Pressmeddelanden

Matematik

Ökat forskningssamarbete om antibiotikaresistens

16 december, 2022 - Göteborgs universitet

Forskningen om antibiotikaresistens utökas och breddas när flera parter nu gör gemensam sak inom ramen för CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg. Att bakterier kan stå emot antibiotika är ett av de största hälsohoten i världen. Över en miljon människor dör varje år som en direkt konsekvens av infektioner med resistenta bakterier. Utan fungerande antibiotika […]

Martin och Hannes får Wimanska priset, i konkurrens med alla Sveriges ingenjörsstudenter

11 oktober, 2022 - Högskolan i Gävle

– Martin Larssons och Hannes Ohlssons exjobb är ett bra exempel på det vi så ofta kallar ingenjörskonst. De har använt matematiska modeller för att förbättra tekniken så maskinerna blir bättre och kostnaderna sjunker, vilket utgör en grund för produktutveckling, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Nobelpristagarna Aspect och Zeilinger flitiga föreläsare på Linnéuniversitetet

10 oktober, 2022 - Linnéuniversitetet

Två av de tre mottagarna av Nobelpriset i fysik 2022, Alain Aspect and Anton Zeilinger, har föreläst på flera av Linnéuniversitetets kvantkonferenser i Växjö under de senaste 22 åren. Andrei Krehnnikov är professor i matematik och drivkraften bakom Linnéuniversitetets årliga konferens om kvantfysik som lockar världens främsta fysiker och matematiker till Växjö för att diskutera […]

Så kan ett dataspels försäljning förutspås

21 september, 2022 - Högskolan i Skövde

I en ny studie från Högskolan i Skövde, University of Virginia och Lancaster University har forskare tagit fram en modell som dataspelsföretag kan använda för att förutspå konkurrenters försäljning, planera kommande lanseringar och investeringar i sina spel. Modellen baseras på indata från egen, tidigare försäljning och Googletrender gällande konkurrenternas kommande lanseringar.

David Sumpter får årets Disapris

10 september, 2022 - Uppsala universitet

Mottagare av 2022 års Disapris är professor David Sumpter. Han får priset för sina populärvetenskapliga böcker om matematik, bland annat Fotbollens matematik och Tio ekvationer som styr världen. Disapriset tillkännages under Kulturnatten i Uppsala, lördag den 10 september.

Pressinbjudan: Crafoordpristagare på plats i Lund när priset fyller 40 år

25 mars, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Vill du träffa geologen som tecknat en bild av livets första tre miljarder år på jorden, eller läkaren som identifierat en helt ny grupp av autoinflammatoriska sjukdomar? Vid årets Crafoord Days i Lund hyllas de senaste tre årens Crafoordpristagare i närvaro av Kronprinsessan Victoria.

Framsteg i matematik kan ge ny kunskap om universums gåtor

9 mars, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Hur går Einsteins teorier ihop med kvantmekanikens lagar? I många decennier har forskare försökt att förena Einsteins teori för gravitation med kvantmekanik, vilket skulle kunna ge oss ingående kunskap om till exempel svarta hål och universums födelse. Nu presenterar forskare på Chalmers resultat som visar hur gravitation framträder ur ett speciellt kvantmekaniskt system. Modern teoretisk […]

Göran Gustafssonpriser till forskning om cancertumörer och kvantmaterial

4 mars, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Vad händer när ljus och molekyler kopplas samman? Varför svarar vissa cancerpatienter bättre på behandling med immunterapi än andra? Det är några av de frågor som fem yngre forskare i Sverige söker svaren på. De tilldelas nu Göran Gustafssonprisen och får dela på närmare 27 miljoner svenska kronor.

Läroplaner och matematisk resonemangsförmåga beforskas

17 februari, 2022 - Umeå universitet

Ett projekt på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet får sex miljoner av Vetenskapsrådet för att studera matematisk resonemangsförmågas dubbla roll i skolans läroplaner.