2021 - Mälardalens högskola

Den 9–11 september 2021 går Eskilstunas nya vetenskapsfestival Kunskapsfesten av stapeln. Festivalen arrangeras av Eskilstuna kommun och MDH tillsammans med Sparbanken Rekarne som huvudpartner. Festivalen syftar till att sänka trösklar till högre utbildning och samtidigt skapa en högre tilltro till forskning och framtid.

Barn blev bättre på matte efter kognitiv träning

20 maj, 2021 - Karolinska Institutet

Barn som tränade visuellt arbetsminne och problemlösning förbättrade sina mattekunskaper mer än barn som fokuserade på rotationsövningar. Det visar en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Nature Human Behaviour. Resultatet tyder på att kognitiv träning kan förbättra skolprestation och att när det kommer till matte, så spelar typen av kognitiv […]

Gamla lärdomar i kemometri kan förbättra modern AI – och tvärtom

11 maj, 2021 - Umeå universitet

Med ökad användning av automatiska system är det viktigt att vi förstår begränsningarna i alla delar av kedjan. Rickard Sjögren har utforskat gränssnittet mellan kemometri och AI för att hitta metoder som kan förbättra förutsättningarna för förståelse. Han försvarar sin avhandling fredagen den 28 maj vid Umeå universitet.

Matematiskt uträknade kostråd kan förebygga sjukdom

20 april, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Nya forskningsresultat från Chalmers ger hopp om att kunna förebygga till exempel hjärt-kärlsjukdomar, fetma och diabetes. Med hjälp av en unik matematisk modell kan forskarna se hur tarmen och tarmens bakterier samspelar. Kunskapen behövs för att kunna ge kostråd på individnivå. Forskningen publicerades nyligen i tidskriften PNAS. − Då tarmens bakterier kan påverka hälsa och […]

Professor: Vi har upptäckt gåtan bakom spridningen av covid-19 i USA

19 april, 2021 - Högskolan i Gävle

​- Vår upptäckt gör det möjligt för oss att se mönster som de konventionella metoderna inte kan upptäcka. Som vilken effekt olika åtgärder för att begränsa smittan har, säger Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle.

– Det blir ett sätt att visa att utan de begränsande åtgärderna skulle situationen bli mycket mer förödande och ett nytt sätt att kartlägga geografiska fenomen.

AI-framställda proteiner kan effektivisera läkemedelsutvecklingen

30 mars, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Nu går det att framställa nya och användbara proteiner med hjälp av Artificiell intelligens, AI. Det framgår av en nyligen publicerad studie från Chalmers. − Våra forskningsresultat visar en enorm potential för tekniken inom många användningsområden, till exempel snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av proteinbaserade läkemedel och vaccin, säger Aleksej Zelezniak, docent på institutionen för […]

Göran Gustafssonprisen till forskare som lagrar solenergi och studerar celler

4 mars, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

I år är det 30 år sedan Göran Gustafssonprisen till yngre forskare i Sverige delades ut för första gången. 2021 års pristagare från Linköpings universitet, Chalmers, Karolinska Institutet och KTH får vardera mer än fem miljoner kronor för forskning om nya material, solenergi, celler och algebraisk geometri. Fem forskare som är högst 45 år gamla […]

Avhandling med råd om hur digital teknik stöttar undervisning i geometri

2 mars, 2021 - Örebro universitet

Handfasta tips till matematiklärare om hur de kan använda digital teknik i sin undervisning i geometri. Det är resultatet av Peter Markkanens doktorsavhandling, som också visar hur tekniken kan belysa det som elever kan ha svårt att få syn på. Geometri är grundläggande och har starka band med andra delar av matematiken, till exempel algebran […]

Hur ska man förstå mänsklig intelligens?

11 februari, 2021 - Uppsala universitet

Bredare perspektiv behövs för att förstå mänsklig intelligens. Kognitionsforskningen har hittills präglats av ett fåtal teorier om vilka principer som ligger till grund för mänsklig intelligens. Forskare vid Uppsala universitet menar att den bilden är allt för snäv och förlegad. Genom att släppa fram en mer komplex bild av mänskligt beslutsfattande kan kognitionsforskningen ta större steg framåt.