Pressmeddelanden

Matematik

Så kan ett dataspels försäljning förutspås

21 september, 2022 - Högskolan i Skövde

I en ny studie från Högskolan i Skövde, University of Virginia och Lancaster University har forskare tagit fram en modell som dataspelsföretag kan använda för att förutspå konkurrenters försäljning, planera kommande lanseringar och investeringar i sina spel. Modellen baseras på indata från egen, tidigare försäljning och Googletrender gällande konkurrenternas kommande lanseringar.

David Sumpter får årets Disapris

10 september, 2022 - Uppsala universitet

Mottagare av 2022 års Disapris är professor David Sumpter. Han får priset för sina populärvetenskapliga böcker om matematik, bland annat Fotbollens matematik och Tio ekvationer som styr världen. Disapriset tillkännages under Kulturnatten i Uppsala, lördag den 10 september.

Pressinbjudan: Crafoordpristagare på plats i Lund när priset fyller 40 år

25 mars, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Vill du träffa geologen som tecknat en bild av livets första tre miljarder år på jorden, eller läkaren som identifierat en helt ny grupp av autoinflammatoriska sjukdomar? Vid årets Crafoord Days i Lund hyllas de senaste tre årens Crafoordpristagare i närvaro av Kronprinsessan Victoria.

Framsteg i matematik kan ge ny kunskap om universums gåtor

9 mars, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Hur går Einsteins teorier ihop med kvantmekanikens lagar? I många decennier har forskare försökt att förena Einsteins teori för gravitation med kvantmekanik, vilket skulle kunna ge oss ingående kunskap om till exempel svarta hål och universums födelse. Nu presenterar forskare på Chalmers resultat som visar hur gravitation framträder ur ett speciellt kvantmekaniskt system. Modern teoretisk […]

Göran Gustafssonpriser till forskning om cancertumörer och kvantmaterial

4 mars, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Vad händer när ljus och molekyler kopplas samman? Varför svarar vissa cancerpatienter bättre på behandling med immunterapi än andra? Det är några av de frågor som fem yngre forskare i Sverige söker svaren på. De tilldelas nu Göran Gustafssonprisen och får dela på närmare 27 miljoner svenska kronor.

Läroplaner och matematisk resonemangsförmåga beforskas

17 februari, 2022 - Umeå universitet

Ett projekt på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet får sex miljoner av Vetenskapsrådet för att studera matematisk resonemangsförmågas dubbla roll i skolans läroplaner.

Matematiker och datavetare får fakultetens pedagogiska pris

16 februari, 2022 - Umeå universitet

Lisa Hed, universitetslektor på Institutionen för matematik och matematisk statistik, och Lena Kallin Westin, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap, belönas med Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2022.

Matematisk modell användbar i pandemiplanering

16 december, 2021 - Lunds universitet

Med hjälp av en matematisk modell har forskare lyckats koppla samman bekräftade covid-19-fall med intensivvårdsinskrivningar och dödsfall. Modellen, som gör det möjligt att förutse och planera sjukvårdsbelastning, kan bli värdefull under den pågående pandemin samt vid framtida epidemier. Det är med hjälp av en så kallad FIR-modell (en typ av filter för digitala system) som […]